top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Demand Side Response firmy Enel X

Enel X świadczy usługi DSR na polskim rynku od 2017 roku ze stale rosnącym portfolio klientów. Pod koniec listopada 2023 roku Enel X Polska z powodzeniem przetestował swoje nowe jednostki rynku mocy DSR, dzięki czemu zasób rezerw mocy oparty o moce u 431 firm był gotowy do działania od 1 stycznia 2024. Oczekuje się, że udział DSR w szczytowym zapotrzebowaniu systemowym kraju podwoi się w latach 2021-2026 do 5,2%, co podkreśla rosnące znaczenie DSR jako zasobu rezerw mocy dla systemu energetycznego. DSR ułatwia również integrację wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych z sieciami

elektroenergetycznymi. Enel X zajmuje wiodącą pozycję w programach DSR na całym świecie, zarządzając obecnie 9,4 GW mocy w obydwu Amerykach, Europie, Azji i Oceanii.

Enel X Global Retail, czyli Enel X, to globalna linia biznesowa Grupy Enel zajmująca się

zaawansowanymi usługami energetycznymi. Jako światowy lider w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań wspierających transformację energetyczną, Enel X dostarcza polskim przedsiębiorstwom modułową i zintegrowaną ofertę zbudowaną wokół potrzeb klientów, promując elektryfikację i cyfryzację jako siłę napędową tworzenia nowej wartości. Enel X zarządza łączną mocą redukcji zapotrzebowania o łącznej mocy 9,4 GW i zainstalował 65 MW magazynów u odbiorców na całym świecie. Ekosystem

rozwiązań Enel X obejmuje zasoby do optymalizacji i samodzielnej produkcji energii, rozwiązania premium w zakresie efektywności energetycznej oraz konkurencyjne i elastyczne oferty energetyczne, których ostatecznym celem jest pomoc klientom w opracowaniu własnych planów energetycznych.Usługa DSR (Demand Side Response) w energetyce odnosi się do strategii zarządzania popytem na energię elektryczną. W skrócie, jest to praktyka, w której klienci korzystający z energii elektrycznej (np. firmy, instytucje, a nawet indywidualni konsumenci) dostosowują swoje wzorce zużycia energii w odpowiedzi na zapotrzebowanie lub inne czynniki związane z rynkiem energii elektrycznej.

Główne cele usługi DSR to:

1. Zarządzanie popytem: Poprzez elastyczne dostosowywanie zużycia energii do zmieniających się warunków na rynku, takich jak zmiany cen energii lub dostępność energii ze źródeł odnawialnych.

2. Zrównoważony rozwój sieci energetycznej: Usługa DSR może pomagać w zredukowaniu obciążenia sieci w okresach szczytowego zapotrzebowania, co może zmniejszyć konieczność inwestowania w rozbudowę sieci, a także może wspierać bardziej zrównoważoną dystrybucję energii.

3. Optymalizacja wykorzystania zasobów: Pozwala na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych poprzez zmniejszenie potrzeb rezerwowych i zwiększenie efektywności systemu energetycznego.

Usługa DSR może obejmować różne strategie, takie jak przesunięcie nieistotnych procesów produkcyjnych w czasie, wyłączanie niektórych urządzeń w określonych momentach, korzystanie z magazynowania energii, czy też dostosowywanie temperatury w budynkach. Wszystko to ma na celu przyczynienie się do bardziej efektywnego i zrównoważonego funkcjonowania systemu energetycznego.


Jak można na tym zarobić?


Zarabiaj dzięki udziałowi w Programie Demand Side Response


Demand Side Response (DSR) to czasowa redukcja poboru mocy za wynagrodzeniem,

w momentach kiedy istnieje ryzyko blackoutu. Dzięki zastosowaniu usługi DSR

działanie sieci jest stabilniejsze, jak również zwiększa się potencjał włączania do sieci

większej ilości odnawialnych źródeł energii. Również przez to ograniczamy emisyjność

oraz działamy w sposób zrównoważony na rzecz lokalnych społeczności.

DSR powinien wpisywać się w strategię odpowiedzialnego rozwoju każdej organizacji.

Zwłaszcza, że udział w programie wiąże się z możliwością otrzymania dodatkowego

wynagrodzenia od kilkudziesięciu tysięcy złotych do kilku milionów złotych

rocznie, w zależności od potencjału redukcji poboru mocy.


Potencjał usługi jest duży i stale rośnie. Do 2027 roku powinny się znaleźć moce DSR

prawie dwukrotnie wyższe niż obecnie. Łączna zakontraktowana moc powinna

przekroczyć 5 proc. szczytowego zapotrzebowania stając się poważnym buforem

bezpieczeństwa dla naszego kraju i niezależności energetycznej.

Wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usługi, wezwania do redukcji są

stosunkowo rzadkie.


W związku z tym, iż PSE w ostateczności wzywa do redukcji uczestników programu

DSR, prawdopodobieństwo wezwania jest stosunkowo niskie. Mieliśmy przykład

wykorzystania usługi DSR we wrześniu 2022 roku. 23 września PSE poinformowały o

okresach zagrożenia w godzinach wieczornego szczytu. W praktyce taki

komunikat oznacza, że zachodzi ryzyko pojawienia się niedoborów mocy.

Początkowo PSE wspomagało się importem, ale w końcu poprosiło o czasowe

uruchomienie zakontraktowanych na rynku mocy rezerw mocy w programie DSR.

Wrześniowe przesilenie potwierdziło praktyczne możliwości, które niosą usługi

DSR. I to także dzięki nim gospodarka przetrwała krytyczne godziny bez szwanku

– planowane zapotrzebowanie na energię w kryzysowych godzinach według

danych PSE spadło o blisko 5 proc., znacznie przekraczając zakontraktowany w

usługach DSR wolumen.


W przypadku klientów, którzy mają podpisane umowy z Enel X mają oni zniesione

ryzyko związane z karami, jeśli nie wykonają redukcji w trakcie wezwania.

Przedsiębiorstwa mają również możliwość zgłoszenia niedyspozycyjności i mimo

wezwania do redukcji w przypadku zgłoszenia niedyspozycyjności, nie biorą w nim

udziału.


Pozytywne opinie uczestników programu DSR


W programie DSR z Enel X bierze udział około 400 klientów prowadzących działalność

w różnych branżach: przemyśle wydobywczym, spożywczym, chemicznym,

ceramicznym, firmy zajmujące się produkcją opakowań, recyclingiem i wiele innych.

We współpracy z Enel X cenią profesjonalny kontakt, dostęp do informacji o

potencjalnych niedoborach z wyprzedzeniem, jak również dodatkowe wynagrodzenie

pozyskiwane za udział w programie. Jednak ważny dla nich jest również aspekt

INTERNAL


związany z poprawą zarządzania energią w ich przedsiębiorstwie i zwiększeniem

stabilnego funkcjonowania. Dariusz Gawlak, Prezes Zarządu Cementowni Warta,

jednego z pierwszych klientów Enel X w Polsce w trakcie spotkania w lipcu 2023 roku

powiedział: „Uczestniczenie w testach DSR powoduje, że jesteśmy w ciągłej mobilizacji i

jest to wielka wartość. Widzimy, co powinniśmy doskonalić, a dzięki temu jesteśmy

silniejsi”


Więcej informacji o usłudze DSR na stronie Enel X Polska

Comments


bottom of page