top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Priorytety w 2023 roku: odnawialne źródła energii, transformacja cyfrowa, migracja

Polski Kongres Klimatyczny 2023. Energia odnawialna, gospodarka o obiegu zamkniętym, migracja i bezpieczeństwo w internecie
Dekarbonizacja

Parlament będzie dalej pracował nad osiągnięciem neutralności klimatycznej w UE poprzez dekarbonizację wszystkich sektorów gospodarki. Aby osiągnąć cele zawarte w pakiecie „Gotowi na 55”, posłowie zagłosują nad:

  • nowymi normami emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych

  • rozbudową infrastruktury dla paliw alternatywnych

  • nowymi ramami dla wewnętrznego rynku wodoru

  • redukcją emisji metanu i fluorowanych gazów cieplarnianych

  • nowymi przepisami, które mają powstrzymać firmy omijające unijne przepisy dotyczące emisji przenosząc się gdzie indziej

  • ambitniejszymi celami dla systemu handlu uprawnieniami do emisji.Energia

Energia odnawialna ma fundamentalną rolę w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu: osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. i większej niezależności energetycznej. Celem UE jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto do 40% do 2030 r., aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Parlament będzie również pracował nad bardziej ambitnymi celami w zakresie ograniczenia zużycia energii na poziomie UE.


Gospodarka o obiegu zamkniętym

W ramach dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym, Parlament będzie pracował nad nowymi wymogami dla ekoprojektowania określonych grup produktów, takich jak urządzenia kuchenne, komputery i serwery, silniki elektryczne i opony. Dzięki temu te produkty mają być trwalsze, mniej szkodliwe dla środowiska i nadawać się do ponownego użytku. Parlament będzie również pracować nad celami UE dla ograniczenia marnotrawienia żywności, a także nad nową strategią zwiększania możliwości ponownego użycia i recyklingu tekstyliów, aby rozwiązać problem odpadów tekstylnych.


Transformacja cyfrowa

Kryptowaluty, sztuczna inteligencja, półprzewodniki i udostępnianie danych będą debatowane w Parlamencie w 2023 roku.


W styczniu, posłowie i posłanki do PE uzgodnią stanowisko w sprawie ram prawnych dla sztucznej inteligencji, dzięki czemu regulacje i prawa dotyczące sztucznej inteligencji w UE będą zgodne z unijnymi wartościami. Będą szczególnie zwracać uwagę na konkretne zastosowania sztucznej inteligencji i związane z nimi możliwe zagrożenia.


W lutym, Parlament ma debatować nad przepisami dotyczącymi kryptowalut, mającymi chronić konsumentów i ustalić zabezpieczenia przed manipulacjami na rynku i przestępstwami finansowymi.


Posłowie i posłanki będą również pracować nad aktem w sprawie danych, ustanawiającym wspólne przepisy dla udostępniania danych podczas korzystania z połączonych produktów lub powiązanych usług. Celem jest ułatwienie przełączania się między dostawcami usług przechowywania w chmurze i innych usług przetwarzania danych. Akt ma również wprowadzić zabezpieczenia przed bezprawnym międzynarodowym przesyłaniem danych przez dostawców usług w chmurze.


W związku z globalnym niedoborem półprzewodników wywołanym przez pandemię Covid-19, Parlament określi swoje stanowisko na temat aktu w sprawie czipów. Akt ma zapewnić, że UE ma umiejętności, narzędzia i technologie niezbędne do zostania liderem w tej dziedzinie, aby wesprzeć cyfrową i ekologiczną transformację, a także zwiększyć produkcję i uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw.
Migracja

Parlament i Rada zawarły porozumienie w sprawie wspólnego planu działania w zakresie migracji i azylu we wrześniu 2022 roku. W przyszłym roku, Parlament będzie pracować nad nowym paktem w sprawie migracji i azyluzaproponowanym przez Komisję Europejską. Obejmuje on zarządzanie migracją, procedury kontroli, ramy przesiedleń i unijne procedury azylowe.


Comentários


bottom of page