top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Stop Smog

NFOŚiGW ma poinformować o rozpoczęciu kolejnego naboru i warunkach udziału w kolejnej edycji programu STOP SMOG.

Realizacja projektu stoi po stronie gminy, powiatu, związku międzygminnego lub związku metropolitarnego na Śląsku. Celem projektu zminimalizowanie wydzielanego smogu, poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termodernizację budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej i gazowej i zapewnienie budynkom dostępu do energii z OZE.

Program skierowany jest do osób ubogich energetycznie którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Według raportu WHO 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajduje się w Polsce. W związku ze smogiem co roku umiera przedwcześnie 47 tys. osób. Zanieczyszczenie smogiem niesie ze sobą także problemy środowiskowe.

Program STOP SMOG pomoże miastom zapewnić lepszą jakość życia, poprawę jakości powietrza i pomoże w walce z nierównościami społecznymi wynikającymi z ubóstwem energetycznym.gW nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 dla Polski łącznie przeznaczono 770 mld zł z czego część pochodzi z Funduszu Odbudowy i Odporności. Środki te w głównej mierze przeznaczone są na walkę z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. Na program Infrastruktura i środowisko przeznaczono 25,1 mld euro, czyli najwięcej ze wszystkich projektów. Do 22 lutego zaplanowane są konsultacje planu inwestowania funduszy. Żaden inny kraj w Unii Europejskiej nie zużywa tak dużych ilości węgla co Polska, co skutkuje w najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. W miastach jak Nowy Targ, Rybnik czy Sucha Beskidzka zanotowano stężenie rakotwórczych substancji na poziomie od 700% do 1800 procent. Środki z nowej perspektywy finansowej mogłyby zapobiec tworzeniu się smogu, poprzez wdrażanie i modernizację systemów ogrzewania domów.


Comments


bottom of page