top of page

Polish Climate

Congress
 

and the gala of the Energy Transition Leaders
Warsaw | March 19-20, 2024

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg

2018

FESTIWAL WODY

Festiwal Wody był pierwszą konferencją rozpoczynającą cykl wydarzeń Polskiego Kongresu Klimatycznego. 

 

Woda jest jedynym zasobem naturalnym, którego nie da się niczym zastąpić. Trzeba ją skutecznie chronić, żeby świat mógł przetrwać.  Pomagają w tym  nowoczesne  rozwiązania i technologie, które łączą naturę ze sztuką inżynierską.  Za wdrażanie takich rozwiązań i dobrych praktyk laureaci ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego w ramach Festiwalu Wody, otrzymali „Patenty Liderów Innowacyjności”.  Wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystej gali 26 września, w czasie trwania Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej oraz Building Industry Solutions w PTAK  WARSAW EXPO w Nadarzynie.  

Wszystkie nagrody w tym konkursie były równorzędne, ponieważ intencją organizatorów – Redakcji Liderów Innowacyjności oraz Agencji CITY, jest promowanie nagrodzonych rozwiązań, aby znalazły jak najszersze zastosowanie w praktyce. Służą również popularyzowaniu efektywnej współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym. Patronem medialnym uroczystej gali wręczenia nagród laureatom „Patentów Liderów Innowacyjności”  był Dziennik Gazeta Prawna.

Lista 7 laureatów konkursu Patenty Liderów Innowacyjności  za nowatorskie rozwiązania i technologie w zakresie oszczędnego i bezpiecznego gospodarowania wodą. 

Przykładem harmonijnego łączenia świata nauki z biznesem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”.

Nagroda dla mgr inż.  Anety  Mierzwy  za inspirację i zaangażowanie w utworzenie wspólnie ze środowiskiem naukowym, spójnego i zintegrowanego systemu do zarządzania infrastrukturą techniczną w przedsiębiorstwie, skutkującą znaczącym ograniczeniem strat wody na przepływie w sieciach.  

Partnerami Wodociągów Płockich w tym przedsięwzięciu były dwie uczelnie Politechnika Lubelska i Politechnika Warszawska.

Koordynowany przez  prof. dr hab. inż. Dariusza Kowalskiego  z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej  zespół naukowo-badawczy otrzymał nagrodę za opracowanie uniwersalnej metody wyznaczania lokalizacji punktów monitoringu sieci wodociągowej, niezależnie od jej typu, wielkości, rodzaju oraz stopnia złożoności. Na tę metodę składa się kilka zintegrowanych ze sobą projektów, dotyczących sposobu: wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości, ciśnienia i natężenia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych.

Zespół naukowo-badawczy koordynowany przez prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego  –  szefa Zakładu  Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z Politechniki Warszawskiej nagrodzony został za Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji (ZSZIT) złożony z 10 modułów,  które tworzą całościową metodykę wdrażania systemu i stanowią wzorzec użytkowy do wykorzystania w innych przedsiębiorstwach średniej wielkości.  

Kolejni laureaci to:  

dr inż. Tomasz Jurczak z Katedry Ekologii Stosowanej, Uniwersytetu Łódzkiego – za konstrukcję  ekohydrologicznego systemu hybrydowego dla retencjonowania i oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z obszarów utwardzonych miasta oraz dla redukcji fali powodziowej. 

Mgr inż. Mieczysław Kostyra (na zdjęciu), prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji –  za zintegrowany system sterowania procesami technologicznymi, wprowadzenie 6 standardów ISO oraz marki DomoVita, jako gwarancji doskonałej jakości wody do picia prosto z kranu. Wszystkie procesy w firmie zebrane są w jednej elektronicznej bazie danych.  Pod tym względem otwocka spółka jest prekursorem takiego rozwiązania wśród przedsiębiorstw branżowych. Nagroda jest potwierdzeniem wielu sukcesów OPWiK. Prezes jest tegorocznym laureatem nagród Managera Roku i najlepszej inwestycji roku w branży wod-kan.  

Zespół firmy BMsonic z Łomianek  – za  inteligentny system Stebatec Transit Time  do zintegrowanego sterowania przepływem wód deszczowych i ścieków.  Urządzenie mierzy przepływ z bardzo wysoką dokładnością w szerokim zakresie pomiarowym i nie generuje strat hydraulicznych.  

Mgr inż. Józef Karda (nz.)dla wynalazcy i konstruktor z firmy DrenKar, który ma na swoim koncie wiele innowacyjnych rozwiązań, – za nowatorską konstrukcję włazu kanałowego nastawnego na zapadniętych studzienkach zlokalizowanych w pasach drogi. Obrotowa konstrukcja pokrywy umożliwia jej podniesienie i wyrównywanie z  powierzchnią drogi.  

Dr inż. Jan Gutkowski (nz),właściciel Firmy Gutkowski  – za nowatorskie i opatentowane rozwiązania technologiczne wdrożone w wielu obiektach stacji uzdatniania wody, których istotą jest zmniejszenie energochłonności procesu i zwiększenie skuteczności uzdatniania wody.  

Lista wyróżnionych  w konkursie „Patenty Liderów Innowacyjności”  

Firma  ALTER S.A. – za wielogazowy miernik GasHunter II do pomiaru gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu. W zależności od konfiguracji i użytych sensorów urządzenie może mierzyć od jednego do czterech różnych gazów w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Jest gwarancją bezpieczeństwa pracowników i obiektów.  

Firma Arcadis Polska  – za kompleksowe usługi  doradczo-inżynierskie w zakresie zarządzania i  gospodarowania zasobami wodnymi.  

Hiszpańska firma Contazara S.A. – za inteligentne urządzenia do zdalnego odczytu wodomierzy i oprogramowanie do zarządzania gospodarką wodną.

Firma Kingspan sp. z o.o z Rokietnicy – za innowacyjne technologie w zakresie przechowywania i ochrony wody i energii

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Gliwicach – za zintegrowany  system nadzoru sieci i obiektów PWiK pod kątem ograniczenia awaryjności i strat wody.

Utworzenie systemu wpłynęło na ograniczenie strat wody o pół miliarda m3 rocznie, znacząco zmniejszyło ilość awarii i skróciło czas reakcji w sytuacjach kryzysowych.

Wszystkim laureatom Redakcja Liderów Innowacyjności i Agencja CITY bardzo serdecznie gratuluje i dziękuje za ich niezwykłą kreatywność, której efektem są opracowane nowatorskie rozwiązania, służące poprawie jakości i ograniczaniu strat wody, najcenniejszego zasobu, który odpowiada za życia na Ziemi.

SUMMARY

The Polish Climate Congress was held in mid-March 2023, an international meeting of experts in the field of sustainable development and innovative technologies, representatives of central administration bodies and international agencies, representatives of cities from Poland and abroad, representatives of embassies, delegates of business and its environment and non-governmental organizations, experts , scientists and journalists.

 

The congress was devoted to achieving climate goals through investments in renewable energy sources, establishing partnerships, better development of urban blue-green infrastructure, electromobility and sustainable transport, and the involvement of local communities. 

 

Over one hundred experts took part in twenty discussion panels. The congress was held thanks to the support of Deloitte, WiseEuropa, Polenergia, AMS, Goldbeck Solar and AirLiquide.

The two days of the Congress were filled with discussion panels, meetings and round tables with the participation of outstanding foreign and Polish experts. The discussions were attended by Beatrice Coda from the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency CINEA, which manages European Commission programs contributing to decarbonization and sustainable economic growth; Bernard de Longevialle, Global Head of Sustainable Finance at rating agency Standard & Poors, a New York company that conducts independent economic analyzes of countries, affecting the international image of national economies, which also evaluate the actions of governments; Dr. Giuseppe Tesoriere, a valued expert in urban economics from the World Resources Institute, Cllr Stephen Cowan from the management of the City of London; Rolandas Urbonas, Executive Director from the Lithuanian Energy Institute and Javad Kaypour from the Stockholm Energy Institute. 

 

The issues discussed during the event concerned a wide range of institutional solutions, including European Union and national institutions, solutions in the development of green areas, electromobility, ecological construction, possibilities of financing environmental investments, ESG standards in organization management, and, above all, energy development trends. 

 

The international plenary session was substantively prepared by Climate-KIC, the largest European organization established by the European Commission dealing with counteracting climate change through innovation, represented by Aleksandra Gołdys and Anna Brussa. The topic of the meeting was the megatrends of the climate and energy transformation, competitiveness and energy security resulting from the transformation and the economic and social context of the Fit for 55 package. The inaugural panel was attended by: Beatrice Coda from CINEA, James Hughes, Minister-Counselor for Economic Affairs, British Embassy Warsaw, Rafał Gawin President of the Energy Regulatory Office, Piotr Maciołek Member of the Management Board of Polenergia, Jacek Bogusławski Member of the Management Board of the Wielkopolska Voivodeship, Tomasz Gasiński from Deloitte and Maciej Bukowski President of the Management Board of WiseEuropa.

 

Subsequent discussion sessions took place in thematic paths. The substantive scope dedicated to energy covered a wide range of current topics related to it, interesting for both participants representing business sectors and public institutions. Experts discussed the REPowerEU program, energy security and the related energy mix for the Central and Northern European region, the importance of partnerships in creating a modern distributed system, including energy clusters and energy cooperatives, issues related to business and investment potential in relation to new energy, renewable energy , nuclear, hydrogen and the future of energy in Poland. The discussion also covered topics related to heating, i.e. the role of local government units and the implementation of PGN and the draft assumptions for the heat, electricity and gas fuel supply plan - industry recommendations for achieving the 4th or 5th generation of heating networks. An important topic in this thematic track was decarbonization, discussed in the context of innovation and technology. The panels on energy featured: Mayor Piotr Grzymowicz, Mayor of Olsztyn; Kasjan Wyligała, President of the Management Board, Lubelski Węgiel Bogdanka; Agnieszka Spirydowicz, President of the Zgorzelec Cluster; Jacek Bogusławski, Management Board of the Marshal's Office of the Greater Poland Voivodeship; Andrzej Redo, Egis-Poland; Paweł Łączkowski, Deloitte; Albert Gryszczuk President of the National Chamber of Energy Clusters; Łukasz Trześniewski Z-Cluster Zgorzelec Cluster for the Development of Renewable Energy Sources and Energy Efficiency; Maciej Reimer, Director of the Climate Department, Local Government of Łódź; Kamil Sankowski, Member of the Management Board of Polenergia Fotowoltaika; Anna Dyląg from KAPE, Artur Szymczyk Deputy Mayor of Lublin; Jakub Mielczarek, Director of the Association of Voivodeships of the Republic of Poland, Beatrice Coda European Commission DG Energy, CINEA; Rolandas Urbonas, Deputy Director of Lithuanian Energy Institute; Jarosław Kawula, Large Business Director at AirLiquide; Piotr Hałoń from Deloitte, Ph.D. Eng. Artur Dyczko, Advisor to the Director for KOMAG Strategic Projects, Piotr Kopacz, project manager Energy- and process-efficient construction, NCBR; Jacek Wiśniowski, Mayor of Lidzbark Warmiński; Marcin Podgórski, Director of the Department of Waste Management, Emissions and Integrated Permits, Marshal's Office of the Masovian Voivodeship in Warsaw; Krzysztof Skowroński KAPE; Aneta Więcka, manager of the Heat Plant of the Future and Heat and Power Plant projects in the local energy system, NCBR; Kamil Kwiatkowski, Euros Energy. The substantive supervisors of the thematic path were: Marcin Roszkowski, President of the Management Board of the Jagiellonian Institute; Andrzej Maciejewski, Sobieski Institute; Dominika Adamska, Teraz Środowisko and Piotr Wróblewski from Polska Press.

 

 

The thematic path on green public investments was very popular, with discussions based on best practices in the design of modern urban space that takes into account blue and green infrastructure as an important city resource. The EU Renovation Wave program and a new approach to green construction were discussed here - energy efficiency and climate neutrality of buildings in relation to Polish cities, local circular economy as a growing trend in the European economy, standards for maintaining green areas in cities, including the separation of zones for increasing biodiversity and retention, the role of inter-sectoral dialogue in developing effective tools for greenery departments and urban greenery management boards; climate policy of cities and regions and Nature Based Solutions as the basis for adapting cities to climate change, green public transport and building infrastructure for electromobility and renewable energy in transport, as well as a round table of Presidents and Mayors on building the capacity of small municipalities to solve environmental problems, taking into account best practices support for small communes and the role of climate education in local government units. This path also includes climate education and a critical analysis of the green deal in the context of the social dimension of the energy transformation and the impact of green investments on the economic development of the region. Lessons from the EU Mission for Climate Neutral and Smart Cities by 2030. The substantive partner of this path was the Sendzimir Foundation, and the supervisors of individual panels were: Dr. Eng. Agnieszka Sznyk, President of the Management Board of Innowo; Magdalena Bartecka, Just Transition Program Manager, Zielona Sieć; prof. Janusz Jaglarz, Krakow University of Technology; Monika Bielska, independent expert of the Green Rating program, Aleksander Rajch, Director of External Relations, Member of the Management Board of PSPA;  Marcin Kowalczyk, WWF Senior Climate Policy Specialist and Judyta Łuczyńska from the Sendzimir Foundation. Artur Szymczyk, Deputy Mayor of Lublin, appeared on panels on green public investments; Anna Hetman, Mayor of Jastrzębie Zdrój; Małgorzata Żebrowska-Piotra, Mayor of Łomianki; Grzegorz Szuplewski, Mayor of the Piastów Commune; Roman Smogorzewski, Mayor of Legionowo; Artur Tusiński, Mayor of Podkowa Leśna; Ph.D. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH; Joanna Leoniewska-Gogola from Deloitte; Ewa Krasuska from NCBR; Robert Chciuk, Director of the Waste Management Department, Ministry of Climate and Environment; Ewa Całus, Plenipotentiary of the Mayor of Krakow for Climate Education; Dorota Bartosz, Director of PLGBC; Justyna Glusman Managing Director, Fala Renowacji Association; Łukasz Górecki, Director of the Capital City Development Authority; Katarzyna Szymczak-Pomianowska Director of the Department of Sustainable Development, Wrocław City Hall; Mariusz Skwarczyński from NCBR; Arkadiusz Węglarz from KAPE; Łukasz Pawlik, City Greenery Board in Krakow; Monika Pec-Święcicka, deputy director of the Municipal Greenery Board, Wrocław City Hall; Dr. Piotr Reda, Audit Committee, Landscape Architecture Association; Kamila Nowocin, Deputy Director for Green Areas Maintenance of the Green Areas Management Board of the Capital City of Warsaw. Warsaw; Paweł Ścigalski, Plenipotentiary of the President for Air Quality, Krakow City Hall; Dorota Zawadzka-Stępniak, Director of the Air Protection and Climate Policy Office at the Capital City Hall. Warsaw; Justyna Mazurkiewicz, Head of the Climate Department, Marshal's Office of the Małopolska Voivodeship; Marek Kuzaka, President of the Management Board of AMS S.A.; Dr. Eng. Weronika Radziszewska KEZO Research Center of the Polish Academy of Sciences - Energy Conversion and Renewable Sources; Tamas Dombi, Director of the Road Traffic Management Office, Warsaw City Hall; Bartosz Swatko from Automotive Deloitte;  Artur Kalicki from Polenergia eMobility; Cezary Gołębiowski from Ecorys, Norwegian Funds; Mariusz Kuszel, President of the Management Board of MPK in Inowrocław; Grzegorz Nowaczewski, President of the Management Board of Virtual Power Plant; Wojciech Dobrołowicz, Mayor of the City and Commune of Bogatynia; Tomasz Matuszewski, Mayor of Sanok; Jacek Kisiel Deputy Director of the Air Protection and Climate Policy Office of the City of Warsaw. 

The thematic paths: business and financing were held with the participation of outstanding foreign experts. In this area, the content included ESG reporting and the taxonomy of sustainable financing in the context of decarbonization of the energy-intensive industry in Poland, the role of CCUS technology in the pursuit of climate neutrality; sources of financing for private green investments and sources of financing for public climate investments, as well as assessment of investment effectiveness by financing institutions and future-proofing, taking into account process improvement in investment projects. The substantive supervisors and moderators of the panels were: Dr. hab. Marcin Kawiński, professor at SGH; Agata Kozłowska, lawyer from the Sobieski Institute; Krzysztof Kobyłka from WiseEuropa and Kamil Laskowski, Analyst at WiseEuropa. The panels were attended by: Dr. Tomasz Wiśniewski, Director of the WSE, Dr. Tomasz Gasiński from Deloitte; Grzegorz Pizoń, partner in the Energy & Utilities, Bird & Bird; Mariusz Wawer, Head of Governmental Relations at 3M; Dariusz Sokulski, Head of Energy & Performance Services, Sustainability Officer at Siemens; Anna Chmielewska Director of EBRD; Antoni Bielewicz, European Climate Foundation; Kamil Liberadzki Director of the Regulatory Development Department, Polish Financial Supervision Authority; prof. emergency Ph.D. engineer Marek Ściążko from AGH; Xavier Guesnu, President of the Management Board of Lafarge Polska; Piotr Sabat, Member of the Management Board for Development of PKN ORLEN; Bernard de Longevialle, Global Head of Sustainable Finance, Standard & Poors Global Ratings; Cllr Stephen Cowan, Leader, London Borough of Hammersmith & Fulham Hammersmith & Fulham Council and Giuseppe Tesoriere, PhD Urban and Regional Economist Research and Knowledge Exchange WRI Ross Center for Sustainable Cities World Resources Institute and Henrik Johansson from Vaxjo Kommun, Sweden.

The Polish Climate Congress was accompanied by a ceremonial Gala of Energy Transformation Leaders. Every year, the event gathers the heads of the largest energy companies and the most innovative Polish enterprises competing for the title of Energy Transformation Leader for their projects. The competition, under the patronage of the European Commission, is carried out in cooperation with three independent public institutions, the National Energy Conservation Agency, the National Center for Research and Development and the Industrial Development Agency, which are members of the jury. The awards and title of Energy Transformation Leader 2023 went to, among others: State Forests, Polenergia Fotowoltaika, Amazon, Ghelamco, Veolia Term, Tauron, AMS, Euros Energy, Goldbeck Solar, ABB, Schneider Electric, Lafarge and others.

 

All congress events were available free of charge to the public sector and the scientific community. Payments from partners and private participants were intended entirely for organizational purposes.

 

Nearly 500 people registered to participate in the event. , the agenda has been downloaded over 1,000 times, and the expected number of views of the panel recordings on our Polska Neutralna Klimatyczne podcast channel will be a minimum of 4,000 unique users for the next edition. 

Zrzut ekranu 2024-04-4 o 17.32.24.png
Zrzut ekranu 2024-04-4 o 17.32.49.png
Zrzut ekranu 2024-04-4 o 17.32.40.png
Zrzut ekranu 2024-04-4 o 17.33.34.png

PATRONI INSTYTUCJONALNI

Warszawa-znak-RGB-kolorowy-Prezydent-patronat_honorowy.jpg
NCBR_logo_PL.png
logo_polish.jpg
Screenshot 2023-02-06 at 18.06.44.png
LOGO_PIG_PIB_jpg.jpg
logotyp.jpg
min_20220725130942_logotypiherbmarszalkawojewodztwawielkopolskiego.jpg
Patronat_Prezydenta_Lublin.jpg
Screenshot 2023-02-06 at 18.06.35.png
Logotyp - Lubuskie - corel 9.JPG
og_poziom.jpg
upebbi logo.jpg
WFOŚiGW 1.png
tyski klaster energii _logo_RGB.jpg
PSME_logo png.png
Fundacja-Instytut-na-rzecz-Ekorozwoju_logo.jpg
logo_PSPA_we_drive_e-mobility_kolor_RGB.png
Screenshot 2023-02-23 at 16.25.35.png
Screenshot 2023-03-22 at 22.42.21.png
Screenshot 2023-03-10 at 14.28.44.png
Screenshot 2023-03-06 at 08.22.56.png
LOGO PSDZ kolor OST.jpg
BCC_2019_pion_rgb.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.09.35.png
logotyp chronmy klimat.jpg
logo teraz środowisko.jpg
1200px-TVP3_Warszawa_2016.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.17.png
InzBud_logo_czarne.jpg
Wspólnota winieta Czerwona z tekstem.jpg
Screenshot 2023-01-11 at 12.07.33.png
ecieplo-logo-v3 (1).png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.01.png
cropped-logo.png
Screenshot 2021-05-20 at 11.20.03.png
3.6.png
Screenshot 2023-01-11 at 12.07.25.png
3.5.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.34.png
logo_bez tła.png
energetyka-24.jpg
logo-swiatoze.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.10.35.png
kierunek_zbiorcze_2019_energetyka.jpg
Screenshot 2023-01-31 at 12.03.09.png
nowelogobj2222222-1-1.png
Screenshot 2023-02-05 at 22.52.37.png
Screenshot 2023-01-31 at 12.18.29.png

MEDIA

bottom of page