top of page

Energetyka

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, energetyka, zwłaszcza oparta na odnawialnych źródłach energii (OZE), pełni kluczową rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Dyskusje na panelach będą skoncentrowane na różnorodnych aspektach transformacji klimatyczno-energetycznej, poszukując innowacyjnych rozwiązań wspierających cele klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne.

Panele słoneczne na drzewach
19.03.2024 | 15:30-17:00 | Barcelo
20.03.2024 | 12:30-14:00 | Kopernik | Sala 2
20.03.2024 | 14:15-15:45 | Centrum Nauki Kopernik | Sala 2
bottom of page