top of page

Samorząd

Udział samorządów terytorialnych i lokalnych podmiotów odgrywa kluczową rolę w kontekście transformacji klimatyczno-energetycznej, ponieważ to na poziomie lokalnym podejmowane są decyzje mające bezpośredni wpływ na środowisko. Ta ścieżka tematyczna skoncentruje się na roli samorządów w tworzeniu innowacyjnych strategii oraz wspieraniu społeczności lokalnych w adaptacji do zrównoważonych modeli energetycznych, dążąc do realnych zmian na poziomie lokalnym.

Ogród Miejski
19.03.2024 | 13:45 - 15:15 | PPK | Sala Saint Gobain (3)
19.03.2024 | 15:30-17:00 | Barcelo | Sala 1

Patron merytoryczny: Client Earth

bottom of page