top of page

Co po węglu? Nowe strategie przemysłu w odpowiedzi na ewolucję polskiego miksu energetycznego 

Zakres tematyczny

 

Rozwój technologii niskoemisyjnych i zrównoważonych rozwiązań:

   - Jakie innowacje i technologie są rozwijane w przemyśle, aby zminimalizować wpływ na środowisko i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych?

   - Jakie nowe strategie biznesowe podejmowane są w zakresie produkcji, transportu i przetwarzania surowców, aby zwiększyć efektywność energetyczną i zminimalizować wpływ na środowisko?

 

Dywersyfikacja portfela energetycznego:

   - Jakie strategie przemysłowe są stosowane w celu zdywersyfikowania źródeł energii, zastępując tradycyjne paliwa kopalne bardziej zrównoważonymi i odnawialnymi alternatywami?

   - W jaki sposób firmy przemysłowe dostosowują swoje operacje do zmieniającego się miksu energetycznego, aby pozostać konkurencyjnymi i zminimalizować ryzyko związanego z przyszłymi regulacjami?

 

Wsparcie dla transformacji pracowników i społeczności lokalnych:

   - Jakie inicjatywy podejmowane są przez przemysł w celu wsparcia pracowników związanych z sektorem węglowym w procesie przekształcania się na bardziej zrównoważone modele biznesowe?

   - Jakie strategie społeczne są implementowane, aby zminimalizować negatywne skutki dla społeczności lokalnych związane z redukcją produkcji węgla?

Moderator: Angelika Szufel, CMS

 

Magdalena Ruszniak, Dyrektor ds technicznych, Członek Zarządu Veolia

Piotr Czopek, Dyrektor w PSEW

Grzegorz Tchorek, Instytut Energetyki

Bogdan Pilch, IGEOS

Artur Zawisza, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

dr Maja Czarzasty-Zybert, Radca prawny, ZEPAK

Partner i Patron merytoryczny:

bottom of page