top of page

Mix finansowy i współpraca międzysektorowa na rzecz osiągnięcia wspólnych celów klimatycznych

Zakres tematyczny

"Mix finansowy" odnosi się do różnorodności źródeł finansowania, które są wykorzystywane w celu sfinansowania projektów klimatycznych. Obejmuje to zarówno środki publiczne, jak i prywatne, a także różne instrumenty finansowe, takie jak dotacje, pożyczki, obligacje zielone (green bonds), obligacje niebieskie (blue bonds) czy fundusze inwestycyjne.

 

Współpraca międzysektorowa na rzecz osiągnięcia wspólnych celów klimatycznych odnosi się do partnerskich działań między różnymi sektorami, takimi jak sektor publiczny, prywatny, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie, mające na celu wspólną realizację projektów lub programów mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Ta współpraca może obejmować wymianę wiedzy, zasobów, technologii oraz wspólną mobilizację środków finansowych, aby skutecznie reagować na wyzwania związane z klimatem. Współpraca międzysektorowa jest istotna dla skoordynowanego i efektywnego podejścia do problemów klimatycznych.

Moderator: Arkadiusz Lewicki, ZBP

 

Sebastian Cieniewski, Vice President Senior Credit Officer, Moodys

Ewa Czarnecka, Bank of China

Anna Chmielewska, EBOR

Kamil Liberadzki, UKNF

Tycjan Bielecki Dyrektor Departamentu ESG i rozwiązań dla domu, Santander Bank Polska

bottom of page