top of page

Samorząd

Udział samorządów terytorialnych i lokalnych podmiotów odgrywa kluczową rolę w kontekście transformacji klimatyczno-energetycznej, ponieważ to na poziomie lokalnym podejmowane są decyzje mające bezpośredni wpływ na środowisko. Ta ścieżka tematyczna skoncentruje się na roli samorządów w tworzeniu innowacyjnych strategii oraz wspieraniu społeczności lokalnych w adaptacji do zrównoważonych modeli energetycznych, dążąc do realnych zmian na poziomie lokalnym.

Ogród Miejski
19.03.2024 | 12:00-13:20 | Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego | Sala 1

Patron merytoryczny: Narodowy Instytut Dziedzictwa

19.03.2024 | 12:00-13:20 | Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego | Sala 2

Partner: Saint Gonbain

Patron merytoryczny: Innowo

19.03.2024 | 15:10-16:30 | Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego | Sala 1

Patron merytoryczny: Client Earth

20.03.2024 | 14:15-15:40 | Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego | Sala 3

Patron merytoryczny: PSPA

20.03.2024 | 15:40-16:40 | Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego | Sala 3

Partnerzy ścieżki Samorząd

bottom of page