top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Rady nadzorcze muszą zaangażować się w działania na rzecz klimatu

Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęło poziom najwyższy od co najmniej 800 tys. lat. To już ostatni moment, żeby zatrzymać spowodowane głównie działalnością człowieka zmiany klimatyczne.Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, w tym celu należy aktywnie zaangażować przedstawicieli biznesu. Tym samym, sprawy związane z ochroną środowiska powinny trafić na agendę rad nadzorczych i przedstawicieli zarządów. Deloitte wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowali właśnie polską odsłonę projektu Chapter Zero, którego celem jest zwiększenie świadomości środowiskowej i wpływu biznesu na klimat wśród członków rad nadzorczych.


Chapter Zero Poland to pierwsza na rynku Europy Środkowo-Wschodniej odsłona powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne globalnej inicjatywy Climate Governance Initiative, która skupia członków rad nadzorczych oraz prezesów spółek. W Polsce do CGI przystąpiło Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stając się także organizatorem projektu Chapter Zero.


Klimatycznie zaangażowana rada nadzorcza

Do programu Chapter Zero Poland mogą zgłosić się członkowie polskich rad nadzorczych i zarządów, którzy chcą aktywnie angażować się w działania na rzecz klimatu, kształtować politykę firmy w tym zakresie oraz czerpać wiedzę z doświadczeń międzynarodowych. Zgłoszenia weryfikowane są przez komitet sterujący Chapter Zero Poland. To grono ekspertów w zakresie klimatu i przedstawicieli biznesu oraz członkowie rad nadzorczych kierujący pracami w ramach projektu.


Dążenie do poprawy klimatu, aby było skuteczne, musi być obszarem zainteresowania wszystkich interesariuszy biznesu, w tym także rad nadzorczych. Tematyka związana z ryzykiem klimatycznym, raportowanie, konsekwencje finansowe wynikające z zaniechania energooszczędnych inwestycji, motywowanie menadżerów, muszą być omawiane na posiedzeniach rad nadzorczych. Osoby, które dołączą do Chapter Zero Poland chcielibyśmy wyposażyć w odpowiednie narzędzia i wiedzę w tym zakresie. Członkowie rad nadzorczych zobaczą, jakie rozwiązania można wykorzystać do sprostania wyzwaniom klimatycznym i do zaadresowania obecnych i przeszłych regulacji w tym obszarze. Będziemy prowadzić szkolenia, warsztaty, seminaria i spotkania z ekspertami z wiedzą sektorową. My, jako członkowie Rady Chapter Zero, podzielimy się również swoim doświadczeniem i wiedzą.

- mówi Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Członkini Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska.


Zagadnienia klimatyczne to temat złożony, a zarazem niezwykle ważny, uniwersalny - dotyczy wszystkich branż i biznesów. Dlatego powinien być pilnie i powszechnie podejmowany przez członków rad nadzorczych. W Chapter Zero Poland wesprzemy ich w identyfikacji ryzyk i szans, jakie niesie zmieniający się klimat. Wskażemy również, jakie inwestycje w tym zakresie warte są uwagi. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć efektywne strategie biznesowe uwzględniające kwestie środowiskowe i sprawnie implementować je w swoich organizacjach.

– mówi Dominika Bettman, członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska, Prezeska Siemens Polska.

Comments


bottom of page