top of page

Przeszłość spotyka przyszłość: Samorządy na froncie adaptacji do zmian klimatycznych i ochrony dziedzictwa kulturowego

Moderatorka: Monika Bogdanowska, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Piotr Gerber, TICCIH

Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

​Agata Skrzypek, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Agata Byszewska-Łasińska, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Wojciech Dzięgiel, Fundacja Most the Most

Marcin Kowalczyk, WWF Polska, WWF International 

60 lat misji NID_logo_1.jpg
bottom of page