top of page

Prawo klimatyczne

SIDE EVENT

BRAINSTORMING

PRAWO KLIMATYCZNE

Prawo klimatyczne odnosi się do systemu prawnego i regulacji, które zostały wprowadzone na poziomie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym w celu zarządzania i regulowania działań mających wpływ na zmiany klimatu. Obejmuje ono różne aspekty, takie jak emisje gazów cieplarnianych, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska i inne kwestie związane ze zmianami klimatycznymi.

 

Prawo klimatyczne może obejmować ustawy, akty normatywne, porozumienia międzynarodowe, regulacje rządowe, a także lokalne przepisy, które mają na celu ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, promowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, oraz wspieranie działań mających na celu dostosowanie się do skutków zmian klimatu.

 

Przykłady działań z zakresu prawa klimatycznego obejmują ustanawianie norm dotyczących emisji, wprowadzanie podatków lub systemów handlu emisjami, rozwijanie polityki energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii oraz promowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Prawo klimatyczne odgrywa kluczową rolę w globalnych wysiłkach mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na klimat i środowisko.

Moderator: Wojciech Kukuła, ClientEarth

Deloitte

Urszula Zielińska Wiceministra Klimatu

Marcin Korolec z FPPE/Instytutu Zielonej Gospodarki

Polenergia

Holcim

 

Patron merytoryczny: ClientEarth

Partner: Deloitte

 

bottom of page