top of page

SHAREPOINT MATERIAŁÓW DLA MIAST

Screenshot 2021-11-27 at 11.56.52.png
Screenshot 2021-11-27 at 12.21.34.png

RAPORT IPCC
REKOMENDACJA PAN

Międzynarodowy raport naukowy o zmianach klimatu. Podsumowanie aktualnej wiedzy o zmianach klimatycznych oraz prezentacja pięciu możliwych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych. Obrazuje możliwą ewolucję antropogenicznych czynników zmiany klimatu. 

JAK OBLICZYĆ EMISJĘ CO2 MIASTA?

Aby wesprzeć oparte na dowodach planowanie działań na rzecz klimatu, wiele miast opracowało sektorowe inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych, wykorzystując standardy, takie jak Globalny Protokół dla Inwentaryzacji Emisji Gazów Cieplarnianych na Skalę Społeczności (GPC)1.

bottom of page