top of page

GREEN HEAT: Dekarbonizacja ciepłownictwa na poziomie lokalnym: wyzwania, możliwości i najlepsze praktyki dla samorządów i wspólnot

Panel dyskusyjny poświęcony jednemu z obecnie największych wyzwań – dekarbonizacji

ciepłownictwa, a w szczególności dekarbonizacji indywidualnych źródeł ciepła. Panel

zainicjowany przez uczestników projektu GREENHEAT– współpraca w celu lokalnej

dekarbonizacji – Sebastiana Bykucia i Agatę Stasik.

Czy warto lokalnie działać na rzecz dekarbonizacji ciepłownictwa?

 

Z jednej strony jest wiele powodów dla których chcemy powiedzieć: tak.

 

Najważniejsze z nich to:

  • Strategie ograniczenia emisji.

  • Przerwanie zależności od importowanych paliw.

  • Zapanowanie nad wzrostem cen.

  • Czyste powietrze.

  • A także różne inne, specyficzne dla danej miejscowości.

Jednak obecnie są to działania pionierskie – wymagane jest eksperymentowanie z

dostosowaniem technologii do warunków dyktowanych przez regulacje, koszty inwestycji,

dostęp do kapitału, społeczne zapotrzebowanie i przyzwolenie na nowe rozwiązania. 

Celem naszego spotkania jest wymiana doświadczeń i doprowadzenie do spotkania różnych

perspektyw i określenia potencjału skalowania pionierskich rozwiązań. Chcemy określić, co

można zrobić już dziś, jakiego rodzaju współpraca jest najważniejsza, ale także wskazać na

najważniejsze zmiany - zwłaszcza dotyczące regulacji i dostępu do finansowania - które

mogą pomóc uwolnić potencjał oddolnego działania na rzecz zielonego ciepłownictwa. 

 

Moderator:

Dr Agata Stasik, Akademia Leona Koźmińskiego – badaczka społecznych aspektów

transformacji, uczestniczka projektu GREEN HEAT.

Uczestnicy:

1. Sebastian Bykuć, Centrum KEZO ds. Naukowych, Instytut Maszyn Przepływowych

PAN - ekspert od technologii, koordynator projektu GREEN HEAT.

2. Maciej Galoch, Inżynier Środowiska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Legionowo ds

jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej

3. Karolina Zubel, CASE – innowacje modele finansowania inwestycji samorządowych

4. Marcin Galoch, Inżynier Środowiska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Legionowo ds jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej

5. Marek Pszonka, Mazowiecka Agencja Energetyczna 

6.  dr inż. Paweł Grabowski, STAY-ON

CBPAN_KEZO_poziom.png
EEA_grants.png
new_logo_imp.png
NCBIRPLLOGO.PNG
SUSTENANCE_FullColor_1280x1024_300dpi.jpg
SERENEFullColor_1280x1024_300dpi.jpg
hyergryd.PNG

Projekt dofinansowany kwotą €1.3 mln z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Umowa grantowa NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020-00.

bottom of page