top of page

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Wyzwania ESG w kontekście firmowej floty urządzeń mobilnych.

Zakres tematyczny:  

Wraz z początkiem 2024 roku unijna dyrektywa CSRD nałożyła na największe przedsiębiorstwa obowiązek raportowania kwestii związanych z wpływem na środowisko, społeczeństwo oraz ładem korporacyjnym. Przepisy te są zarówno wyzwaniem dla biznesu, jak i kolejnym krokiem w drodze na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych wyzwań w ramach polityki ESG jest redukcja śladu węglowego, który jest ściśle związany z odpowiednim zarządzaniem sprzętem IT/mobile w firmie. Udostępniamy więc autorskie narzędzie dla firm, które pomoże im w ograniczeniu śladu węglowego sprzętu mobilnego i da odpowiedź, w jaki sposób właściwie zareagować na zbliżające się zmiany.

 

  • Renata Filipek-Baryłowska, B2B & Business Lines Director w Digital Care

  • Michał Czernek, B2B Sales Director w Digital Care

  • Patrycja Woźniak, Manager w zespole ds. ESG, Climate and Nature w KPMG.  

  • Weronika Czaplewska, CSO Envirly

  • Edyta Czarnota, Managing Partner Zymetria

  • Jolanta Okońska-Kubica, przewodnicząca Komitetu ds. ESG w Krajowej Izbie Gospodarczej

 

Partner i Patron: Digital Care

bottom of page