top of page
Rejestracja na Polski Kongres Klimatyczny
Rejestracja na Polski Kongres Klimatyczny

wt., 30 lis

|

Warszawa

Rejestracja na Polski Kongres Klimatyczny

Implementacja innowacyjnych rozwiązań, dotyczących racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi, ma niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowia lokalnych społeczności oraz zrównoważonego rozwoju.

Tickets Are Not on Sale
See other events

Czas i Lokalizacja

30 lis 2021, 10:00

Warszawa, Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska

Koncepcja Organizacyjna

Międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i  jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń, integrującej interes publiczny z  biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem. Podczas konferencji przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Wydarzenie skierowane jest do: sektora publicznego, jednostek samorządowych, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, inżynieryjne, produktowe, komponenty, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Kongres organizowany będzie cyklicznie jako najważniejsze w Polsce interdyscyplinarne spotkanie interesariuszy z obszaru środowiska i klimatu, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Udział w wydarzeniu jest dla uczestników szansą na pozyskanie aktualnej wiedzy o strategicznych działaniach rządowych, trwających i planowanych projektach, nawiązania nowych relacji biznesowych oraz pozyskania inspiracji dla dalszego rozwoju.

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page