top of page

Wyzwania polskich miast a polityka klimatyczna Rządu: włączająca, transparentna i partnerska perspektywa

Panel poprzedzi prezentacja

"CINTRAN" sprawiedliwa transformacja regionów węglowych (Śląsk) prezentacja WiseEuropa. dr Krzysztof Krawiec, Politechnika Śląska I WiseEuropa

Zakres tematyczny

 

1. Transport miejski i mobilność zrównoważona:

   - Jakie inicjatywy podejmuje Rząd, aby wspierać rozwój i modernizację transportu publicznego w miastach?

   - Jakie wyzwania stoją przed miastami w zakresie poprawy mobilności i ograniczenia emisji związanych z transportem, a jakie środki polityki rządowej i unijnej są wprowadzane w celu ich rozwiązania?

 

2. Efektywne zużycie energii w mieście:

   - Jakie polityki promują efektywne zużycie energii w budynkach, firmach i infrastrukturze miejskiej, zarówno na poziomie rządowym, jak i unijnym?

   - W jaki sposób miasta mogą dostosować się do nowych standardów dotyczących efektywności energetycznej i jakie wsparcie oferuje Rząd w tym obszarze?

 

3. Adaptacja do zmian klimatu w kontekście miejskim:

   - Jakie strategie miasta przyjmują wobec wyzwań związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi i zmianami klimatycznymi?

   - Jakie programy dostępne są na poziomie rządowym i unijnym, aby wspierać adaptację miast do skutków zmian klimatu?

 

4. Zrównoważony rozwój urbanistyczny:

   - Jakie kroki podejmowane są na poziomie rządowym i unijnym, aby wspierać zrównoważony rozwój urbanistyczny, ograniczając presję na przestrzeń miejską i chroniąc obszary zielone?

   - Jak miasta mogą łączyć wzrost gospodarczy z ochroną środowiska i jakością życia mieszkańców?

 

5. Finansowanie zrównoważonych inwestycji miejskich:

   - Jakie mechanizmy finansowe są dostępne na poziomie rządowym i unijnym, aby wspierać inwestycje w zrównoważone projekty miejskie?

   - Jakie wyzwania finansowe stoją przed miastami w realizacji zrównoważonych inwestycji, a jakie rozwiązania proponuje Unia Europejska?

Moderator: Andrzej Maciejewski, Prezes zarządu SIM KZN-Północ

 

Maciej Żywno, Senator RP

Marcin Jakubowski, Burmistrz Mińska Mazowieckiego

Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego

dr Krzysztof Krawiec, Politechnika Śląska I WiseEuropa

Jarosław Makowski, Wiceprezydent Miasta Katowice

Jakub Mielczarek ZWRP

Sylwia Słomiak, ekspertka ds. projektów i partnerstw w sektorze energii i klimatu, EuroCities

bottom of page