top of page

Energetyka

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, energetyka, zwłaszcza oparta na odnawialnych źródłach energii (OZE), pełni kluczową rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Dyskusje na panelach będą skoncentrowane na różnorodnych aspektach transformacji klimatyczno-energetycznej, poszukując innowacyjnych rozwiązań wspierających cele klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne.

Panele słoneczne na drzewach
20.03.2024 | 10:00-12:00 | Centrum Nauki Kopernik | Góra

Partner: WiseEuropa, Polenergia, Goldbeck Solar

Patron merytoryczny:​ Deloitte, WiseEuropa

20.03.2024 | 12:30-14:00 | Centrum Nauki Kopernik | Sala 1

Patron merytoryczny: Spondeo

20.03.2024 | 14:15-15:40 | Centrum Nauki Kopernik | Sala 2

Patron merytoryczny: Wysokie Napięcie

20.03.2024 | 15:40-16:30 | Centrum Nauki Kopernik | Sala 2

Partner i patron merytoryczny: Veolia term

19.03.2024 | 12:00-13:20 | Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego | Sala 3

Partner i patron merytoryczny: Veolia Term

19.03.2024 | 13:35-15:00 | 

Partnerzy ścieżki Energetyka

bottom of page