top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Nowe cele UE w zakresie energii odnawialnej

Polska będzie zobowiązana do realizacji celów RED III w ciepłownictwie, energetyce, przemyśle i transporcie.
Dyrektywa RED III ustanawia ambitniejszy cel osiągnięcia udziału 42,5% energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w UE do 2030 roku, wraz z dodatkowymi celami sektorowymi, kluczowymi dla redukcji emisji gazów cieplarnianych i przejścia na czystsze źródła energii. Dodatkowo dyrektywa wprowadza ambitne cele dla sektorów przemysłu, transportu i budownictwa. Bardzo ciekawa jest Przyspieszona Procedura Zatwierdzania i Nadrzędny Interes Publiczny gdzie RED III stawia na szybką ścieżkę wydawania pozwoleń związanych z energią odnawialną, by usprawnić proces wdrażania projektów zielonej energii (promowanie biopaliw). Polski Rząd może teraz przyspieszyć swoje prace nad implementacją RED II, gdyż na globalnym rynku unijnym dla naszych przedsiębiorstw stawiane są kolejne twarde i ambitniejsze cele.


Dyrektywa RED III zwiększa udział OZE w ciepłownictwie

Rada Unii Europejskiej przyjęła przepisy dyrektywy RED III. Jej głównym celem jest zwiększenie wykorzystania zielonej energii na terenie całej wspólnoty, aby sektor OZE realnie przyczynił się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Rada Unii Europejskiej w poniedziałek zakończyła prace nad unijną dyrektywą dla odnawialnych źródeł energii. Dyrektywa RED III została poddana głosowaniu. Za przyjęciem nowych przepisów głosowały 23 państwa, Czechy i Bułgaria wstrzymały się od głosu, a Polska i Węgry były przeciw.


Zgodnie z pakietem „Fit for 55” do 2030 roku w całej UE mamy zmniejszyć emisję CO2 o 55 proc. w stosunku do stanu z 1990 roku. Dyrektywa RED III zakłada, że ten cel zostanie osiągnięty głównie dzięki wykorzystaniu OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie. Odnawialne źródła energii mają wytwarzać 49 proc. energii w budynkach. Chodzi zatem głównie o mikroinstalacjach fotowoltaicznych czy pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych.

Przepisy dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. są już wdrożone i bardzo się cieszę, że jesteśmy nawet na dobrej drodze do przekroczenia tych ambicji. To ważny znak dla Europy i naszych globalnych partnerów, że zielona transformacja jest możliwa, że Europa spełnia swoje obietnice – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. W samym ciepłownictwie zielona energia ma rosnąć o średnio 0,8 proc. rocznie, a z czasem o 1,1 proc. Cel dla Polski to dodatkowe 0,5 proc. rocznie ze względu na spore zaległości, które nadal mamy w ograniczaniu emisyjności.


Szybsze inwestycje to krótsza droga do fotowoltaiki w domach

Łatwiejsze procesy inwestycyjne w obszarach, gdzie realizowane są projekty związane z OZE, mają przyspieszyć czas realizacji tych inwestycji. Zgodnie z dyrektywą, kraje członkowskie mają wyznaczyć specjalne strefy dla OZE, w których obowiązywać będą uproszczone procedury środowiskowe. Ponadto, w tych rejonach OZE ma trafić do celów inwestycji publicznych.
Comments


bottom of page