top of page

Trendy klimatyczne w przemyśle tekstylnym i slow fashion 

Zakres tematyczny

Trendy klimatyczne w przemyśle tekstylnym obejmują rozwijające się praktyki zrównoważonego rozwoju, takie jak stosowanie ekologicznych materiałów i procesów produkcji, redukcja emisji gazów cieplarnianych, recykling włókien oraz dążenie do bardziej efektywnego zużycia zasobów w całym łańcuchu dostaw. Wzrasta także popularność transparentnych praktyk produkcji, zachęcających do świadomego wyboru konsumentów i wspierających bardziej ekologiczne podejście do mody.

PAIH

Startup Poland

Uniwersytet Łazarskiego

bottom of page