top of page

Przyszłość Energetyki: droga do zrównoważonego mixu odnawialnych źródeł energii (OZE) – planowanie rządowe, regulacje UE i strategie integracji

Zakres tematyczny

Przyszłość rynku energii w oparciu o plany rządu i regulacje UE. Węgiel i atom. Biopaliwa, słońce, wiatr, woda i energia geotermalna jako mix energetyczny OZE. Strategie integracji energetyki tradycyjnej i OZE w jednym systemie.

Moderator: Polsko-Norweska Izba Gospodarcza
dr Natalia Stradomska, Główna specjalistka do spraw regulacji Dalkia Polska
Artur Zawisza, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego
bottom of page