top of page

Przyszłość zielonego finansowania miast – doświadczenia, szanse i ograniczenia

Zakres tematyczny

Zielone finansowanie miast odnosi się do inicjatyw finansowych i inwestycji, które mają na celu wspieranie projektów miejskich zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców. Te środki finansowe mogą być przeznaczone na projekty związane z infrastrukturą ekologiczną, efektywnością energetyczną, transportem publicznym, odnawialnymi źródłami energii, zazielenianiem obszarów miejskich czy też innymi inicjatywami sprzyjającymi ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi miejskich społeczności. Zielone finansowanie miast stawia na inwestycje sprzyjające równowadze między wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska.

Moderator: Piotr Glen, Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG, SGH

Piotr Matczuk, Country Advisor, International Finance Corporation IFC

Marek Kuzaka, Prezes AMS

Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych, UM Łodzi (tbc)

Grzegorz Rabsztyn, Head of Warsaw Office, Europejski Bank Inwestycyjny EBI

Wojciech Modzelewski, ClientEarth

Joanna Smolik, Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, BGK

Grzegorz Wolszczak, Urban Development Specialist, World Bank

bottom of page