top of page

Wpływ skutków zmian klimatycznych na dziedzictwo kulturowe

Zakres tematyczny

Maria Badeńska- Stapp, Kierownik Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo, NID

Łukasz Konarzewski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Prof. Piotr Gerber TICCIH

​Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Arkadiusz Węglarz, KAPE

Agata Byszewska-Łasińska Archeolożka NID

​Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

bottom of page