top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

3W – Trzy kroki do przyszłości, którą chcesz zobaczyć!

Dwa lata temu, Bank Gospodarstwa Krajowego zainicjował dyskusję, która stała się

zalążkiem innowacyjnego podejścia do trzech fundamentalnych zasobów życia:

wody, wodoru i węgla. To był początek Idei 3W, która dzisiaj jest rozbudowaną

platformą i liderem w integracji i wsparciu inicjatyw rozwojowych i nowoczesnych

technologii w przemyśle, energetyce i medycynie. Do ekosystemu 3W dołączyło już

ponad 200 firm i instytucji, a w Interdyscyplinarnym Centrum Innowacji 3W

zrzeszonych jest 40 wiodących uczelni i instytutów badawczych.

W Polsce mamy wielu uzdolnionych naukowców, którzy są gotowi na globalne

wyzwania, tworzą ambitne projekty zgodne z celami zrównoważonego i mają

ogromny potencjał do zmiany naszej rzeczywistości. To, co oferuje im idea 3W to

możliwość rozwoju i wsparcie w realizowaniu projektów badawczych, które

realizowane jest na wiele sposobów.


Edukacja

Jednym z nich jest pilotażowy program edukacyjny „Idea 3W dla szkół średnich”,

którego celem jest budowanie świadomości nt. trzech zasobów przyszłości: wody,

wodoru i węgla i ich potencjału oraz edukacja uczniów i nauczycieli. Eksperci z

Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W podzielili się z młodzieżą wiedzą na

temat wody, wodoru i węgla pierwiastkowego oraz tłumaczyli, na czym polega

strategiczne znaczenie tych zasobów dla Polski. W programie udział wzięło blisko

1000 uczniów z 10 szkół średnich. Młodzież miała okazję poznać technologie

związane z wodą, które umożliwiają jej retencję, odsalanie i oczyszczanie, a także

dowiedzieć się, jak proces elektrolizy wody może prowadzić do produkcji zielonego

wodoru oraz jak różne postacie węgla mogą być wykorzystane do tworzenia

nowoczesnych materiałów inżynieryjnych, takich jak grafen.

Idea 3W wspiera również zewnętrzne inicjatywy edukacyjne takie, jak konkurs

stypendialny Studencki Nobel, który organizowany jest przez Niezależne Zrzeszenie

Studentów czy Talenty Jutra Fundacji Empiria i Wiedza. W obu przypadkach

studenci mogą zgłaszać swoje prace w specjalnej kategorii 3W (woda-wodór-węgiel).

Aby umożliwić powstawanie i rozwój nowoczesnych technologii i projektów oraz

kształcenie przyszłej kadry pracowniczej, potrzebne są warunki, które będą sprzyjały

kreatywnemu działaniu i odkrywaniu nowych ścieżek. Dlatego z początkiem roku

akademickiego 2023/2024, z inicjatywy 3W, powstało Studenckie Koło Naukowe

3W, w którym pasjonaci nowoczesnych technologii opartych o wodę, wodór i węgiel,

mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, poszerzać horyzonty i rozwijać

ciekawe projekty rozwojowe, w kraju i za granicą.

Animacje edukacyjne, warsztaty, eksperymenty naukowe, ogólnopolskie konkursy na

najlepsze prace dyplomowe to tylko część działań, w które w ciągu ostatnich dwóch

lat zaangażowana była idea 3W. Regularne spotkania ze studentami, promocja

młodych talentów, zgłoszenia na staże i praktyki w firmach 3W pokazują, jak duże

jest zainteresowanie sektorem 3W wśród młodych ludzi.

Innowacje

Aby twórcze rozwiązania miały szansę się rozwijać potrzebują środowiska, które

sprzyja nowatorskim projektom. Skuteczne łączenie biznesu z nauką oraz dużych

przedsiębiorstw z tymi mniejszymi, jest sposobem na szybszą komercjalizację

projektów. W tym kontekście idea 3W odgrywa rolę szczególnego hubu, który wpływa

na rozwijanie innowacyjnych projektów w całej Polski.

Na rodzimym rynku działa prawie połowa (43 proc.) start-upów pozytywnego wpływu,

których działalność jest związana z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym

redukowaniem efektów zmian klimatu czy wpływu działalności człowieka na

środowisko. Idea 3W tworzy przyjazny ekosystem, w którym łączy różne środowiska i

ich potrzeby, aby mogły powstawać technologie przyszłości.

Z myślą o innowacyjnych start-upach powstał Konkurs 3W Challenge, dla projektów

B+R na zróżnicowanym poziomie dojrzałości i młodych startupów, które realizują

projekty z wykorzystaniem przynajmniej jednego z trzech zasobów: wody, wodoru,

węgla lub działają w obszarach synergicznych, i które mają potencjał rewolucyjnego

wpływu na różne gałęzie gospodarki takie jak przemysł, energetykę, medycynę czy

rolnictwo. Wygraną w konkursie jest kompleksowe wsparcie dla trzech wybranych

laureatów, w formie usług Venture Buildingu o wartości 200 tys. zł, które obejmie

rozwój biznesowy projektu, weryfikację rynkową i dostosowanie do klientów i

nawiązanie kontaktu z inwestorami. Dzięki wygranej laureaci będą mogli jeszcze

lepiej rozwinąć swoje produkty i dopasować technologie do oczekiwań rynku i

inwestorów.


Współpraca

Żeby zielone innowacje mogły być wdrażane na szeroką skalę niezbędna jest nie

tylko wykwalifikowana kadra naukowa, innowacyjny pomysł, ale również realna

potrzeba. Z początkiem roku Idea 3W zainicjowała program edukacyjny Gmina 3W

dla liderów lokalnych społeczności, w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym

gospodarowania wodą i ściekami oraz wdrażania zielonych i niebieskich projektów

infrastrukturalnych w samorządach. Uczestnicy wezmą udział w 8 spotkaniach

online, które obejmują kilkanaście modułów tematycznych. Dowiedzą się m.in., jak

zdobyć finansowanie na zielone i niebieskie projekty infrastrukturalne, jak wdrażać

rozwiązania z zakresu ESG, jak wprowadzać innowacje zgodnie z prawem i jak

efektywnie współpracować z uczelniami. Ponadto, uczestnicy programu będą mieli

okazję skorzystać z warsztatów z uznanymi ekspertami i praktykami w dziedzinie

tworzenia nowoczesnych rozwiązań dla samorządów. Po zakończeniu programu

uczestnicy otrzymają Certyfikat Lidera 3W.

Innowacyjność i szybki rozwój technologiczny są obecnie kluczowe dla sukcesu

różnych przedsięwzięć, a odpowiedzialny biznes powinien reagować na

transformację i wprowadzać nowe rozwiązania, które przełożą się na poprawę

jakości życia i zdrowia mieszkańców.

***

Idea 3W koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na

ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji

w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i

medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych

naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich

organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego,

instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.

Comments


bottom of page