top of page
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
TLO.png

Polski
Kongres
Klimatyczny

i Gala Liderów Transformacji Energetycznej
Warszawa | 25-26 marca 2025 r.

W dniach 25 i 26 marca 2025 roku odbędzie się Polski Kongres Klimatyczny i Central Northern European Climate Summit wraz z wieczorną galą.

Jedyne w Polsce wydarzenie biznesowe dotyczące inwestycji związanych z ochroną klimatu i środowiska.

W dwudziestu sześciu panelach dyskusyjnych weźmie udział niemal 150 ekspertów z polski i zagranicy. 

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
DC_logo_black.png
Logo RGB new.jpg
pko1.jpg
Zrzut ekranu 2024-02-20 o 22.50.43.png
Zrzut ekranu 2024-02-2 o 09.49.50.png
Zrzut ekranu 2024-03-11 o 13.47.26.png
CBPAN_KEZO_pion.png
new_logo_imp.png
Zrzut ekranu 2024-02-29 o 11.44.56.png
logo-SRS-h.jpg
Zrzut ekranu 2024-03-9 o 17.37.13.png
Green_City_Logo_dark_whiteBG__22-09-2022.png
1280px-Saint-Gobain_logo.svg.png
river-surrounded-by-forests-cloudy-sky-thuringia-germany_72dpi.png
3150060.jpg

ZOSTAŃ PARTNEREM KONGRESU KLIMATYCZNEGO

WIEDZA

Najlepsi eksperci w swoich dziedzinach dzielą się aktualną wiedzą. Jedyne w Polsce wydarzenie biznesowe skoncentrowane wokół inwestycji i szans biznesowych związanych z regulacjami klimatyczno- energetycznymi. Kongres niezależny politycznie. Wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami sektora naukowego, prywatnego i publicznego. Identyfikacja najlepszych praktyk.

WSPÓŁPRACA

Dostęp do grupy docelowej, partnerów z sektora publicznego, prywatnego, konsultantów, prawników i mediów biznesowych. Budowanie relacji z praktykami wokół szans biznesowych. Ponad 1000 uczestników na żywo i 4000 odsłon online. Szansa na nawiązanie relacji międzysektorowych z ekspertami i decydentami wysokiego szczebla.

PROMOCJA

Pakiety partnerskie zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalizować zasięg komunikacji i budowania wizerunku marki oraz eksperta przed wydarzeniem, w trakcie oraz po wydarzeniu. Pakiet usług marketingowych i PR, oceniany jako jeden z najlepszych na polskim rynku. Budowanie wizerunku eksperckiego w branży, tworzenie contentu. 
andreas-gucklhorn-mawU2PoJWfU-unsplash.jpg

DLACZEGO KONGRES KLIMATYCZNY?

Polski Kongres Klimatyczny jest dedykowany przede wszystkim praktykom: samorządom oraz firmom realizującym inwestycje publiczne. Jest też spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Podczas konferencji odbędzie się ponad dwadzieścia paneli dyskusyjnych w pięciu ścieżkach tematycznych: 

  • Forum Zrównoważonych Inwestycji Publicznych

  • Forum Dekarbonizacji Przemysłu

  • Forum Zielonych Finansów i ESG

  • Forum Nowej Energetyki

  • Forum Nauki i Technologii

 

Eksperci przedstawią przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu.

 

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

Wydarzenie skierowane jest do: sektora publicznego, jednostek samorządowych, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, inżynieryjne, produktowe, komponenty, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Polska jest beneficjentem środków UE w ostatniej perspektywie budżetowej, z których znaczna część przeznaczona będzie na inwestycje związane z transformacją cyfrowo- klimatyczną (Twin Transition) oraz energetyczną. Skuteczna transformacja możliwa jest tylko przy współpracy sektora publicznego z prywatnym, a jej warunkiem jest odpowiednia i odpowiedzialna alokacja środków unijnych w sposób, który przybliży nas do osiągnięcia celów klimatycznych. Polski Kongres Klimatyczny integruje wszystkich interesariuszy tego procesu.

Kongres trwa dwa dni i składa się z serii debat. Wydarzenie rozpoczyna panel inauguracyjny w postaci sesji plenarnej, będący wprowadzeniem do wydarzenia, kierowany do wszystkich uczestników. Po zakończeniu części wspólnej rozpoczynają się panele tematyczne i branżowe dostosowane do zainteresowań grup docelowych. Panele dyskusyjne odbywają się równocześnie w pięciu salach, na pięciu scenach, w pięciu ścieżkach tematycznych: finanse, biznes, samorząd, energia, nauka.

PolskiKongresKlimatyczny to środowisko i klimat w kontekście inwestycji i narzędzi finansowych. Poland. Gala Rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej 

www.polskikongresklimatyczny.pl

Kongres Klimatyczny 2024 Warszawa marzec szczyt klimatyczny 2024 

KONKURS

Liderzy Transformacji Energetycznej 2025

Screenshot 2023-10-11 at 09.26.22.png

WIECZORNA GALA 

 

 

 

Uroczysta Gala jest wydarzeniem towarzyszącym przy Polskim Kongresie Klimatycznym. W 2025 roku odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik dnia 25 marca 2025 od godz 21:00. Podczas tegorocznej gali rozdane zostaną nagrody w trzech konkursach:

  • Liderzy Transformacji Energetycznej

  • Europejski Lider PPP

  • European Sustainability Excellence

Konkurs Lider Transformacji Energetycznej powstał, aby promować innowacyjne i skalowalne rozwiązania, produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjne projekty mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski.

 

Konkursy są integralną częścią Polskiego Kongresu Klimatycznego objętego w pierwszej edycji otwierającej projekt patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Promocja najlepszych praktyk

Nagrody wyróżniają firmy i osoby, które stosują innowacyjne i efektywne rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Przez nagradzanie tych, którzy osiągnęli znaczące sukcesy, nagrody promują najlepsze praktyki i stanowią wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw.

2025 roku podczas Gali zainaugurowana zostanie nagroda European Sustainability Excellence.

 

Nagroda European Sustainability Excellence, przyznawana firmom i osobom, jest niezwykle ważna dla wdrażania zrównoważonych rozwiązań w firmach i realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG - Sustainable Development Goals) z kilku kluczowych powodów. Celem nagrody jest promocja najlepszych praktyk, zwiększenie świadomości, motywacja do działania, podniesienie prestiżu i konkurencyjności, wspieranie współpracy i wspieranie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju,

 

 

Warto mieć świadomość, że tak wiele projektów z różnych kategorii realizowanych jest w Polsce. Projekty były oceniane przede wszystkim pod kątem skalowalności i innowacyjności, bez względu na kategorię. 

 

Nagrody wręczali członkowie Kapituły Konkursu i przedstawiciele Patronów Honorowych.

Patroni medialni

logo_bez tła.png
logo H2polandeu.png
1200px-TVP3_Warszawa_2016.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.17.png
wysokie_napiecie_logo_wersja007_1.png
Logo - BANK.pl - 02 - Wersja z pelna - (png, RGB, 1920x, przezroczyste tlo) - 221020 GK06.
Zrzut ekranu 2024-02-28 o 07.01.23.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.01.png
Screenshot 2023-02-05 at 22.52.37.png
murator-cmyk_LOGOTYP.jpg
kierunek_zbiorcze_2019_energetyka.jpg
Screenshot 2023-01-31 at 11.56.53.png
eGospodarka_logo_A.jpg
NOWE_LOGO_TII_CMYK_2014.jpg
Screenshot 2023-01-31 at 11.48.26.png
logotyp chronmy klimat.jpg
Screenshot 2023-01-31 at 12.05.47.png
A&B logotyp maly format ponizej 2 cm.jpg
cropped-logo.png
InzBud_logo_czarne.jpg
Screenshot 2023-01-31 at 12.18.29.png
logo teraz środowisko.jpg
zielona-infrastruktura-logo.png
ŚwiatOZE_2024_Podstawowe pion.png
KAPITAL-POLSKI-winieta-grey.png
Wspólnota winieta Czerwona z tekstem.jpg
logo-ecoreporters-czarne-poziom.png
Screenshot 2023-01-31 at 12.04.23.png
Screenshot 2023-01-31 at 11.48.54.png
ecieplo-logo-v3 (1).png
Screenshot 2023-01-31 at 12.03.09.png
EI_logo.jpg
3.6.png
Screenshot 2023-01-31 at 12.06.09.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.34.png
Biznesalert-—logo.png
1-expres.jpg
logo_chib.jpg
muratorplus.pl-cmyk_LOGOTYP.jpg
kierunek_chemia.jpg
Zrzut ekranu 2024-03-5 o 13.42.21.png
Screenshot 2023-01-11 at 12.07.25.png
Aerial View of River

CENTRAL NORTHERN EUROPEAN CLIMATE SUMMIT

bottom of page