top of page
3131173.jpg

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Rejestracja udziału w Polskim Kongresie Klimatycznym 2023 (Central Northern European Climate Summit) i Gali Liderów Transformacji Energetycznej. Kongres odbędzie się w Warszawie 16 i 17 marca 2023 r. w Hotelu NYX. Udział w Kongresie jest bezpłatny dla sektora publicznego, pracowników naukowych i mediów. Udział w Gali jest bezpłatny dla Partnerów Kongresu, Gości Honorowych i laureatów Konkursu. Brak opłaty rejestracyjnej po otrzymaniu faktury proforma jest równoznaczny z rezygnacją.

Aerial View of River

CENTRAL NORTHERN EUROPEAN CLIMATE SUMMIT

PARTNERZY

Główny Patron Merytoryczny, Partner Główny Kongresu i Gali
Partner Merytoryczny
Partner Strategiczny
Główny Patron Medialny OOH
Logo-Polska-Akademia-Nauk.gif
Patron Naukowy
Patron medialny
Solar Panels

AGENDA

Agenda

Dzień 1.
16 marca 2023 r. (czwartek)

9:40

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI: Deloitte

 

SESJA PLENARNA

Centralno- Północno Europejski Szczyt Klimatyczny: współpraca na rzecz transferu wiedzy dla osiągnięcia celów klimatycznych

SALA 1

PL

SALA 2

PL

SALA 3

PL

SALA 4

PL/ENG

Znaczenie partnerstw w tworzeniu nowoczesnego systemu rozproszonego. Klastry i spółdzielnie energetyczne 

Fala renowacji i nowe podejście do budownictwa zielonego - efektywność energetyczna i neutralność klimatyczna budynków

Raportowanie ESG i taksonomia zrównoważonego finansowania w kontekście dekarbonizacji przemysłu energochłonnego w Polsce

Lokalna gospodarka o obiegu zamkniętym - najlepsze praktyki z regionu CNE

RE Power EU, bezpieczeństwo energetyczne i polski mix energetyczny. Ocena polskiej polityki energetycznej i future-proofing inwestycji rządowych 

WiseEuropa: Rola technologii CCUS w dążeniu do neutralności klimatycznej

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach - wydzielanie stref w celu zwiększenia bioróżnorodności i retencji. Dialog międzysektorowy dla wypracowania skutecznych narzędzi.

Miasta lub dystrykty samowystarczalne energetycznie. Regionalne bezpieczeństwo energetyczne. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.

Nowa energetyka: oze, atom, wodór, czyli przyszłość energetyki w Polsce.

Nature Based Solutions jako podstawa adaptacji miast do zmian klimatu

Zielony transport publiczny. Budowa infrastruktury dla elektromobilności i OZE w transporcie.

Dywersyfikacja źródeł energii i oszczędność sposobem na inflację. Redukcja zużycia energii. Cross-border energy projects.

Udział sektora prywatnego w transformacji energetycznej. Planowanie klimatyczne jako źródło konkurencyjności firm i miast

Transformacja górnictwa węgla w kierunku magazynów energii i inne scenariusze

Źródła finansowania prywatnych korporacyjnych inwestycji klimatycznych i źródła finansowania publicznych inwestycji w kontekście taksonomii

Ocena efektywności inwestycji przez instytucje finansujące i future-proofing. Usprawnienie procesów w projektach inwestycyjnych.

12:00

13:40

15:50

17:00

ROUNDTABLE W SALONIKU GOŚCI HONOROWYCH (osobny harmonogram)

 

1. Budowanie potencjału małych gmin do rozwiązywania problemów środowiskowych. Najlepsze praktyki wsparcia dla małych gmin. Rola edukacji klimatycznej w jednostkach samorządowych.

2. Systemowe podejście do transformacji miast.

Dzień 2.
17 marca 2023 r. (piątek)

10:00

Rola JST oraz realizacja PGN i Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Dekarbonizacja infrastruktury dzięki innowacjom i technologiom - inwestycje, innowacje i nowe kwalifikacje

Mix finansowy i współpraca międzysektorowa na rzecz osiągnięcia wspólnych celów klimatycznych

Recykling, w tym odpadów plastikowych; potencjał współpracy międzynarodowej na rzecz transferu wiedzy i technologii dla recyklingu i redukcji zużycia plastiku.

Rola klastrów i spółdzielni energetycznych w nowej rzeczywistości niezależności energetycznej.

Zielony Ład, a nie dzika transformacja - społeczny wymiar transformacji energetycznej.

Potencjał rozwoju projektów ESCO w Polsce oraz inwestycje budowlane z wykorzystaniem dystrybutorów energii

Wpływ zielonych inwestycji na rozwój gospodarczy regionu

13:00

3150060.jpg

ZOSTAŃ PARTNEREM KONGRESU KLIMATYCZNEGO

WIEDZA

Najlepsi eksperci w swoich dziedzinach dzielą się aktualną wiedzą. Kongres niezależny politycznie. Wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami sektora naukowego, prywatnego i publicznego. Identyfikacja najlepszych praktyk.

NETWORKING

PROMOCJA

Dostęp do grupy docelowej, partnerów z sektora publicznego, prywatnego, konsultantów, prawników i mediów biznesowych. Ponad 200 uczestników na żywo i 2000 odsłon online. Szansa na nawiązanie relacji międzysektorowych z ekspertami wysokiego szczebla.
Pakiety partnerskie zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalizować zasięg wizerunku marki oraz eksperta przed wydarzeniem, w trakcie oraz po wydarzeniu. Bogaty pakiet usług marketingowych i PR, oceniany jako jeden z najlepszych na polskim rynku. Budowanie wizerunku eksperckiego w branży, tworzenie contentu. 
river-surrounded-by-forests-cloudy-sky-thuringia-germany_72dpi.png

DLACZEGO KONGRES KLIMATYCZNY?

Polski Kongres Klimatyczny jest dedykowany przede wszystkim praktykom: samorządom oraz firmom realizującym inwestycje publiczne. Jest też spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Podczas konferencji odbędzie się kilkanaście paneli dyskusyjnych w pięciu liniach tematycznych: samorząd, biznes, infrastruktura, finansowanie, nauka oraz przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu i zielonego ładu.

To jedyny w Polsce kongres klimatyczny niezależny politycznie, w którym biorą udział wyłącznie praktycy. Kongres nie jest finansowany przez żadną instytucję rządową i nie reprezentuje interesów politycznych żadnej grupy.

 

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

Podczas konferencji przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i  samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Wydarzenie skierowane jest do: sektora publicznego, jednostek samorządowych, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, inżynieryjne, produktowe, komponenty, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Konferencja Polski Kongres Klimatyczny o finansowaniu inwestycji klimatycznych i działaniach zmierzających do neutralności klimatycznej. PolskiKongresKlimatyczny to środowisko i klimat w kontekście inwestycji i narzędzi finansowych. Poland. Gala Rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej 

www.polskikongresklimatyczny.pl

Kongres Klimatyczny 2023 Warszawamarzec szczyt klimatyczny 2023 

KONKURS NA
LIDERÓW
TRANSFORMACJI
ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy do udziału w konkursie

o tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za 2023 rok. Trwa nabór zgłoszeń. Rozdanie nagród odbędzie się w Warszawie w hotelu NYX dnia

16 marca 2023 r.

Panele słoneczne
patroni

PATRONI MEDIALNI

Screenshot 2021-11-24 at 08.24.17.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.09.35.png
logotyp chronmy klimat.jpg
logo teraz środowisko.jpg
Screenshot 2023-01-11 at 12.07.25.png
InzBud_logo_czarne.jpg
Wspólnota winieta Czerwona z tekstem.jpg
Screenshot 2023-01-11 at 12.07.33.png
ecieplo-logo-v3 (1).png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.01.png
Screenshot 2021-05-20 at 11.20.03.png
3.6.png
logo_newx2.png
3.5.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.34.png
logo_bez tła.png
energetyka-24.jpg
logo-swiatoze.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.10.35.png
kierunek_zbiorcze_2019_energetyka.jpg
nowelogobj2222222-1-1.png

Gala Liderów Transformacji Energetycznej

Widok z zakrzywionej rzeki

GALA LIDERÓW TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

 

 

 

Uroczysta Gala jest wydarzeniem towarzyszącym przy Polskim Kongresie Klimatycznym. 

 

Konkurs powstał, aby promować innowacyjne i skalowalne rozwiązania, produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjne projekty mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Konkurs jest kontynuacją Polskiego Kongresu Klimatycznego pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Do konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt projektów, które oceniała kapituła w składzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, partnerami konkursu są Bank BOŚ, BGK, Budimex, EDPR, DLA Piper i Multibud. 

Cieszymy się, że tak wiele projektów z różnych kategorii realizowanych jest w Polsce. Projekty były oceniane przede wszystkim pod kątem skalowalności i innowacyjności, bez względu na kategorię. Rozpoczynamy pierwsze rozdanie dla projektów najbardziej innowacyjnych i skalowalnych. 

 

Nagrody wręczali członkowie Kapituły Konkursu i przedstawiciele Patronów Honorowych,  Pani Dyrektor Zarządzająca Karolina Loth-Babut z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, która zastępowała Panią Prezes Mariolę Zmudzińską i Pan Dyrektor Wojciech Racięcki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

POPRZEDNIA EDYCJA: GALA LIDERÓW 
TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

World Urban Forum 2022