top of page

AGENDA

AGENDA_A4_PPK_BEZ_TLA.png
Pobierz PDF
Panele słoneczne na drzewach

Energetyka

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, energetyka, zwłaszcza oparta na odnawialnych źródłach energii (OZE), pełni kluczową rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Dyskusje na panelach będą skoncentrowane na różnorodnych aspektach transformacji klimatyczno-energetycznej, poszukując innowacyjnych rozwiązań wspierających cele klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne.

Przemysł

W kontekście transformacji klimatyczno-energetycznej, udział przemysłu ciężkiego stanowi kluczowy punkt debaty, ponieważ ten sektor odpowiada za znaczną część emisji gazów cieplarnianych. Rozmowy na panelach będą skupione na identyfikowaniu efektywnych strategii, które umożliwią przemysłowi ciężkiemu adaptację do standardów zrównoważonego rozwoju, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko.

Budynek przemysłowy
Ogród Miejski

Samorząd

Udział samorządów terytorialnych i lokalnych podmiotów odgrywa kluczową rolę w kontekście transformacji klimatyczno-energetycznej, ponieważ to na poziomie lokalnym podejmowane są decyzje mające bezpośredni wpływ na środowisko. Ta ścieżka tematyczna skoncentruje się na roli samorządów w tworzeniu innowacyjnych strategii oraz wspieraniu społeczności lokalnych w adaptacji do zrównoważonych modeli energetycznych, dążąc do realnych zmian na poziomie lokalnym.

Finanse

W kontekście transformacji klimatyczno-energetycznej, zielone finanse stanowią kluczowy element, umożliwiający mobilizację kapitału na rzecz projektów zrównoważowym dla środowiska. Dyskusje na panelu skoncentrują się na roli zielonych finansów w wspieraniu innowacyjnych inwestycji oraz przyspieszaniu adaptacji sektora finansowego do wymogów zrównoważonego rozwoju.

Revewing Graphs
Stacje ładowania pojazdów

Nauka
i Technologie

Nauka i technologie odgrywają kluczową rolę w konfrontacji z wyzwaniami zmian klimatycznych, umożliwiając rozwój innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do skutecznej transformacji. W trakcie panelu dyskusyjnego skupimy się na analizie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych, identyfikując ścieżki postępu, które przyczynią się do globalnych wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

bottom of page