top of page

Zielona synergia w samorządach: stosowanie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach

Zakres tematyczny

Wydział Klimatu we współpracy z Wydziałem Inwestycji, czyli zielone nowoczesne miasta w oparciu o prawo klimatyczne. Nature-based solutions jako obligatoryjny zakres prac dewelopera /rozwiązania adaptacyjne do zmian klimatu w obszarze błękitno-zielonej infrastruktury

Moderator: Mateusz Kowalik, Polska Zielona Sieć

 

Justyna Mazurkiewicz, Kierownik Zespołu Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Anna Banaszczyk, World Bank

Ewa Iwaszuk, Ecologic

Robert Skowroński, Koordynator inwestycji „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie”

Marcin Sadura, Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju MPO w Warszawie

Joanna Kiernicka- Allawena, Climate KIC

bottom of page