top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Źródła energii odnawialnej dla opornych

Ekologia to słowo, które słyszymy coraz częściej. Dbanie o środowisko naturalne zyskuje na znaczeniu, pojawiają się ekologiczne produkty, ograniczamy zużycie plastiku, segregujemy śmieci. Wszystko po to, aby pomóc naturze. W tym samym duchu, zmian na lepsze i bardziej przyjazne środowisku, rozwijane jest również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czyli tych bazujących na surowcach naturalnych i niewyczerpywalnych. Co warto wiedzieć o OZE, które z nich są najmocniej rozpowszechnione w Polsce i na świecie? Jak być eko we własnym domu? Podpowiadamy!

Zmiany klimatu – skutki i przeciwdziałanie

Globalne ocieplenie i nadmierna ilość odpadów. To na tych dwóch problemach skupia się współczesny świat jeśli chodzi o temat ekologii i dbania o środowisko. Klimat staje się coraz cieplejszy, przez co topnieją lodowce i rośnie poziom wód w oceanach. Te ostatnie są zaś zanieczyszczane górami śmieci, które nie dość że pływają po powierzchni, to jeszcze są przyczyną śmierci wielu zwierząt. To, że to my, ludzie, jesteśmy winni zaśmiecaniu środowiska, jest jasne. Ocieplenie klimatu to jednak też w dużej mierze nasza wina, wszyscy jesteśmy bowiem przynajmniej pośrednio odpowiedzialni za zwiększoną emisję CO2 do atmosfery. A to właśnie ona przyczynia się do tych niekoniecznie pozytywnych zmian.

Bardzo możliwe, że nie przemawia do Ciebie coś, co trudno sobie wyobrazić. Trudno Ci uwierzyć w to, że naprawdę źle się dzieje, bo na co dzień po prostu nie widzisz pływających gór śmieci czy topniejących lodowców. Jednak są zjawiska, które z pewnością zauważasz, nawet nie oddalając się od swojego domu na więcej niż kilometr. Sucha, spękana ziemia zamiast zielonego trawnika pod Twoim blokiem. Zima bez śniegu, a latem męczące fale upałów. Gwałtowne ulewy, a potem susza, która przyczynia się do trudnych do ugaszenia pożarów lasów, o których słyszysz w telewizji. Smog, który utrudnia swobodne oddychanie. To wszystko dzieje się tuż obok Ciebie, prawda?

Czy wiesz, że... Przeciwdziałać skutkom zmian klimatu można na wiele sposobów. Jednak najważniejsza jest zmiana w kwestii źródeł pozyskiwanej energii. OZE to przyszłość i najlepsze rozwiązanie dla Ziemi.

Wykorzystanie paliw kopalnych – skutki produkcji energii z wysokoemisyjnych i wyczerpywalnych źródeł

Pozyskiwanie prądu i ciepła nie z alternatywnych źródeł energii, ale właśnie z węgla i ropy, powoduje negatywne skutki nie tylko w kwestiach środowiskowych. To też wpływ na gospodarkę oraz sferę społeczną.

Paliwa kopalne – skutki gospodarcze i ekonomiczne

Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię powoduje, że dotychczas najczęściej wykorzystywane źródła energii nie są już wystarczające. Działanie i postęp gospodarki są w znacznej mierze oparte na korzystaniu z paliw kopalnych, ale te przestają być efektywne. Złoża się wyczerpują, trzeba więc poszukiwać ich coraz dalej, np. w Arktyce. To wszystko sprawia, że wytwarzanie energii ze źródeł nieodnawialnych jest droższe, a co za tym idzie, mniej opłacalne.

Paliwa kopalne ze względu na fakt, że ich złoża nie są rozmieszczone równomiernie na całym świecie, są źródłem energii, które niejednokrotnie powoduje konflikty między państwami i konkurowanie o zasoby. Dodatkowo kraje nie dość, że płacą ogromne sumy za import, to jeszcze są uzależnione od innych, które tę energię eksportują. Powoduje to napięcia – zarówno historycznie, jak i obecnie.

Nieodnawialne źródła energii – skutki społeczne

Sfera społeczna na wykorzystaniu paliw kopalnych do pokrycia zapotrzebowania na energię również cierpi. Wydobycie węgla czy ropy to często wypadki – na platformach wiertniczych czy w kopalniach. To także wycieki ropy z tankowców do mórz i oceanów. Ocieplenie klimatu powodowane w dużym stopniu przez eksploatację nieodnawialnych źródeł energii sprawia, że podnosi się poziom wód. Może to więc sprawić, że ludzie będą musieli opuścić swoje miejsca zamieszkania, ponieważ ich miejscowości nie będą się już nadawały do życia – zostaną zalane. Badania pokazują, że do 2050 roku pod wodą mogą się znaleźć m.in. Wenecja i Amsterdam.

Kwestie społeczne ściśle wiążą się również ze zdrowiem. Wyższe temperatury, cieplejszy klimat mogą powodować szybsze rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, takich jak chociażby malaria. Dodatkowo niezwykle szkodliwe dla zdrowia jest też wdychanie produktów spalania węgla. Pyły zawieszone, metale ciężkie – powodują procesy zapalne w organizmie, a w dłuższej perspektywie prowadzą do mutacji skutkujących rozwojem nowotworów. Wpływ oddychania zanieczyszczonym powietrzem najmocniej odczuwają dzieci – ich układ oddechowy jest najmniej odporny. Stąd coraz częściej występujące problemy z astmą czy zapaleniami oskrzeli u młodszych osób.

W związku z tym, że paliwa kopalne jako surowiec w gospodarce stają się coraz mniej opłacalne, trzymanie się ich skutkuje też negatywnymi zjawiskami w sferze pracy. Widać to chociażby na przykładzie kopalń, których funkcjonowanie w wielu wypadkach przestaje być rentowne. Brak dobrego bilansu ekonomicznego często oznacza zaś jedno – redukcję etatów. W tym kontekście przestawienie się na alternatywne źródła energii byłoby impulsem do tworzenia wielu nowych miejsc zatrudnienia i rozrastania się rynku pracy w dziedzinach opartych na nowoczesnej technologii i wysokowydajnych branżach. Ostatnim argumentem „za” OZE jest też po prostu to, że korzystając ze źródeł odnawialnych zapewniamy sobie lepszą jakość życia zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Nowe sposoby produkcji energii i inne prośrodowiskowe działania

Skutki negatywnego wpływu paliw kopalnych na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo są ogromne, ale na szczęście problem jest już dostrzegany na szczeblu międzynarodowym. Państwa zobowiązują się do ograniczania wydobycia i wykorzystania złóż emisyjnych, zastępując je odnawialnymi źródłami energii. Większą wagę przywiązuje się do rozbudowy terenów zieleni oraz retencjonowania wody. Mobilizuje się obywateli do segregowania śmieci i tworzy programy, które finansowo wspierają ekologiczne inwestycje. Przyjrzyjmy się jednak bliżej samej energii odnawialnej. Jakie istnieją możliwości zmiany źródeł jej pozyskiwania? Czy „zielona energia” jest w ogóle efektywna i ma szansę zastąpić tę, która powstaje w elektrowniach węglowych?

OZE w Polsce i na świecie

Większość ludzi z odnawialnym źródłem z pewnością kojarzy energię promieniowania słonecznego i wiatrową. I faktycznie, to właśnie te sposoby wytwarzania energii OZE są zdecydowanie najpopularniejsze. W 2019 roku odpowiadały za 90% udziału nowych niewyczerpywalnych mocy.

Dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA z końca 2019 roku wskazują, że na świecie funkcjonują instalacje o łącznej mocy aż 2 537 GW, które wykorzystują energię odnawialną. Co jeszcze bardziej budujące, tego rodzaju inwestycje zdecydowanie dominują jeśli chodzi o nowe moce wytwórcze na całym świecie – w 2019 roku stanowiły one ok. 72% wszystkich tego typu inicjatyw. Tym samym udział energii odnawialnej w globalnym miksie wzrósł na koniec 2019 roku do 34,7%. Prym w rozwijaniu OZE wiedzie Azja, która odpowiada za ponad połowę przyłączonych w poprzednim roku mocy.

Jeśli chodzi o nasz kraj, to tutaj najbardziej pozytywną wiadomością są dane wskazujące na to, że moc odnawialnych źródeł energii w Polsce z każdym kolejnym rokiem nie tylko wzrasta, ale robi to w bardzo szybkim tempie (przyrost w 2019 roku był 9 razy większy niż w roku 2018). Na koniec ubiegłego roku instalacje OZE w Polsce miały łączną moc 9106 MW. W naszym kraju najwięcej energii odnawialnej generują instalacje bazujące na sile wiatru i biomasie. Co ciekawe, energia słoneczna znajduje się dopiero na 4 miejscu w rankingu wykorzystywanej mocy, jednak to właśnie fotowoltaiki dotyczy największy wzrost w ostatnim czasie. Według stanu na 1 sierpnia 2020 roku moc energii z promieniowania słonecznego wyniosła w Polsce 2261,347 MW, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 150%.


Z czego wynika takie zwiększenie popularności energii ze słońca? Przede wszystkim z wielu ułatwień, które oferowane są tym, którzy zdecydują się zainwestować w fotowoltaikę. Wiele programów dofinansowań sprawia, że inwestycja szybciej się zwraca, a decyzja o instalacji paneli fotowoltaicznych jest znacznie łatwiejsza do podjęcia. Pomagają również uproszczenia procedur i formalności. Bardzo opłacalne dla korzystającego z fotowoltaiki jest też rozwiązanie prosumenckie, polegające na tym, że jest się jednocześnie producentem i konsumentem energii odnawialnej. Wygenerowany prąd zużywa się na własne potrzeby, a jego nadmiar można magazynować w sieci, odbierając np. zimą, kiedy instalacja fotowoltaiczna produkuje mniej energii elektrycznej. Elastyczne i efektywne wyjście, które zachęca zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, do inwestowania w OZE.

Czy wiesz, że... Popularność OZE na całym świecie bardzo szybko wzrasta. Wykorzystanie ekologicznej energii jest też coraz większe w Polsce, gdzie najczęściej stawia się na fotowoltaikę.

Działania promujące OZE wynikają w dużej mierze z konieczności zrealizowania celu wyznaczonego wspólnie z Unią Europejską. Zgodnie ze ustaleniami z 2009 roku państwa członkowskie zobowiązały się zapewnić określony udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. Dla całej Wspólnoty ten cel wynosił 20%, dla Polski został on określony na 15%. Czy udało się go zrealizować? Jeśli chodzi o realizację na poziomie całej Unii Europejskiej to tak, jednak w przypadku samej Polski to osiągnięto zaledwie poziom ok. 13%. Jest szansa, że zakładane 15% to kwestia 2021 lub 2022 roku. Czy niezrealizowanie celu oznacza dotkliwe kary finansowe dla Polski? Nie, ponieważ Komisja Europejska zwraca uwagę na fakt, że kraje członkowskie podejmują zdecydowane działania w zakresie rozwoju nowych odnawialnych źródeł energii. Liczą się więc nie tylko same liczby i procenty, ale też konkretne przedsięwzięcia. Poza tym Unia Europejska zachęca do korzystania z rozwiązania tzw. transferów statystycznych, które polegają na niejako sztucznym wyrównaniu poziomu państw Wspólnoty. Państwa, które swoje zobowiązania wypełniły w nadmiarze, sprzedają wirtualne nadwyżki zielonej energii krajom, które zakładanych procentów osiągnąć nie zdołały. Wśród tych ostatnich Polska nie byłaby jedyna.

Na kolejne dziesięciolecie Komisja Europejska wyznaczyła tym razem cel wspólny dla całej Unii. To wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie produkowanych mocy do poziomu 32%. Cel ten ma zostać osiągnięty do 2030 roku. Dodatkowo ustalono również bardziej szczegółowe zamierzenia dotyczące m.in. dziedziny transportu. Cel jest wspólny dla wszystkich krajów członkowskich, jednak każde państwo określa też swoje założenia. Polska zaprezentowała stanowisko ze wskaźnikiem na poziomie 21-23%. Komisja Europejska oceniła je jako nieambitne, podkreślając, że udział OZE w produkcji krajowej powinien być przynajmniej 25%-owy. Czy uda się taki cel osiągnąć? Wiele zależy od energetycznych inwestycji, jakie będą podejmowane na terenie Polski.

Zobaczmy jednak, jakie są możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Czym jest energia odnawialna i które ze źródeł ma największy potencjał?

Czym jest energia odnawialna?

Odnawialne źródła energii (OZE) bazują na naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobach. Wypracowane sposoby pozyskiwania gwarantują nie tylko bezemisyjną produkcję energii elektrycznej czy cieplnej, ale też niekończące się możliwości wykorzystania. Przez lata opracowane już zostały efektywne metody pozyskiwania prądu i ciepła z wymienionych ekologicznych źródeł odnawialnych. Wszystkie zapewniają to, czego nie daje węgiel i podobne mu surowce energetyczne, tzn. przyjazność środowisku i pewność, że ich po prostu nie zabraknie. Każde jednak ma swoją specyfikę, trochę inne cechy, sprawdza się w innych miejscach i na różną skalę. Jakie są odnawialne źródła energii i czym się charakteryzują?

Najczęściej wymieniane odnawialne źródła energii to:

Energia ze słońca może być wykorzystywana na dwa sposoby – do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Pierwszego dokonuje się poprzez używanie kolektorów słonecznych, które pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji, gdzie przekształcana jest na możliwą do efektywnego wykorzystania. Druga z metod, czyli fotowoltaika, polega na instalacji ogniw zbudowanych z materiału półprzewodnikowego (najczęściej krzemu), które pozyskują energię promieniowania słonecznego i przekształcają ją na prąd stały. Czy wiesz, że wystarczyłoby pokrycie panelami fotowoltaicznymi 0,3% powierzchni planety by zaspokoić potrzeby energetyczne ludzi na całym świecie? To mniej więcej teren wielkości Szwecji, a więc bardzo nieduży, prawda?

Wykorzystanie energii z wiatru bazuje na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. Jak to działa? Farmy wiatrowe składają się z pojedynczych turbin. Turbina wiatrowa to 3 główne elementy: wieża, ruchoma gondola i wirnik, czyli konstrukcja łopat, które obracając się generują energię. Wszystko zaś dzięki wiatrowi, który staje się coraz bardziej popularnym odnawialnym źródłem energii, będąc jednocześnie jednym z dwóch najczęściej wykorzystywanych.

Woda to kolejna siła i ogromny potencjał energetyczny. Energia wodna opiera się na wykorzystaniu siły przepływającej wody. Poprzez systemy spiętrzeń, zapór, turbin i strumieni generuje się energię kinetyczną z ruchu wody i przekształca się ją w energię elektryczną. Do tej dziedziny zaliczyć należy również energię prądów i pływów, która polega na wykorzystaniu regularnych zmian poziomu wody w morzach i oceanach. Te metody stosuje się w specjalnych elektrowniach pływowych, ale jak dotąd nie są one zbyt popularne, w dużej mierze z uwagi na wysokie koszty produkcji takiej energii.

Do wytwarzania energii OZE mogą też służyć wszelkie substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji. To tzw. biomasa. Tutaj kluczowy jest proces fotosyntezy i przekształcenie w procesie spalania energii słonecznej na taką do efektywnego wykorzystania. Są różne rodzaje biomasy: stała (np. drewno, rośliny), ciekła (tzw. biopaliwa, np. z rzepaku) i gazowa (tzw. biogaz). Popularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła, jednak w ostatnim czasie coraz więcej energii generowane jest również w celach elektrycznych.

Ostatnim odnawialnym źródłem jest geotermia, czyli energia z wnętrza ziemi, wykorzystująca ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią. Kojarzy się najczęściej, zresztą słusznie, z islandzkimi gejzerami. Energia geotermalna jest jednym z najtrudniej pozyskiwalnych źródeł energii odnawialnej z uwagi na fakt, że złoża znajdują się głęboko pod ziemią (nawet do kilku kilometrów wgłąb). Zasoby pozyskuje się za pomocą odwiertów, z których pobiera się gorącą wodę lub parę wodną, która dalej w elektrowni geotermalnej przekształcana jest na energię do wykorzystania. Geotermia jest wykorzystywana przede wszystkim jako źródło energii cieplnej, jednak możliwe jest również wytwarzanie energii elektrycznej.

Wszystkie odnawialne źródła łączy to, że w czasie generowania i produkcji energii nie są emitowane do atmosfery żadne szkodliwe substancje, ich wykorzystanie nie wpływa więc na zmiany klimatu i efekt cieplarniany. Wszystkie też należą do tzw. „zielonej energii”, co oznacza, że są naturalne, z reguły łatwo dostępne (choć zależy to od rodzaju źródła) i tanie, jeśli wypracuje się odpowiednie sposoby ich pozyskiwania.


Ile kosztuje energia z odnawialnych źródeł?

Wytwarzanie energii i korzystanie z „zielonych”, alternatywnych źródeł ma wiele zalet. Jak jednak przedstawiają się kwestie ekonomiczne? Czy równie pozytywnie? Odpowiedź na to pytanie może być dla niektórych zaskakująca, ponieważ dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) wskazują, że cena produkcji w niektórych elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych spada dziś poniżej tej, jaka jest osiągana w instalacjach zasilanych węglem. Sprawia to, że coraz bliższy wydaje się punkt zwrotny w procesie transformacji energetycznej. Jakie są tendencje jeśli chodzi o poszczególne odnawialne źródła energii?

Raport organizacji IRENA podaje najbardziej pozytywne dane dotyczące farm fotowoltaicznych - tutaj koszt produkcji energii spadł w ciągu ostatniej dekady (2010-2019) aż o 82%. Najniższy średni koszt energii w farmie fotowoltaicznej w 2019 roku odnotowano w Indiach i wynosił on 0,045 USD/kWh. Czy to dużo czy mało? Bardzo mało, szczególnie jeśli porównamy to z kosztami generowanymi w elektrowniach węglowych – tam zwykle mieszczą się one w przedziale 0,05-0,177 USD/kWh i, co należy zaznaczyć, te najmniejsze liczby dotyczą tylko tych najbardziej nowoczesnych inwestycji budowanych w Chinach. Farmy fotowoltaiczne stają się najbardziej opłacalnymi inwestycjami w dziedzinie energetyki, a jedną z głównych przyczyn triumfów akurat tego odnawialnego źródła jest skala inwestycji – zwykle bardzo duża. Dlatego też, mimo ciągłego postępu technologicznego i również obniżających się kosztów, fotowoltaika dachowa nadal pozostaje droższa niż jej „wielkoformatowy” odpowiednik.

Czy koszt produkcji energii wiatrowej maleje? Tak, jednak i w tej dziedzinie widoczny jest podział jeśli chodzi o opłacalność inwestycji. Chociaż farmy wiatrowe zlokalizowane na morzu są często dużo bardziej efektywne niż te lądowe, to jednak produkcja energii w nich wciąż jest sporo droższa. Jest to poziom ok. 0,115 USD/kWh. Farmy wiatrowe na gruncie produkują zaś energię po koszcie 0,053 USD/kWh i jest to kwota mniejsza o 9% w stosunku do poprzedniego roku (porównanie lat 2018-2019). Dla obu metod pozyskiwania energii prognozuje się jednak znaczące spadki kosztów w najbliższych latach spowodowane zmianami przepisów i rozwojem technologii wytwarzania elementów instalacji.

Nie wszystkie odnawialne źródła energii osiągają tak spektakularne wyniki. Koszt produkcji prądu i ciepła z biomasy w ostatniej dekadzie spadł – z 0,076 USD/kWh do 0,066 USD/kWh (porównanie danych z 2010 i 2019 roku) – ale jest to obniżka niewielkich rozmiarów. W przypadku energii wodnej i geotermalnej wykazano zaś wręcz odwrotną tendencję – wzrosty kosztów, które szczególnie w przypadku geotermii są znaczące - z 0,049 USD/kWh do 0,073 USD/kWh w ciągu ostatnich 10 lat. Dla energii wodnej jest to wzrost w analogicznym okresie z 0,037 USD/kWh do 0,047 USD/kWh. Proces wytwarzania energii z odnawialnych źródeł tanieje, ale nie wszędzie i nie w równym stopniu.

Spadki kosztów produkcji w elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych wskazują jednak na ogromny potencjał energii OZE – niższe ceny z pewnością sprawią, że alternatywne źródła energii staną się bardziej popularne. Dzięki temu, że tego typu inwestycje są opłacalne oraz zapewniają nie tylko zwrot kapitału i oszczędności, ale też stabilność ekonomiczną, mogą stopniowo lecz konsekwentnie wypierać z rynku emisyjne sposoby wytwarzania energii. Nowoczesne i ekologiczne technologie OZE napędzają wzrost gospodarczy, a więc są nie tylko pożyteczne w kwestiach klimatu i środowiska, ale także chociażby rozwoju nowych miejsc pracy. Coraz bardziej korzystne i przynoszące zyski staje się też inwestowanie w odnawialne źródła energii na poziomie lokalnym.

Ekologia i odnawialne źródła energii w domu

Korzystać z odnawialnych źródeł energii możesz również w swoim gospodarstwie domowym. Co jednak, jeśli nie jesteś gotowy na potężne inwestycje np. w fotowoltaikę albo po prostu nie masz możliwości zmiany źródła energii, z którego korzystasz? Czy to oznacza, że nie masz wpływu na redukcję emisji CO2, na powstrzymanie zmian klimatu i nie możesz działać na rzecz ekologii? Absolutnie nie, przeciwnie! Po pierwsze, możesz zdecydować się na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w inny sposób. Istnieją np. specjalne oferty energii z gwarancjami pochodzenia. Decydując się na tego rodzaju produkt zyskujesz potwierdzenie, że ilość energii równa Twojemu zużyciu zostaje wytworzona w odnawialnym źródle. To dobry pomysł na proste działanie wspierające ekologiczne przedsięwzięcia. Równie łatwe jest zrezygnowanie z tradycyjnej papierowej faktury za energię elektryczną i zamienienie jej na wersję elektroniczną, czyli tzw. e-fakturę. Nic Cię to nie kosztuje, a przyczynia się do ograniczenia wykorzystania papieru, co jest zdecydowanie przyjazne środowisku.

Czy wiesz, że… Działać na rzecz środowiska można także w mniejszej skali. Wystarczy oszczędzać prąd, wybrać ofertę energii z gwarancją pochodzenia lub przejść na e-fakturę.


Możesz też wprowadzić wiele zmian w swoim najbliższym otoczeniu i samym gospodarstwie domowym. Nie masz możliwości zmiany źródła energii elektrycznej – ogranicz jej zużycie, oszczędzaj prąd, a przy okazji swoje pieniądze. Małe kroki mają znaczenie, czasem wystarczy że wymienisz oświetlenie na energooszczędne i przestaniesz zostawiać urządzenia w trybie stand by. Działać rozsądniej możesz też w kuchni, np. gotując pod przykrywkami czy nie otwierając drzwiczek piekarnika podczas pieczenia. Proste, prawda? Spróbuj zastosować kilka z tych porad, ulżysz nie tylko środowisku, ale i swojemu portfelowi. Szkoda Prądu!

Nie tylko elektrownie – nietypowe zastosowania OZE

Wróćmy do tematu odnawialnych źródeł energii. Możliwość korzystania z nich w skali pojedynczego gospodarstwa domowego to duża wartość, jednak to nadal nie wszystko, co można z fotowoltaiką czy energią wiatrową osiągnąć. OZE, jako źródło energii niepodłączone do żadnej sieci, mogą zasilać również pojedyncze urządzenia codziennego użytku. Wszystko dzięki wbudowaniu w sprzęty paneli fotowoltaicznych czy małych turbin wiatrowych. Przykłady?

Wiele kalkulatorów to dzisiaj urządzenia zasilane energią słoneczną. Podobnie w przypadku zegarków – modele solarne cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ nie wymagają regularnej wymiany baterii ani uciążliwego ładowania. Wystarczy założyć zegarek na rękę. Granicę możliwości wykorzystania fotowoltaiki stanowi właściwie tylko wyobraźnia. Już teraz powstają gadżety solarne o najróżniejszych zastosowaniach. Często służyć mają np. umożliwianiu sprawnego ładowania urządzeń elektronicznych. Przykładem są chociażby plecaki solarne, które dzięki wbudowanemu panelowi fotowoltaicznemu pozwalają naładować telefon nawet podczas górskiej wyprawy.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii coraz częściej można zauważyć także na ulicach. Po pierwsze w postaci lamp i ławek solarnych, reklam zasilanych turbinami wiatrowymi czy znaków drogowych i miejsc poboru opłat, do których energię dostarczają panele fotowoltaiczne. Po drugie zaś zwiększa się rola samochodów elektrycznych. Auta te już same w sobie są bardziej ekologiczne od spalinowych, ponieważ nie zanieczyszczają środowiska. To, co jednak bardzo istotne, to fakt, że coraz więcej stacji ładowania samochodów elektrycznych zasilanych jest energią z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że o „elektrykach” można mówić jako o w pełni „zielonych” środkach transportu.

Odnawialne źródła energią przyszłości

Bezemisyjne źródła energii odnawialnej to przyszłość. Mimo że nie są pozbawione wad, generują swoje problemy i być może w wielu wypadkach nadal są droższe niż powszechna „czarna energia”, to jednak są najlepszym wyjściem jeśli chcemy zacząć dbać o środowisko i zmniejszać wpływ na zmiany klimatu. Ich upowszechnienie pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, zmniejszyć produkcję odpadów energetycznych i prawdopodobnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego na całym świecie. Alternatywne źródła energii niosą pozytywne wartości zarówno na poziomie globalnym, jak i dla pojedynczych jednostek. Warto zwrócić na nie większą uwagę i zastanowić się, czy nie możesz wykorzystać ich w większym stopniu również w swoim gospodarstwie domowym. Być może warto dać szansę np. fotowoltaice? Postawienie na odnawialne źródło energii elektrycznej może być Twoją inwestycją w przyszłość planety.
Przewodnik po OZE przygotowała firma Innogy. Źródło: https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii

Comments


bottom of page