top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

30% środków unijnych na klimat

W regionach Polski trwają konsultacje dot. Umowy Partnerstwa na rozdysponowanie środków z nowej perspektywy finansowej UE. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest w fazie przygotowywania projektów programów krajowych i regionalnych.


W rozmowie dla PAP, Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wskazuje, że najprawdopodobniej w III kwartale tego roku uda się przedstawić programy do negocjacji z Komisją Europejską, aby na koniec roku móc ogłosić pierwsze nabory. Dodatkowo zaznacza, że priorytetami UE będzie inwestowanie w obszary związane z zielonym ładem czy wzrostem innowacji.


Na obszary związane ze środowiskiem i klimatem przeznaczone powinno zostać 30% funduszy pochodzących z nowej perspektywy finansowej UE. Będzie to ogromna szansa na rozwój obszarów związanych z OZE, elektromobilnością czy termomodernizacji budynków w konkretnych rejonach Polski.

11 lutego odbyło się spotkanie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego z europejską Komisarz ds. Spójności i Reform Elisą Fereirą.


Wideokonferencja rozpoczęła się od podsumowania, przez ministra, wdrażania funduszy z budżetu na lata 2014-2021. Kościński zaznaczył, że Polska jest liderem w inwestowaniu funduszy z Unii Europejskiej i zrealizowano ponad 85 tys. inwestycji, wykorzystując 91,1% całej puli środków.


Następnie, minister przeszedł do tematu wdrażania funduszy na lata 2021-2027. Do 22 lutego będą trwały konsultacje społeczne z jednostkami samorządu, przedsiębiorcami, partnerami i mieszkańcami różnych regionów Polski. Kościński powiedział, że w planach jest rozpoczęcie negocjacji formalnych i Umowy Partnerstwa z KE w II kwartale tego roku i wyraził nadzieję, że do maja zostaną przyjęte wszystkie niezbędne regulacje dotyczące polityki spójności.


60% funduszy ma zostać przekazane na realizacje krajowe, natomiast 40% zostanie przekazane na projekty regionalne. Kontynuowane będą także cele Programu Polski Wschodniej, który ma na celu realizować cele polityki spójności wśród słabiej rozwiniętych regionów Polski.


Warto dodać, że 30% środków przeznaczonych w funduszach związanych z nową perspektywą, musi zostać przekazane na realizacje projektów związanych ze środowiskiem i klimatem. Będzie to ogromna szansa dla Polskich przedsiębiorców, aby móc rozwijać gałęzie związane z transformacją energetyczną w naszym kraju. Według zapewnień rządu, na koniec roku ogłoszone zostaną pierwsze nabory.


留言


bottom of page