top of page

Zielona Rewolucja. Przyspieszenie Transformacji Klimatyczno-Energetycznej: Reformy, Regulacje, Wyzwania.

1. Nowoczesne technologie w produkcji energii odnawialnej: Omówienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii odnawialnych, w tym rozwój efektywnych systemów przechowywania energii i innowacyjnych rozwiązań zwiększających wydajność produkcji.

 

2. Polityki rządowe wspierające zrównoważoną energetykę: Analiza działań rządów na świecie w kontekście polityk energetycznych, ukierunkowanych na przyspieszenie transformacji klimatyczno-energetycznej i wspieranie sektora odnawialnych źródeł energii.

 

3. Rola sektora prywatnego w finansowaniu zielonych inicjatyw: Dyskusja na temat zaangażowania sektora prywatnego w inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii oraz strategii motywujących przedsiębiorstwa do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

4. Wyzwania społeczne w kontekście transformacji energetycznej: Analiza aspektów społecznych związanych z przejściem na zielone technologie, w tym kwestie zatrudnienia, równości społecznej i wpływu transformacji na lokalne społeczności.

 

5. Bezpieczeństwo energetyczne w erze zielonej rewolucji: Dyskusja na temat strategii związanych z bezpieczeństwem energetycznym w kontekście rosnącej roli odnawialnych źródeł energii oraz redukcji zależności od tradycyjnych, zanieczyszczających nośników energii.

 

6. Internacjonalizacja wysiłków na rzecz zrównoważonej energetyki: Omówienie współpracy międzynarodowej w zakresie technologii, wymiany doświadczeń oraz tworzenia standardów i norm, mających na celu przyspieszenie globalnej transformacji klimatyczno-energetycznej.

 

7. Wykorzystanie danych i sztucznej inteligencji w zielonej rewolucji: Analiza roli nowoczesnych technologii, w tym analizy danych i sztucznej inteligencji, w optymalizacji produkcji, dystrybucji i efektywności energetycznej.

 

8. Wpływ przemysłu na transformację klimatyczną: Rozważenie działań sektora przemysłowego w kontekście ograniczania emisji, wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych i tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw.

 

9. Edukacja i świadomość społeczna w kontekście zielonej rewolucji: Omówienie roli edukacji oraz świadomości społecznej w promowaniu zrównoważonych praktyk, zarówno wśród konsumentów, jak i firm.

 

10. Regulacje prawne wspierające transformację klimatyczną: Analiza i dyskusja nad regulacjami prawno-systemowymi, które mogą wspierać transformację klimatyczno-energetyczną, w tym tworzenie zachęt oraz sankcji dla podmiotów wspierających lub hamujących postęp. Nowe regulacja i przyspieszenie transformacji klimatyczno- energetycznej w Polsce i w Europie. Jak reformować systemy wsparcia zielonych inwestycji. 

11. Rynek energii po utworzeniu NABE. Jak NABE wpłynie na konkurencję na rynku energii, rola obliga giełdowego, czy TGE pozostanie wystarczająco płynne by dawać wiarygodny sygnał cenowy, czy jest konieczność uregulowania sposobu sprzedaży energii przez NABE

Energetyka jądrowa i OZE - współpraca czy koegzystencja? Jak pogodzić dwa tak odmienne źródła w jednym systemie?

 

12. Reforma polskiego systemu wsparcia OZE 

 

13. Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście zmian nośników energii.

bottom of page