top of page

Przyszłość zielonego finansowania miast – doświadczenia, szanse i ograniczenia

Zakres tematyczny

Zielone finansowanie miast odnosi się do inicjatyw finansowych i inwestycji, które mają na celu wspieranie projektów miejskich zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców. Te środki finansowe mogą być przeznaczone na projekty związane z infrastrukturą ekologiczną, efektywnością energetyczną, transportem publicznym, odnawialnymi źródłami energii, zazielenianiem obszarów miejskich czy też innymi inicjatywami sprzyjającymi ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi miejskich społeczności. Zielone finansowanie miast stawia na inwestycje sprzyjające równowadze między wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska.

Moderator: Piotr Glen, Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG, SGH

Piotr Matczuk, IFC

Marek Kuzaka, Prezes AMS

Michał Fisiak, UM Łodzi (tbc)

Grzegorz Rabsztyn, EBI

Wojciech Modzelewski, ClientEarth

Joanna Smolik, Dyrektor, BGK

Grzegorz Wolszczak

bottom of page