top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Saint Gobain: czyniąc świat lepszym domem dla wszystkich mieszkańców

W debacie na temat zrównoważonej przyszłości planety coraz silniejszy staje się głos

producentów materiałów budowlanych. Jednym z promotorów zmian jest Grupa Saint-

Gobain będąca światowym liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa,

której działalność skupia się wokół celu nadrzędnego „Making the world a better home”.

Kierując się tymi słowami na co dzień, marki należące do Grupy wprowadzają w życie

szeroko zakrojone innowacje w imię lepszej przyszłości ludzi i planety.
Deklaracja złożona podczas szczytu UN Global Compact w 2019 roku przez Grupę Saint-

Gobain, obliguje wszystkie jej marki do osiągnięcia „net zero carbon” do 2050 roku. W

ostatnich latach Grupa sprecyzowała kilka kierunków działania na drodze do neutralności

klimatycznej: modernizację maszyn i urządzeń przemysłowych, optymalizację danych w

ramach Przemysłu 4.0, ograniczenie zużycia surowców poprzez odzysk i recykling oraz

transformację w stronę energii odnawialnej. Polityka ESG jest bezpośrednio wbudowana w

strategię biznesową firmy. Polega ona na maksymalizacji korzyści środowiskowych dla

wszystkich interesariuszy poprzez oferowanie klientom rozwiązań sprzyjających

dekarbonizacji obiektów budowlanych oraz wyrobów mogących podlegać recyklingowi

(szkło, wełna szklana, gips etc.) a przy tym jednoczesnej minimalizacji przemysłowego śladu

węglowego procesów produkcyjnych.


– Gospodarka obiegu zamkniętego jest dziś nie tyle dobrą praktyką, co obowiązkiem. W

obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania budowlane, ale i skończonych

pokładów surowców naturalnych, niezbędne jest racjonalne zarządzanie zasobami planety.

Cyrkularność skutkuje nie tylko zmniejszeniem kosztów związanych z zakupem kruszców,

ale też pozwala odpowiedzialnie zarządzać odpadami. Saint-Gobain już od dawna pracuje

nad technologiami pozwalającymi wykorzystywać ponownie odpad szkła, gipsu czy wełny

mineralnej jako surowców do produkcji – mówi Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. Relacji

Instytucjonalnych Grupy Saint-Gobain w Polsce.Za tymi słowami podążają czyny. Doskonały przykład stanowi budowlane szkło bazowe typu

float ORAÉ®. Produkt będący oficjalnie pierwszym na świecie szkłem płaskim o obniżonym

śladzie węglowym, jest dziś synonimem przełomu technologicznego w sektorze

budowlanym. Wytwarzany przy udziale 64% stłuczki szklanej i 100% energii odnawialnej,

wyróżnia się o 42% niższym śladem węglowym w porównaniu do produktów stosowanych do tej pory (dla ORAÉ® 4 mm ślad węglowy wynosi 6,64 kg CO 2 /m 2 ). Wartość ta została

potwierdzona Deklaracją Środowiskową Produktu EPD, a w pierwszym kwartale 2024 roku

szkło ORAÉ® uzyskało certyfikat Cradle to Cradle® (C2C) V4.0 na poziomie Brązowym, zaś

w kategorii „Obieg zamknięty produktu” – poziom Platinum. Producent tego rozwiązania,

Saint-Gobain Glass, rozszerza obecnie swoją ofertę dedykowaną branży okiennej o szybę

CLIMATOP® ORAÉ®, która stosowana zarówno w nowym, jak i poddawanym

termomodernizacji budownictwie mieszkaniowym, gwarantuje redukcję wbudowanego oraz

operacyjnego śladu węglowego inwestycji.


Już teraz około 75% oferowanych przez Saint-Gobain rozwiązań przyczynia się do

znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Produkty sprzedane przez Grupę w ciągu

jednego roku skutkują uniknięciem około 1 300 milionów ton emisji CO 2 w całym okresie ich

użytkowania. Firma dąży jednak do tego, by do 2025 roku innowacyjne, zrównoważone

materiały stanowiły jeszcze większy odsetek jej oferty, w imię poprawy komfortu życia ludzi i

lepszej efektywności energetycznej budynków, prowadzącej do poprawy kondycji

ekonomicznej i zdrowotnej społeczeństwa.


Biorąc pod uwagę, iż branża budowlana odpowiada za niemal 40% światowej emisji CO 2 ,

równie istotna jest poprawa standardu energetycznego istniejących budynków, a nawet

stanowi większe wyzwanie – nie bez powodu. Zgodnie z Długoterminową Strategią

Renowacji Budynków około 14,2 miliona obiektów budowlanych w Polsce, w tym aż 5,5

miliona domów jednorodzinnych, jest niewydajnych energetycznie. A to oznacza nie tylko

olbrzymie zapotrzebowanie na energię, ale i smog, który staje się nieodłącznym

towarzyszem sezonów grzewczych w naszym kraju.Zdając sobie sprawę z wagi tego problemu, palącą potrzebą jest dalsze edukowanie

społeczeństwa z zakresu termomodernizacji budynków w celu poprawy zarówno sytuacji

ekonomicznej gospodarstw, jak i walki z globalnym ociepleniem. Pod szyldem Saint-Gobain

Solutions w lutym ukazało się wydawnictwo internetowe „Termokompendium”, które

wyjaśnia, jak skutecznie, a przy tym korzystnie pod względem ekonomicznym,

przeprowadzić modernizację termiczną domów jednorodzinnych.

Termokompendium:


Eksperci Saint-Gobain będący autorami e-booka podkreślają znaczenie doboru wydajnych

materiałów i kompleksowych systemów budowlanych z bogatej oferty marek Grupy: Isover,

Rigips, Weber, Leca, Glassolutions i Swisspacer. Zwracają także uwagę na bardzo ważny

fakt, mianowicie – prace termomodernizacyjne powinny obejmować w pierwszej kolejności

bryłę budynku: wymianę stolarki otworowej, izolację poddasza, ocieplenie przegród budynku,

w kolejnym etapie zaś wymianę źródeł energii na efektywne.Bezpieczeństwo energetyczne w obliczu kryzysu klimatycznego i unijnego zobowiązania do

stworzenia gospodarki zeroemisyjnej do 2050 r. jest dziś motorem napędowym dla

przedsiębiorstw do poszukiwania alternatywnych źródeł energii.


– Na drodze to transformacji energetycznej podpisaliśmy jedną z największych w Polsce

umów PPA, która przewiduje roczną produkcję energii elektrycznej z 20 turbin wiatrowych o

mocy zainstalowanej ok. 52 MW w wysokości ok. 190 GWh – mówi Michał Mikuła, Dyrektor

ds. Rynku Energii, Saint-Gobain w Polsce. – Ten 15-letni kontrakt z Tion Rewenables,

począwszy od 2025 roku, pokryje około 40% zapotrzebowania polskich zakładów Saint-

Gobain na energię elektryczną i pozwoli zmniejszyć emisję CO 2 o 135 000 ton rocznie, co

odpowiada blisko 20% emisji Saint-Gobain z zakresu 1 i 2 w Polsce oraz 4% emisji CO2

Saint-Gobain z zakresu 1 i 2 w Europie.


To jednak nie koniec przełomowych inwestycji z zakresu zrównoważonego rozwoju. Warto

podkreślić m.in. hybrydyzację pieca w fabryce wełny szklanej w gliwickim zakładzie Isover,

która zwiększy moce produkcyjne zakładu o ok. 10%, jednocześnie redukując emisję CO 2 .

Pierwsze rezultaty w zakresie zmniejszenia zużycia gazu na tonę produkcji pozwalają

stwierdzić, że nowa technologia przyczyni się do zmniejszenia emisji CO 2 /1t produktu do

nawet 6%. Jest to pierwszy projekt tego typu w ramach Grupy Saint-Gobain na świecie i

najważniejszy od 15 lat w Gliwicach. W 2024 r. dobiegnie również końca rozbudowa

gliwickiego zakładu Ecophon, umożliwiająca industrializację nowych pieców elektrycznych,

co stanowi kolejny krok Grupy do wycofania ze swojej działalności wszystkich kopalnych

źródeł energii.


O Saint-Gobain


Saint-Gobain, światowy lider w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, tworzy,

produkuje i dystrybuuje materiały oraz usługi dla rynku budowlanego i przemysłowego.

Zintegrowane rozwiązania w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych,

lekkiego budownictwa oraz dekarbonizacji budownictwa i przemysłu są opracowywane w

procesie ciągłej innowacji i zapewniają zrównoważony rozwój i efektywność. Zobowiązanie

Grupy wyrażone jest w jej celu nadrzędnym: “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

Oferta Saint-Gobain w Polsce obejmuje m.in. kompleksowe systemy ociepleń (Isover,

Weber, Rigips), energooszczędne i ognioodporne systemy szklane (Vetrotech, Glass,

Glassolutions), szyby samochodowe (SEKURIT), technologie dźwiękochłonne, w tym

panele akustyczne (Ecophon), wysokiej jakości materiały ścierne (Norton) czy rozwiązania

dla wodociągów i kanalizacji oraz budownictwa infrastrukturalnego (PAM). Rozwiązania

marek Saint-Gobain można znaleźć wszędzie tam, gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień,

np. w budynkach użyteczności publicznej i nowoczesnych domach jednorodzinnych,

środkach transportu, inwestycjach infrastrukturalnych czy różnorodnych zastosowaniach

przemysłowych.


Wartość sprzedaży w 2022 roku: 51,2 mld EUR.


168 000 pracowników w 75 krajach.


Firma podjęła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Więcej informacji o Saint-Gobain można znaleźć na naszej stronie: www.saint-gobain.pl

Comentarios


bottom of page