top of page

Panel w języku angielskim tłumaczony na j. polski

Green solutions from the north. Showcasing selected forerunners from different energy sectors

Zapraszamy serdecznie na organizowany przez Spondeo panel "Green solutions from the north", który odbędzie się w ramach Polskiego Kongresu Klimatycznego. Spotkanie zostanie oficjalnie otwarte przez Päivi Laine, ambasador Finlandii w Polsce.

 

Firma Spondeo zebrała doświadczonych ekspertów z sześciu fińskich przedsiębiorstw aby wspólnie zgłębić innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zielonej energii, które mogłyby znaleźć zastosowanie również w Polsce. Paneliści podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat wprowadzania zrównoważonych zmian  oraz dobrych praktyk - od biogazu, przez partnerstwa w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, po nowoczesne systemy ciepłownicze. 

 

Wszystkie firmy są nordyckimi liderami w procesie przejścia na odnawialne źródła energii. 

 • Baltic Sea Action Group podjęła współpracę w celu produkcji biogazu ze ścieków odprowadzanych przez statki w porcie.

 • Gasum przetwarza ponad milion ton różnych odpadów i strumieni ubocznych rocznie, produkując jednocześnie ponad 35 tys. ton azotu w produktach odżywczych do użytku rolniczego lub przemysłowego.

 • Gebwell specjalizuje się w przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach dla potrzeb ogrzewania i klimatyzacji. W 2022 roku firma otworzyła nową fabrykę w Polsce, ustanawiając ją głównym ośrodkiem produkcyjnym w Europie Środkowej.

 • Infrakit to przełomowa w branży platforma cyfrowa, dzięki której zrównoważony rozwój jest bardziej atrakcyjny, gdyż oferuje 20% oszczędności w całkowitych kosztach projektu.

 • VG EcoFuel, członek Grupy Meriaura, zbiera zużyte oleje spożywcze i przetwarza je na biopaliwo.

 • Wärtsilä Energy dostarcza elektrownie bilansujące pracujące na paliw oraz silniki okrętowe zasilane zielonymi paliwami.

 •  

   

Get ready for an engaging Finnish panel discussion at the Polish Climate Congress: "Green solutions from the north. Showcasing selected forerunners from different energy sectors". The panel will be officially opened by H.E. Päivi Laine, Ambassador of Finland in Poland.

 

Spondeo is bringing together top experts from six Finnish companies to explore innovative green energy solutions that could also be applicable in Poland. From biogas production to circular economy partnerships and district heating systems, our panelists will reveal their insights into driving sustainable change and share their good practices. 

 

All the companies invited to the panel are leading the way in transitioning to a fully renewable energy future.

 • Baltic Sea Action Group has initiated cooperation to produce biogas from sewage discharged by ships at the port. 

 • Gasum processes over 1 million tons of various waste and side streams every year, while also producing over 35,000 tons of nitrogen in nutrient products for farming or industrial use. 

 • Gebwell Polska, a leading provider of district heating products in Poland, opened a new Polish factory in 2022, establishing it as a main production hub in Central Europe.

 • Infrakit is an industry-disrupting digital platform that makes sustainability more appealing by offering 20% savings in total project costs. 

 • VG EcoFuel, a member of Meriaura Group, collects used cooking oils and processes them into biofuel. 

 • Wärtsilä Energy supplies engine-based, highly flexible power plants for balancing of renewables and produces ship engines working on carbon-free or carbon-neutral fuels such as green methanol and green ammonia.

1_1.png
bottom of page