KONGRES 2021

Panel dyskusyjny 1.
Miasto neutralne i inteligentne klimatycznie

Panel dyskusyjny 2.
Budownictwo ekologiczne i udział branży budowlanej w zielonej transformacji

Panel dyskusyjny 3.
Zrównoważone finansowanie, bankowalność projektów solarnych i nowoczesne produkty finansowe

Panel dyskusyjny 4.  
ESG - trendy i wyzwania dla sektora publicznego

Panel dyskusyjny 5.
Trendy rozwoju energetyki: decentralizacja, dekarbonizacja, digitalizacja oraz modernizacja (3D+M)