top of page

Symbioza przemysłowa jako element zrównoważonego gospodarowania zasobami i redukcji emisji

Zakres merytoryczny

Symbioza przemysłowa to forma współpracy między różnymi przedsiębiorstwami lub sektorami przemysłowymi, w ramach której partnerzy dzielą się zasobami, umiejętnościami, infrastrukturą czy też odpadami w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych. Jak wykorzystać ten model do redukcji emisji?

Moderator: dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH

Paweł Nowakowski, dyrektor odpowiadający za Środowisko, produkty uboczne, zarządzanie majątkiem w ArcelorMittal Poland

Edyta Żabczyńska, Veolia term

Mariusz Cnota, Założyciel i właściciel Global Wind Consulting Sp. z o.o. oraz GoWind s.r.o.

dr inż. Jarosław Smyła, Dyrektor Centrum Badawczego Technologii Innowacyjnych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca CSR Consulting

Sponsor Panelu:

GWC-LOGO-white-on-blue.png
bottom of page