top of page

Symbioza przemysłowa jako element zrównoważonego gospodarowania zasobami i redukcji emisji

Zakres merytoryczny

Symbioza przemysłowa to forma współpracy między różnymi przedsiębiorstwami lub sektorami przemysłowymi, w ramach której partnerzy dzielą się zasobami, umiejętnościami, infrastrukturą czy też odpadami w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych. Jak wykorzystać ten model do redukcji emisji?

Moderator: dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH

Innowo

PAN Prof. Joanna Kulczycka

Prof. Krzysztof Pikoń Politechnika Śląska

Arcelor Mittal

Budimex

Saint Gobain

bottom of page