top of page

Sprawiedliwa transformacja regionów

Panel poprzedzi prezentacja
"Just Carbon Pricing” Raport dotyczy wpływu EU ETS 2 na dobrobyt gospodarstw domowych w Polsce w kontekście ubóstwa energetycznego i transportowego. 
dr Krzysztof Fal, Dyrektor Rozwoju Programu, WiseEuropa

Zakres tematyczny panelu:

1. Modele gospodarcze dla sprawiedliwej transformacji:
   - Jakie konkretne modele gospodarcze mogą być stosowane do osiągnięcia celów sprawiedliwej transformacji w regionach dotkniętych zmianami klimatu?
   - Jakie kroki można podejmować, aby promować zrównoważony rozwój ekonomiczny w regionach, które muszą dostosować się do nowych rzeczywistości klimatycznych?

2. Zabezpieczenie miejsc pracy i rozwój umiejętności:
   - Jakie środki są podejmowane, aby zabezpieczyć miejsca pracy w sektorach tradycyjnie związanych z wysokim poziomem emisji, podczas przechodzenia na bardziej zrównoważone modele gospodarcze?
   - Jakie inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe są wprowadzane, aby rozwijać umiejętności pracowników w kontekście sprawiedliwej transformacji?

3. Bioróżnorodność a transformacja regionów:
   - W jaki sposób sprawiedliwa transformacja wpływa na bioróżnorodność w regionach, szczególnie w kontekście ochrony środowiska naturalnego i ekosystemów?
   - Jakie koncepcje i praktyki są promowane, aby zapewnić harmonię między rozwojem regionalnym a ochroną bioróżnorodności?

4. Zaangażowanie społeczności lokalnych:
   - Jakie mechanizmy partycypacji społecznej są wprowadzane w procesie planowania i wdrażania sprawiedliwej transformacji w regionach?
   - Jakie przykłady udanej partycypacji społeczności lokalnych można wymienić jako wzorce do naśladowania?

5. Finansowanie sprawiedliwej transformacji:
   - Jakie środki finansowe są dostępne dla regionów na realizację projektów związanych z sprawiedliwą transformacją?
   - W jaki sposób prawo wspiera inwestycje w zrównoważone projekty, aby ułatwić przekształcenie gospodarcze w regionach dotkniętych zmianami klimatu?


Moderator: 
Anna Brussa, Climate- KIC

Magdalena Chawuła, ETC Mining Specialist Energy & Extractives, Bank Światowy
Anna Bogusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Śląski
dr Krzysztof Fal, Dyrektor Rozwoju Programu, WiseEuropa
Janusz Kubicki, Prezydent Zielonej Góry
Katarzyna Iwińska, Collegium Civitas, Sieć Badawcza Łukasiewicz ITECH
bottom of page