top of page

Prawo klimatyczne.  Konkurencyjność gospodarki na krawędzi – dlaczego potrzebne nam prawo ochrony klimatu i konsekwentna transformacja energetyczna?

W zeszłym roku Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przedstawiła projekt ustawy o ochronie klimatu. Podobne ustawy obowiązują już w większości krajów UE i wielu krajach świata.  

Debata dotyczyć będzie regulacji o ochronie klimatu, zagrożeń dla konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce (m.in. ślad węglowy, atrakcyjność inwestycyjna, koszty prowadzenia działalności) oraz potencjalnych korzyści z przyjęcia prawnie wiążącej daty osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej, ramowej regulacji ścieżki dojścia do niej (mitygacja) oraz dostosowania się do skutków zmian klimatycznych (adaptacja).

Dlaczego tego typu regulacje mogą być istotne z perspektywy utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki? Czego wymagałyby od biznesu, jakie niosą ryzyka i jak przygotować się do tego typu zmian regulacyjnych oraz dekarbonizacji polskiej gospodarki?

Moderator: Wojciech Kukuła, ClientEarth

Krzysztof Bolesta, Wiceminister Klimatu i Środowiska

Kamil Sankowski, Członek Zarządu, Polenergia Fotowoltaika

Julia Patorska, Partnerka, Deloitte

Joanna Kiernicka-Allavena, Climate-KIC, Net Zero Cities 

dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW, współzałożyciel Koalicji Klimatycznej

Patron merytoryczny: ClientEarth

Pobierz raport

bottom of page