top of page

LIDERZY
OCHRONY KLIMATU

EDP Renewables

EDP Renewables (Euronext: EDPR) jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnych i czwartym co do wielkości producentem energii ze źródeł odnawialnych na świecie. EDPR dysponuje solidnym procesem rozwoju, najwyższej klasy aktywami oraz zdolnością operacyjną lidera rynkowego. W ciągu ostatnich lat EDPR odnotował wyjątkowy rozwój i dziś jest obecny na 25 rynkach międzynarodowych (Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Hiszpania, Indonezja, Japonia, Kambodża, Kanada, Kolumbia, Francja, Grecja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Węgry, Wietnam, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone). EDPR Polska
  
EDPR przyjął na siebie zobowiązanie do wspierania postępu społecznego w zakresie zrównoważonego rozwoju i integracji. Znalazło to odzwierciedlenie w umieszczeniu spółki na indeksie Bloomberg Gender Equality oraz w przyznaniu jej certyfikatu Top Employer 2020 w Europie (w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Rumunii, Portugalii i Wielkiej Brytanii); oba wyróżnienia to rezultat polityki spółki zorientowanej na pracowników.
  
Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), główny udziałowiec w EDPR, jest globalnym graczem w branży energetycznej oraz liderem w tworzeniu wartości, innowacji i w zrównoważonym rozwoju. EDP figuruje na Dow Jones Sustainability Index nieprzerwanie od 13 lat.

Budimex

Grupa Budimex świadczy szeroko rozumiane usługi budowlano–montażowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, prowadzi aktywność deweloperską, zarządza nieruchomościami, zajmuje się produkcją i oferowaniem usług, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kompleksowym utrzymaniem dróg, a także obsługą techniczną budynków. Budimex jest obecny w Polsce, Niemczech i na Litwie.

>> Mostostal Kraków S.A. świadczy usługi budowlano-montażowe. 

>> Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską – odpowiada za zakup i przygotowanie gruntów inwestycyjnych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

>> FBSerwis S.A. zajmuje się gospodarką odpadami.

Działalność Grupy Budimex istotnie oddziałuje na klimat. Grupa jest tego świadoma i podejmuje wysiłki w celu minimalizacji negatywnego wpływu. Ogromne znaczenie - w kontekście kryzysu klimatycznego - mają również dla spółki ryzyka i szanse związane z koniecznością przejścia Polski i całej Europy na gospodarkę niskoemisyjną.

W ramach „Strategii CSR Budimeksu na lata 2021–2023” zdefiniowano działania, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ Grupy na klimat, przede wszystkim przyczyniając się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a także pomogą w adaptacji modelu biznesowego do zmian klimatu.

Bank Ochrony Środowiska

Od 30 lat wspiera inwestycje przyjazne środowisku. Bank Ochrony Środowiska udzielił kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych na blisko 25 mld zł, a udział kredytów proekologicznych w portfelu banku to ponad 36%. "Kreujemy i implementujemy rozwiązania dla finansowania zielonej gospodarki i ochrony środowiska. Aranżujemy finansowanie projektów inwestycyjnych zielonej transformacji. Jesteśmy dynamicznym bankiem specjalistycznym, oferującym innowacyjne, proekologiczne produkty". 

 

English:

We have been supporting environmentally friendly investments for 30 years. Our bank has granted loans to finance projects for nearly PLN 25 billion, the share of eco-friendly loans in our portfolio is over 36%. With our expertise, we create and implement solutions for financing the green economy and environmental protection. We arrange for financing of green transformation investment projects. Our key goal is to be a dynamic specialist bank, offering innovative, pro-ecological products.

EDPrenew_M_p_black_cmyk.jpg
Screenshot 2021-11-27 at 09.17.59.png
Screenshot 2021-11-27 at 09.18.08.png
Energia odnawialna
budowa
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn Ikona społeczna
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
bottom of page