top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Elektrownia jądrowa

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja strategiczna dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Energetyka jądrowa to stabilne źródło energii elektrycznej, a możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas poprawia niezależność energetyczną kraju. Energetyka węglowa pozostanie filarem polskiej gospodarki, natomiast elektrownia jądrowa, która nie emituje CO2, pozwoli Polsce osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej.Program polskiej energetyki jądrowej to strategiczny dokument rządowy stanowiący „mapę drogową” dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dokument ten określa podstawowe zadania, które musi zrealizować krajowa administracja, inwestor, dozór jądrowy oraz inne podmioty biorące udział w inwestycji. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r., a jego zaktualizowana wersja - 2 października 2020 r. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji "Programu polskiej energetyki jądrowej" za lata 2016–2019 zostało opublikowane 07 stycznia 2021 r. w Monitorze Polskim. Zaktualizowana wersja "Programu polskiej energetyki jądrowej" została skierowana do konsultacji publicznych w sierpniu 2020 r. 88 podmiotów, w tym także spoza Polski, zgłosiło 539 uwag (nie licząc uwag powtarzających się). Otrzymano liczne głosy poparcia od organizacji społecznych, w tym ekologicznych, jak np. od Stowarzyszenia „Prawo do Przyrody”, Stowarzyszenia MOST, Fundacji Dzika Polska, Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej, FOTA4Climate. Głównym powodem jest rola, jaką energetyka jądrowa odgrywa w walce ze zmianami klimatycznymi z uwagi na bezemisyjną pracę i inne korzyści dla środowiska (np. ochrona bioróżnorodności w porównaniu do innych źródeł).

Gdzie powstanie pierwsza elektrownia jądrowa?

Inwestor prowadzi badania środowiskowe w dwóch lokalizacjach Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. Badania te pozwolą na potwierdzenie dobrych warunków geologicznych dla budowy i udokumentowanie stanu środowiska. Po ich zakończeniu możliwe będzie wskazanie preferowanej lokalizacji. Obecnie w gminach, gdzie znajdują się lokalizacje, czyli: Choczewo, Gniewino i Krokowa, społeczność lokalna popiera inwestycję.Dlaczego potrzebujemy elektrowni jądrowej?

Polski rząd decydując się na program jądrowy uwzględnił cztery korzyści związane z tą technologią:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zróżnicowanie źródeł energii elektrycznej, pozwoli zmniejszyć wpływ wahań na rynku węgla, gazu i ropy na ceny prądu dla odbiorcy końcowego. Dodatkowo paliwo jądrowe można kupić od wielu państw na świecie i zgromadzić zapasy wystarczające na kilka lat pracy siłowni;

  • zapewnienie stabilnych cen prądu dla polskich odbiorców. Nowoczesna elektrownia jądrowa może pracować 60, a w niektórych przypadkach nawet 80 lat. Dlatego koszt inwestycji rozkłada się na wiele lat pracy obiektu. Po uwzględnieniu niskich kosztów eksploatacji zapewnia ona łatwe przewidywanie cen energii.

  • korzyści dla środowiska. Elektrownia jądrowa nie emituje szkodliwych dla środowiska i zdrowia gazów, w szczególności dwutlenku węgla (CO2), związków azotu i siarki (SOx i NOx) czy pyłów. Powstające w elektrowni niewielkie ilości odpadów można bezpiecznie składować.

  • budowa nowej innowacyjnej branży nauki, rozwoju i przedsiębiorczości. Realizacja programu polskiej energetyki jądrowej wzmocni polskie instytuty naukowe i przedsiębiorstwa już teraz prowadzące działalność związaną z tą dziedziną.

Comments


bottom of page