top of page

Umowy PPA i dekarbonizacja biznesu 

Zakres tematyczny

 

Rola umów PPA (Power Purchase Agreements) w przyspieszaniu dekarbonizacji przemysłu.

Nowe modele biznesowe w oparciu o umowy PPA. Wyzwania finansowe i prawne związane z umowami PPA.

Moderator: Piotr Hałoń, Członek Grupy Energy & Resources w Deloitte w Polsce
 
Michał Mikuła, Dyrektor ds. Rynku Energii w Grupie Saint-Gobain 
Marek Zdanowicz, Prezes zarządu Dalkia Polska Solutions
Grzegorz Bobek, Kierownik ds. Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w grupie spółek DANONE (Danone sp. z o.o., Nutricia sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A.)
Ireneusz Sawicki, Prezes Zarządu Polenergii Sprzedaż 

Patron merytoryczny i Partner:

bottom of page