top of page

Umowy PPA i dekarbonizacja biznesu 

Zakres tematyczny

Moderator: Deloitte
 
Michał Mikuła, Dyrektor ds. Rynku Energii w Grupie Saint-Gobain 
Lafarge
Marek Zdanowicz, Prezes zarządu Dalkia Polska Solutions

Patron merytoryczny i Partner:

bottom of page