top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Bezemisyjny transport publiczny w UE do 2050 roku

Komisja Europejska przyjęła porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie tymczasowego porozumienia politycznego zaostrzającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (HDV) wprowadzanych na rynek UE od 2030 r. Rozporządzenie wyznaczy nowe ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2 na 2030 r., 2035 i 2040. Nowe standardy zagwarantują, że ten segment sektora transportu drogowego przyczyni się do przejścia na mobilność bezemisyjną oraz realizacji ambicji klimatycznych UE na rok 2030 i neutralności klimatycznej do roku 2050.Ambitne cele i szerszy zakres

W dzisiejszym porozumieniu określono cele w zakresie redukcji emisji CO2 z pojazdów ciężarowych o 45% na lata 2030–2034, 65% na lata 2035–2039 i 90% od 2040 r. w porównaniu z poziomami z 2019 r. Zakres rozporządzenia został rozszerzony i standardy te będą od 2035 r. dotyczyć niemal wszystkich pojazdów ciężarowych (w tym pojazdów specjalistycznych, takich jak śmieciarki, wywrotki czy betoniarki), autobusów miejskich, autobusów dalekobieżnych i przyczep. Indywidualne cele w zakresie redukcji emisji ustalono także dla przyczep (7,5%) i naczep (10%), począwszy od 2030 r.


Aby przyspieszyć przejście na bezemisyjny transport publiczny w całej Europie, nowe autobusy miejskie muszą ograniczyć emisję o 90% od 2030 r. Wszystkie nowe autobusy miejskie będą musiały być bezemisyjne do 2035 r.


Na mocy tymczasowego porozumienia Komisja dokona przeglądu skuteczności i wpływu rozporządzenia do 2027 r. Przegląd ten obejmie rozszerzenie zakresu na małe ciężarówki, metodologię rejestracji pojazdów ciężarowych napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2, zgodnie z prawem UE i cele neutralności klimatycznej, rola współczynnika korygującego emisję dwutlenku węgla w przejściu na bezemisyjne pojazdy ciężarowe oraz metodologia określania emisji CO2 w pełnym cyklu życia nowych pojazdów ciężkich.

Dzisiejsze porozumienie stanowi kolejny wyraźny sygnał dla producentów, operatorów transportu i użytkowników, aby skierowali inwestycje w kierunku innowacyjnych technologii zeroemisyjnych i pobudzili rozwój infrastruktury do ładowania i tankowania.

Następne kroki

Parlament Europejski i Rada muszą teraz formalnie zatwierdzić porozumienie. Po zakończeniu tego procesu nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii i wejdą w życie.

bottom of page