top of page

Przemysł

W kontekście transformacji klimatyczno-energetycznej, udział przemysłu ciężkiego stanowi kluczowy punkt debaty, ponieważ ten sektor odpowiada za znaczną część emisji gazów cieplarnianych. Rozmowy na panelach będą skupione na identyfikowaniu efektywnych strategii, które umożliwią przemysłowi ciężkiemu adaptację do standardów zrównoważonego rozwoju, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko.

Budynek przemysłowy
bottom of page