top of page

GENEZA UTWORZENIA KONGRESU

Polski Kongres Klimatyczny jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy sektorem publicznym, a  prywatnym w kwestiach związanych z inwestycjami w ochronę klimatu. Kongres jest spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej, samorządowej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Inicjatywa utworzenia niezależnego wydarzenia łączącego biznes z sektorem publicznym w obszarach wskazanych przez środowisko naukowe powstała w roku 2018. W 2019 roku powstała koncepcja i strona wydarzenia, opisująca szczegółowo plan organizacji Kongresu. Koncepcja opisana na naszej stronie zakładała utworzenie pierwszego w Polsce wydarzenia biznesowego związanego z klimatem. 

Jesteśmy według uczestników najlepszym wydarzeniem pod kątem merytorycznym, najbardziej kompleksowym i dedykowanym praktycznym rozwiązaniom dla klimatu, z uwzględnieniem podejścia biznesowego. Uczestnicy podkreślają wartość wynikającą z podejścia praktycznego, nie polityczno-teoretycznego.

Tematy jakie obejmuje Polski Kongres Klimatyczny to ochrona klimatu i środowiska, oferta instytucjonalna, strategie klimatyczne oraz finansowanie inwestycji i perspektywy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz ich rola oraz rola digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno- energetycznej. Jesteśmy jedynym w Polsce wydarzeniem o tej tematyce, które nie jest finansowane przez Rząd, a więc jesteśmy całkowicie niezależni politycznie. 

Panel dyskusyjny 1.
Miasto neutralne i inteligentne klimatycznie

Panel dyskusyjny 2.
Budownictwo ekologiczne i udział branży budowlanej w zielonej transformacji

Panel dyskusyjny 3.
Zrównoważone finansowanie, bankowalność projektów solarnych i nowoczesne produkty finansowe

Panel dyskusyjny 4.  
ESG - trendy i wyzwania dla sektora publicznego

Panel dyskusyjny 5.
Trendy rozwoju energetyki: decentralizacja, dekarbonizacja, digitalizacja oraz modernizacja (3D+M)

W edycji 2022 do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów, które zostały ocenione przez kapitułę składającą się z: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Partnerami konkursu zostali natomiast: BOŚ Bank, BGK, Budimex, EDPR, DLA Piper i Multibud.

Pierwsza galarozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej 2022 miała miejsce w trakcie Światowego Forum Miejskiego organizowanego przez ONZ w Katowicach. Rozdano 21 nagród. Pierwsza nagroda Lidera Transformacji Energetycznej trafiła do Lasów Państwowych za projekt: „LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych”. Kolejna nagroda Lidera Transformacji Energetycznej trafiła do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z.o.o. Nagrodzony został projekt „Niskoemisyjne kopalnie odkrywkowe oparte na wodorze”, którego celem jest utworzenie ekosystemu bazującego na instalacji do produkcji wodoru na terenie kopalni. Nagrodzony został również projekt „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” realizowany wspólnie przez firmę BaltCap oraz Miasto Mielno. Tytułem Lider Transformacji Energetycznej nagrodzona została także firma E.ON Foton za projekt: „AIR Pompa ciepła powietrze-woda CO + CWU”. Tytuł Lidera Transformacji Energetycznej trafił również do firmy Viessmann za projekt: „Działania CSR i powołanie Fundacji Viessmann - Fundacja Świadomi Klimatu - działania ekologiczne na rzecz poprawy jakości powietrza, ochrony środowiska i walki ze smogiem”. Firma Polenergia Fotowoltaika uzyskała tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za projekt: „Gwarantowana cena prądu na lata! Polenergia 360 to w 100% odnawialne źródła energii”.

Wśród nagrodzonych znalazła się również gmina Sokołów Podlaski, która otrzymała nagrodę i tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za projekt „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym - Demonstrator Technologii na terenie Sokołowa Podlaskiego”. Tytuł i nagrodę otrzymali również Lidzbark Warmiński za projekt „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE – demonstrator Technologii na terenie Lidzbarka Warmińskiego”, miasto Węgrów za projekt: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie” i Gmina Widawa za projekt: „Długofalowa koncepcja publicznych budynków efektywnych energetycznie w Gminie Widawa”. Za projekt Lidzbarka Warmińskiego nagrodę uzyskała firma Euros Energy – nagrodzony również za projekt: „DARMOmodernizacja. Firma Veolia Energia Warszawa otrzymała nagrodę za projekt „Hubgrade”, służący do monitorowania i inteligentnego zarządzania zużyciem ciepła w obiekcie.

„Mikrosieci jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju dla Zakładów Komunikacji Miejskiej” to nagrodzony projekt Shneider Electric, Inny system zarządzania budynkami wielorodzinnymi wraz z kompleksowym innowacyjnym systemem informatycznym, opracowała nagrodzona w konkursie firma Go4Energy za „BMSCare - Usługa kompleksowego zarządzania budynkami zrównoważonymi”. Firma AMS uzyskała tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za zrealizowany projekt: „Przystanek Komunikacji Miejskiej (PKM) - Budowa 1580 wiat przystankowych dla m. st. Warszawy z zastosowaniem energooszczędnej technologii LED”.

Nagrodę i tytuł uzyskała również wiata fotowoltaiczna carport firmy ESP S.A. z podwójnym dachem chroniącym instalację elektryczną. Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za zrealizowanie projektu „Sfinansowanie budowy 49 elektrowni fotowoltaicznych oraz inteligentnej sieci do dystrybucji energii z tych elektrowni”, gdzie wyróżnienie otrzymali także: ZKlaster Dystrybucja i New OZE Holding.

Wśród nagrodzonych znalazła się również firma Trademark Energy za projekt „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w starym budownictwie bez zmian instalacji grzewczej, z wykorzystaniem innowacyjnych powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych”.

Liderzy Transformacji Energetycznej

Panele
i wywiady na naszym kanale podcastowym
Polska Neutralna Klimatycznie

podcast klimat.png
bottom of page