top of page
Panel dyskusyjny PIME: Rynek magazynów energii elektrycznej w Polsce – rola magazynów energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym zmiany i przegląd projektów inwestycyjnych

Skład panelu:

Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu PIME

Krzysztof Strukowicz – Prezes Zarządu My-Soft

Leszek Bitner - Director of Asset Management Stoen Operator

bottom of page