top of page

ESG w Biznesie i Finansach: Kierunki Rozwoju, Wyzwania i Korzyści

Dyrektywa CSRD – rewolucja w raportowaniu ESG

CSRD to przełomowe rozwiązanie regulacyjne, które otwiera drzwi do zrównoważonej przyszłości dla biznesów, społeczeństwa i środowiska. Poprzez dostosowanie sprawozdawczości organizacji do nowych standardów raportowania – ESRS (Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju) wprowadzonych przez dyrektywę CSRD, firmy wykorzystują pełny potencjał zarządzania kwestiami ESG, zwiększają wiarygodność i transparentność swojej organizacji. Jak sprawić, aby zrównoważony rozwój stał się fundamentem sukcesu organizacji?

  1. Jakie kluczowe elementy Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) wprowadzonych przez dyrektywę CSRD mają istotne znaczenie dla firm w kontekście raportowania ESG?

  2. W jaki sposób dyrektywa CSRD może wspierać organizacje w pełnym wykorzystaniu potencjału zarządzania kwestiami ESG i jednoczesnym zwiększaniu wiarygodności oraz transparentności ich działalności?

  3. Jakie konkretne wyzwania mogą wyniknąć dla przedsiębiorstw w procesie dostosowywania się do nowych standardów raportowania ESG wprowadzonych przez CSRD?

  4. Jakie korzyści mogą wynikać dla organizacji z aktywnego angażowania się w zrównoważony rozwój i dostosowywania swojej sprawozdawczości do ESRS, nie tylko w kontekście zgodności z regulacjami, ale także pod względem budowania marki i relacji z interesariuszami?

  5. W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą integrować zrównoważony rozwój jako fundament sukcesu organizacji, uwzględniając jednocześnie wyzwania i szanse związane z nowymi standardami raportowania ESG wprowadzonymi przez dyrektywę CSRD?

Moderator: dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH

  1. Ewa Wesołowska, Dyrektorka Rynku Strategicznego Oszczędny DOM, Leroy Merlin

  2. dr inż. Marcin Gawroński, Prezydent | Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego, Sweco Polska

  3. Beata Tylman- Nowakowska, Dyrektorka Działu Rynku Pierwotnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  4. Małgorzata Darowska, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju ESG, PKO Bank Polski

  5. Krzysztof Kamiński, CFA, doradca inwestycyjny, Prezes POLSIF

bottom of page