top of page

Gospodarka Obiegu Zamkniętego na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Zakres tematyczny

Moderator: Agnieszka Oleksyn- Wajda, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, Uniwersytet Łazarskiego

 

Agnieszka Sznyk, Prezes zarządu, Innowo

Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. relacji instytucjonalnych,Saint Gobain

Łukasz Łyżwa, Prezes zarządu, SRS

Alicja Kuczera, Dyrektorka zarządzająca w Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

K. Dulemba, Kierownik Zespołu Polityki Ekologicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

bottom of page