top of page

Gospodarka Obiegu Zamkniętego na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Zakres tematyczny

 

1. Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych:

   - Jakie konkretne korzyści przynosi wdrożenie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego w kontekście redukcji emisji i łagodzenia skutków zmian klimatu?

   - Jakie praktyczne kroki podejmowane są na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu promowania zrównoważonych praktyk GOZ?

 

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami jako kluczowy element strategii klimatycznej:

   - W jaki sposób racjonalne gospodarowanie odpadami przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia wpływu na klimat?

   - Jakie innowacyjne podejścia są stosowane do minimalizacji ilości odpadów oraz do ich efektywnego przetwarzania?

 

3. Ochrona ziemi w kontekście zmian klimatu:

   - W jaki sposób zmiany klimatu wpływają na zdolność gleb do utrzymania bioróżnorodności i produktywności rolniczej?

   - Jakie są strategie ochrony ziemi przed degradacją w warunkach zmieniającego się klimatu?

 

4. Selektywne zbieranie odpadów i edukacja społeczna:

   - Jakie praktyki selektywnego zbierania odpadów są najefektywniejsze w kontekście zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko?

   - Jakie inicjatywy edukacyjne są wprowadzane, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat konieczności selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów?

 

5. Innowacyjne technologie w gospodarce odpadami:

   - Jakie nowoczesne technologie są obecnie rozwijane lub wdrażane w celu efektywnego przetwarzania odpadów i wykorzystania ich jako surowców wtórnych?

   - Jakie wyzwania technologiczne muszą zostać pokonane, aby bardziej skutecznie wdrażać innowacje w obszarze gospodarki odpadami?

Moderator: Agnieszka Oleksyn- Wajda, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, Uniwersytet Łazarskiego

 

Agnieszka Sznyk, Prezes zarządu, Innowo

Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. relacji instytucjonalnych, Saint Gobain

Łukasz Łyżwa, Prezes zarządu, SRS

Alicja Kuczera, Dyrektorka zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

K. Dulemba, Kierownik Zespołu Polityki Ekologicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Karol Poprawa, Menedżer projektów ESG, Leroy Merlin Polska

Klaudia Subutkiewicz, Dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bydgoszczy

bottom of page