top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Siedem kroków do zerowej emisji gazów cieplarnianych w 2050 roku- 3. Czysta i bezpieczna mobilność

Ponieważ transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE, modernizacja wszystkich rodzajów transportu powinna przyczynić się do zmniejszenia emisji i zapewnienia korzyści, takich jak czyste powietrze, niższy poziom hałasu i ruch bezwypadkowy.

Mając do dyspozycji różne współczesne technologie, elek­tryczność nie może być jedynym rozwiązaniem do wszystkich rodzajów transportu. Na przykład baterie mają obecnie niską gęstość energii, a ich waga czyni je nieodpowiednimi do wykorzystania w lotnictwie lub transporcie na duże odle­głości. Podobnie jest w przypadku pojazdów ciężkich i auto­karów, gdzie bezemisyjną alternatywą mogą być technologie oparte na wodorze.


Kluczowe elementy kształtujące przyszłość mobilności w mieście obejmują:

  • planowanie miasta,

  • bezpieczne ścieżki rowerowe i piesze,

  • czysty transport publiczny,

  • mobilność jako usługa, np. usługi wypożyczania samochodów lub rowerów.

Aby ta transformacja się powiodła, ludność i biznes muszą się dostosować. Na przykład łatwiejszy dostęp do technologii cyfrowych i wideokonferencji może zmniejszyć konieczność długich podróży służbowych. Podróżni i spedytorzy dobrze poinformowani o opcjach transportu będą częściej podej­mowali decyzje korzystne z punktu widzenia równowagi ekologicznej. Warunkiem wstępnym efektywnych wyborów technologii i rodzajów transportu jest w tym przypadku inter­nalizacja zewnętrznych kosztów transportu.

Comentarios


bottom of page