top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

PKO Bank Polski będzie liderem finansowania transformacyjnego w polskim sektorze bankowym


Zrównoważony rozwój i ESG to integralne elementy strategii PKO Banku Polskiego, a

społeczna odpowiedzialność jest już częścią jego DNA. W codziennej pracy i planach

strategicznych bank łączy realizację celów biznesowych z działaniami, które

odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich grup interesariuszy, w

szczególności klientów, pracowników i inwestorów.


Dla Polski zielona transformacja ma wyjątkowo duże znaczenie ze względu na wciąż wysoką emisyjność oraz silne powiązanie z europejskimi łańcuchami dostaw. Pamiętajmy, że polska gospodarka jest mocno zależna od eksportu, który stanowi połowę naszego PKB i generuje 2/3 wzrostu gospodarczego.


Ślad węglowy i jego redukcja odgrywają coraz większe znaczenie w europejskich i

światowych łańcuchach wartości. Ograniczanie emisji to wyzwanie dla utrzymania i wzrostu eksportu. Zachodnie firmy naciskają na ograniczanie emisyjności swoich dostawców – 78 proc. międzynarodowych firm deklaruje zaprzestanie współpracy z wolno transformującymi się partnerami.


PKO Bank Polski odgrywa dużą rolę w procesie transformacji energetycznej w kraju. W 2023 r. udzielił finansowania na realizację zielonych inwestycji o łącznej wartości 2,2 mld zł. a wolumen zielonego finansowania wzrósł rok do roku o 31 proc., natomiast liczba klientów korzystających z kredytów na projekty zrównoważone wzrosła o 30 proc.

Jednak PKO Bank Polski ma jeszcze większe ambicje. Chce być liderem finansowania

transformacji energetycznej w Polsce oraz wspierać w tym polską gospodarkę nie tylko

własnym kapitałem, ale także ekspertyzą dla firm. MBank ma świadomość, jak dużo jeszcze jest do zrobienia, aby osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone przez Porozumienie Paryskie. Wdrażanie Pakietu Fit For 55 oznacza w kilkuletniej perspektywie droższą energię, paliwa, bilety lotnicze czy transport. To wszystko będzie motorem zmiany myślenia i szukania tańszych źródeł energii, poprawy efektywności cieplnej naszych domów, bardziej wydajnych urządzeń codziennego użytku.Przedsiębiorstwa natomiast będą płacić coraz więcej za uprawnienia do emisji CO2,

będą potrzebować środków na sfinansowanie transformacji procesów produkcyjnych oraz specjalistycznego doradztwa. PKO Bank Polski ma aspirację, aby mocno wspierać

klientów w tej zmianie.


Według szacunków PKO Bank Polski finansuje dziś emisje na poziomie około 4 proc. emisji całej polskiej gospodarki. Największy potencjał finansowania transformacyjnego bank widzi w obszarze klientów korporacyjnych. Wspiera też transformację klientów detalicznych i jest gotów służyć wiedzą i kapitałem w strategicznych projektach transformacyjnych państwa.

Wśród klientów PKO Banku Polskiego coraz popularniejsze jest finansowanie

zrównoważonej transformacji w formule SLL (Sustainability Linked Loan). Jednym z filarów strategii banku na lata 2023-25 jest finansowanie zielonej gospodarki i oferowanie firmom rozwiązań, które pomogą im utrzymać konkurencyjność w obliczu wyzwań biznesowych i regulacyjnych.Żyjemy w czasach przełomu w polityce klimatycznej i polska branża energetyczna nie

uniknie odpowiedzialności za realizację tej polityki. Przyszłość będzie coraz bardziej

elektryczna, a transformacja energetyczna w Polsce będzie zmierzać w kierunku

odnawialnych źródeł energii. PKO Bank Polski z uwagą analizuje potrzeby sektora

energetycznego i Politykę Energetyczną Państwa. Banki, a wśród nich PKO Bank Polski,

jako największy bank w kraju, mają tu szczególną rolę do odegrania. Warto planować w skali gospodarki a nie tylko poszczególnych sektorów przemysłu, branż czy grup klientów.

Według różnych szacunków koszt zielonej transformacji polskiej gospodarki wyniesie 300- 350 mld EUR do 2030 roku. Największe inwestycje będą konieczne w sektorze produkcji i przesyłu energii, transporcie, produkcji oraz budownictwie. Pomimo dużych środków publicznych, zakładamy, że około 3/4 finansowania będzie pokryte przez sektor prywatny i banki. Duże inwestycje transformacyjne będą szansą dla sektora bankowego.

Transformacja energetyczna wymaga jednak czasu. Spoglądając na sąsiedni kraj

- Niemcy, który może się pochwalić ok. 60 proc. udziałem OZE w produkcji

energii elektrycznej, pamiętajmy, że dojście do tego stanu zajęło tam ponad ćwierć

wieku. Dlatego PKO Bank Polski działa współpracując z klientami i partnerami nad

wypracowaniem bezpiecznej i dopasowanej do polskiej gospodarki metody przeprowadzenia transformacji.


Materiał PKO Bank Polski

Comments


bottom of page