top of page

Przyszłość Energetyki: droga do zrównoważonego mixu odnawialnych źródeł energii (OZE) – planowanie rządowe, regulacje UE i strategie integracji

Zakres tematyczny

Przyszłość rynku energii w oparciu o plany rządu i regulacje UE. Węgiel i atom. Biopaliwa, słońce, wiatr, woda i energia geotermalna jako mix energetyczny OZE. Strategie integracji energetyki tradycyjnej i OZE w jednym systemie.

Moderator: Aleksandra Smyczyńska, Szefowa komunikacji korporacyjnej E.ON
  1. Agnieszka Okońska, Członkini zarządu STOEN Operator S.A.
  2. Paweł Łączkowski, Deloitte
  3. dr inż. Weronika Radziszewska,  KEZO Centrum Badawcze PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
  4. dr Natalia Stradomska, Główna specjalistka do spraw regulacji Dalkia Polska
  5. Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii
  6. Paweł Piotrowicz, Tuv-Sud
bottom of page