top of page

Relacje samorząd-biznes-NGOs na drodze do ochrony i odtwarzania miejskich ekosystemów

Zakres tematyczny

Moderator: dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH

 ​

InPost Green Cities

Urząd Miasta Łodzi

Aldo Vargas, URBACT UE

Sylwia Słomiak, Euro Cities tbc

Fundacja Świadomi Klimatu

Patron merytoryczny

Partner

bottom of page