top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Susza jako przedmiot dyskusji decydentów

Polska znajduje się wśród 10 państw europejskich, które stworzyły dokument planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Wskazuje on najważniejsze kierunki działań zapobiegające kryzysom wodnym w naszym kraju.

Projekt planu został poddany półrocznym konsultacjom społecznym, dzięki czemu oczekiwania mieszkańców i samorządów terytorialnych zostały w nim uwzględnione. Dr Małgorzata Stolarska zaznaczyła, że

„PPS jest dokumentem nie tylko dla urzędników państwowych, ale również dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych, dotyczy m.in. pozwoleń wodnoprawnych”.

PPS określa, jakie działania zostaną podjęte w najbliższych latach dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, zarządzania kryzysowego i szacowania strat spowodowanych suszą. Optymalne działania i edukacja społeczna mają ograniczyć skutki kryzysu.

Dokument jest najistotniejszym elementem realizowanego od dwóch lat projektu Stop suszy!. Projekt ten uświadomił i zmienił postrzeganie kryzysów wywołanych suszą przez Polaków. Polska jest krajem, który w Europie jest jednym z najuboższych jeżeli chodzi o zasoby wodne (średnio 1500 m sześciennych wody na mieszkańca na rok a w trakcie suszy 1000 m sześciennych). Dzięki projektowi Stop Suszy! świadomość na temat retencjonowania wody drastycznie się zmieniła. Zaczęto zakładać łąki kwietne i ogrody deszczowe oraz zbierać deszczówkę.

W planie przeciwdziałania skutkom suszy zawarto katalog działań z 26 pozycjami, który zawiera wszystkich użytkowników wód, obszarów oraz susz. W projekcie zaplanowano ponad 590 inwestycji, z których większość ma na celu zwiększyć poziom retencji.

Comments


bottom of page