ostatnia-klatka.jpg

POLSKI
KONGRES KLIMATYCZNY

KONFERENCJA ONLINE

TRANSMISJA: 15.12.2021

WIEDZA

Wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami sektora naukowego, prywatnego i publicznego

PRELEGENCI

Wystąpienia ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w swoich dziedzinach

ONLINE

Dostępny wszędzie, online, bez konieczności wychodzenia z domu

PATRONI I PARTNERZY

logo-ce-horizontal-pl-quadri-hr.png
MK_logo_CMYK.jpg
boś.png
Logo_Budimex.png
EDPrenew_M_p_black_cmyk.jpg
european-investment-bank-eib-vector-logo.png
nfosigw.png
herb_podpis_po_prawej_stronie_herbu.png
LP_logo_PL_A1.jpg
honor_patr_pol_outl.png
kape.png
ios-pib.jpg
ncbr_logo.jpg
GDOS_logo_pion_jpg_1_proxy_1_news_image_big_gallery.jpg
Lewiatan_podst.jpg
logo_color2.jpg
xcsm_Logo_Stanowisko_b8916db9ab.jpg.pagespeed.ic.UIDhKYcREe.jpg
77.jpg
BCC_1000x1000-647x0-c-center.jpg

AGENDA

Panel dyskusyjny 1. Miasto neutralne i inteligentne klimatycznie

Moderator: red. Piotr Wróblewski, Polska Times, Polska Press

Uczestnicy panelu

 1. Marek Ryszka, Prezes Zarządu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 2. dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym

 3. dr Justyna Glusman, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni, Urząd Miasta St. Warszawy

 4. Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

  5. Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych Saint-Gobain Polska

Panel dyskusyjny 2. Budownictwo ekologiczne i udział branży budowlanej w zielonej transformacji

Moderator: Zdzisław Czucha, Związek Miast Polskich

Uczestnicy panelu

 1. Agnieszka Kalinowska- Sołtys, Stowarzyszenie Architektów RP SARP

 2. Alicja Kuczera, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

 3. ASzymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa 

 4. dr inż. Marta Weber-Siwirska, Prezes, Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone"

 5. Łukasz Górecki, Dyrektor Generalny, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa

Panel dyskusyjny 3.  Zrównoważone finansowanie, bankowalność projektów solarnych i nowoczesne produkty finansowe

Moderator: Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński

Uczestnicy panelu

 1. Małgorzata Zielińska, Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego DNB Bank Polska

 2. Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi

 3. Magdalena Typa, Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

 4. Robert Kasprzak, Członek Zarządu w BOŚ Bank

 5. Arkadiusz Regiec, Prezes Zarządu w Beesfund

Panel dyskusyjny 4.  ESG - trendy i wyzwania dla sektora publicznego. 

Moderator: Mateusz Galica, ekspert ds. ESG, Lata Dwudzieste 

Uczestnicy panelu​

 1. Jacek Hutyra, Climate Officer, Orange Polska

 2. Ewelina Łukasik- Morawska, Manager w PwC

 3. dr Aleksandra Gołdys, Ekspert w EIC Climate KIC

 4. Tomasz Wiśniewski, Wicedyrektor Działu  Produktów Informacyjnych i Wskaźników GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Panel dyskusyjny 5. Trendy rozwoju energetyki: decentralizacja, dekarbonizacja, digitalizacja oraz modernizacja (3D+M)

Moderator: dr Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

1. Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu, Schneider Electric

2. Piotr Czopek, Dyrektor ds. Regulacji,Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

3. Dawid Zieliński, Prezes Zarządu, Columbus Energy

4. Paweł Ryglewicz, Head of Regulations, EDP Renewables

 
Widok z zakrzywionej rzeki

Polski Kongres Klimatyczny został objęty patronatem honorowym Komisji Europejskiej. Unia Europejska i jej państwa członkowskie są największymi światowymi sponsorami, jeśli chodzi o finansowanie działań klimatycznych. Fundusze te wspierają w krajach rozwijających się projekty i działania klimatyczne, które mają ułatwić im transformację ekologiczną oraz pomóc radzić sobie z negatywnymi skutkami zmiany klimatu.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej stało się jednym z głównych celów Europy. Jest to w uproszczeniu obniżenie emisji wyprodukowanego dwutlenku węgla do poziomu, który jest w całości pochłaniany przez lasy na terenie danego państwa.

W kwietniu 2021 r. Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie co do europejskiego prawa klimatycznego, które z osiągnięcia celu redukcyjnego na 2030 r. czyni wymóg prawny. Porozumienie zostało zatwierdzone przez unijnych ministrów w czerwcu 2021 r.

 

Globalne ocieplenie, które nazywamy ogólnie zmianą klimatu, ma wpływ na każdy aspekt naszego życia. Dodatkowo degradacja środowiska stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Nieracjonalna gospodarska surowcami oraz nieodpowiedzialna działalność przedsiębiorstw, a także nadmierny konsumpcjonizm doprowadziły do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym.

DLACZEGO KONGRES KLIMATYCZNY?

Polski Kongres Klimatyczny jest dedykowany przede wszystkim praktykom: samorządom oraz firmom realizującym inwestycje publiczne. Jest też spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

 

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

 

Podczas konferencji przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i  samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Wydarzenie skierowane jest do: sektora publicznego, jednostek samorządowych, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, inżynieryjne, produktowe, komponenty, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

PATRONI MEDIALNI

Screenshot 2021-02-19 at 10.10.35.png
nowelogobj2222222-1-1.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.09.35.png
logo_bez tła.png
energetyka-24.jpg
logo teraz środowisko.jpg
InzBud_logo_czarne.jpg
3.5.png
Wspólnota winieta Czerwona z tekstem.jpg
Screenshot 2021-05-20 at 11.20.03.png
3.6.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.34.png
kierunek_zbiorcze_2019_energetyka.jpg
logo_newx2.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.17.png
polskatimes.png
logotyp chronmy klimat.jpg
logo-swiatoze.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.08.55.png
ecieplo-logo-v3 (1).png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.01.png
 

PRELEGENCI

Marek Ryszka
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dr inż. Krystian Szczepański
Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego
Alicja Kuczera 
Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Marek Ryszka jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył także specjalistyczne studia podyplomowe: Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej, Politykę Ochrony Środowiska – Ekologię i Zarządzanie oraz Zarządzanie Ryzykiem na Akademii Finansów w Warszawie. Ponadto ukończył Master of Business Administration (MBA). Odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania projektami i wdrażania funduszy unijnych. 

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska i zarządzania. Do listopada 2019 r. był Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wcześniej pełnił obowiązki Prezesa Zarządu NFOŚiGW. W latach 2017-2019 był Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto w latach 2015-2018 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2013-2017 był dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku. Pracował także w Urzędzie m. st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska oraz głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Kształtowania Postaw Ekologicznych. Był również członkiem Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie”. W Ministerstwie Gospodarki oraz w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej jako ekspert środowiskowy przeprowadzał oceny wniosków o dofinansowanie i rozpatrywał protesty w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Jednocześnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest ekspertem środowiskowym w Ministerstwie Energii oraz w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Przeprowadza oceny projektów w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE i 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Priorytetu VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest członkiem Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”.

Doktor nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej, absolwent studiów podyplomowych:

International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych powołanej przez Prezydenta RP, Krajowej i Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na

Środowisko, Komitetu Inżynierii Środowiska - PAN i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.

dr inż. Marta Weber- Siwirska
Polskie Stowarzyszenie
"Dachy Zielone" 

dr inż. Marta Weber-Siwirska jest adiunktem w Katedrze Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a także prezesem Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. W roku 2019 uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy ds dachów zielonych i żyjących ścian w zakresie projektowania, konserwacji i pielęgnacji oraz doborów roślin. Jej praca badawcza związana jest z zielenią terenów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian. Marta Weber-Siwirska jest autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz opinii eksperckich dotyczących zieleni na dachach, ścianach i wewnątrz budynków, jest także autorem projektów parków i ogrodów na terenie Polski. W ramach swojej pracy zawodowej wygłosiła wiele referatów na konferencjach oraz uniwersytetach w takich krajach jak: Chiny, Hiszpania, Indie, Niemcy, Portugalia, Ukraina, Uzbekistan, Wielka Brytania, Węgry oraz Polska. Jest członkiem założycielem takich organizacji ogólnokrajowych jak Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu. Od 2016 roku reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian EFB, a od 2019 r. jest członkiem zarządu Światowej Organizacji Zielonej Infrastruktury WGIN.

Grzegorz Rabsztyn
Head of EIB Group Office in Poland, Europejski Bank Inwestycyjny

Grzegorz Rabsztyn jest związany z sektorem bankowym od ponad 15 lat. Od 2014 r. w strukturach Europejskiego Banku Inwestycyjnego aktywnie uczestniczył w procesach finansowania projektów w Polsce oraz krajach bałtyckich. Był zaangażowany w transakcje finansowania dla Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, banków oraz klientów korporacyjnych z różnych sektorów. Realizował operacje finansowania kredytami inwestycyjnymi, a także produktami strukturyzowanymi oferowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny, takimi jak sekurytyzacje, risk sharing oraz project finance.

 

Jest radcą prawnym. Przed dołączeniem do EBI pracował przy licznych transakcjach finansowania i restrukturyzacji w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych.

 

Grzegorz Rabsztyn ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom licencjata w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Odbył roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Aarhus w Danii.

Henryk Kwapisz
Dyrektor Relacji Instytucjonalnych
Saint Gobain

Od ponad 20 lat związany z Grupą Saint-Gobain w Polsce. Aktywnie uczestniczy w konsultacjach nowych aktów prawnych, w tym zrównoważonego budownictwa, działając m.in. Komisji Legislacyjnej w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego. Jest magistrem budownictwa, pracował w biurach projektów i na budowach, zdobywając doświadczenia praktyczne i uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i prowadzenia budów. Prowadzi wiele szkoleń, występuje na konferencjach jako prelegent i panelista. Aktywnie wspiera działania zmierzające do popularyzowania zagadnień rozwoju zrównoważonego w polskiej architekturze i budownictwie. Współpracuje z wyższymi uczelniami w Polsce.  Jest członkiem kilku komitetów technicznych PKN w tym KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa. Jest autorem i współautorem ponad 60 poradników i publikacji w specjalistycznych wydawnictwach z zakresu poprawy jakości budownictwa w Polsce.

dr Aleksandra Gołdys
EIC Climate- KIC
Ewelina Łukasik- Morawska
Manager w Regional Public Sector and Infrastructure
PwC

dr Aleksandra Gołdys – jest odpowiedzialna za projekty edukacyjne i innowacje w edukacji w EIT Climate KIC, pracuje również nad realizacją projektów Deep Demonstration w ramach obszaru Sprawiedliwej Transformacji. Zajmowała się analizą skuteczności polityk publicznych dotyczących zdrowia i sportu, była ekspertką od ewaluacji wielu programów z zakresu szkolnictwa wyższego.

Ewelina is a Manager in the Regional Public Sector and Infrastructure practice at PwC Central and Eastern Europe. She provides ESG expertise to global projects and sub-projects in the CEE region including identification and analyses of the key ESG topics. Ewelina has almost 10 years of experience in environmental, social, and corporate governance analysis and engagement with multinationals as part of asset owners and asset managers' active ownership strategy. Ewelina gained the experience while serving multiple roles at GES International, Sustainalytics, and Morningstar. For the last 10 years, she was engaging with around 30 companies annually running dialogue with current or potential investee companies on a number of ESG topics with a goal of developing or improving ESG strategy, defining KPIs and framework for ESG disclosure. She successfully led an engagement programme on plastics and circular economy and co-developed climate change and sustainable forest management programmes. She has extensive experience in carrying out ESG due diligence, materiality assessment and working with experts and stakeholders at the global level.

Dariusz Mejszutowicz
Wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego
Giełda Papierów Wartościowych GPW
Agnieszka Kalinowska - Sołtys
Ekspert w Stowarzyszeniu Architektów RP
SARP

Architekt, partner i członek zarządu APA Wojciechowski Architekci. Wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich do spraw środowiska i ochrony klimatu. Ukończyła studia magisterskie na wydział architektury Politechniki Warszawskiej, podyplomowe studia: zarządzanie nieruchomościami na wydziale ekonomii SGGW oraz podyplomowe studia zarządzania projektami na SGH w Warszawie. Od 2010 roku posiada uprawnienia BREEAM Asesora i LEED GA. Jest Audytorem certyfikacji Zielony Dom. Brała udział w wielu nagrodzonych projektach biurowych i usługowo-handlowych spełniających wysokie wymogi standardów zielonych budynków. Brała udział w wielu zrealizowanych i nagrodzonych projektach budynków komercyjnych spełniających wysokie standardy proekologiczne. Współzałożycielka Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego. Członek komisji nadającej certyfikat Green Building Standard. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Od 2020 roku Członek Rady Programowej UN Global Compact Poland (Inicjatywy ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Biznesie) oraz Kierownik Zespołu do spraw Zrównoważonej Architektury w UN Global Compact Poland. Laureatka wielu konkursów w tym TopWoman 2018 w trzech kategoriach: Architekture, Green Buildings i Personality of the Year.

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Na rynku kapitałowym od 1998 roku. Pracował m.in. w DM AIG, DM PKO BP, Pioneer PDM, Fortis Securities, LG Petro Bank, BDM, Nordea Bank Polska, DM BZ WBK, BondSpot. Głównymi obszarami aktywności w tych instytucjach był rynek wtórny papierów wartościowych oraz emisje obligacji bankowych, samorządowych oraz korporacyjnych na rynku pierwotnym. Od października 2015 r. zatrudniony na Giełdzie Papierów Wartościowych i odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych emitentów na rynki prowadzone przez GPW w tym na rynek

obligacji Catalyst oraz za utrzymanie relacji z obecnymi emitentami.

Jacek Hutyra
Climate Officer
Orange

Climate Officer Orange Polska, nie mylić z oficerem ds. klimatyzacji. Prawdopodobnie pierwszy w Polsce – a na pewno pierwszy w Grupie Orange na świecie. Wspiera projektowanie i wdrażanie przez zespoły Orange Polska działań redukujących wpływ firmy na klimat. Cel? Neutralność klimatyczna netto w 2040. 

Artur Popko
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Budimex S.A.

Od 2004 roku związany z Grupą Budimex.

W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od 2019 roku Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Budimeksu. Jest współtwórcą dywizji budownictwa infrastrukturalnego Budimex. W opinii inwestorów Budimex jest w czołówce najlepszych wykonawców drogowych w Polsce. Osiemdziesiąt procent kontraktów drogowych Budimex realizuje przed terminem.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. 

Piotr Czopek
Dyrektor ds. Regulacji
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Piotr Czopek – Absolwent politologii w zakresie studiów europejskich na Akademii

Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego. Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Gospodarki, następnie Ministerstwa Energii, gdzie w Departamencie Energetyki, a następnie Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej zajmował się zagadnieniami związanymi z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym mechanizmami wsparcia, a także energetyką rozproszoną, prosumencką. Od 2019 r. jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej (Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii) w Ministerstwie Energii, a następnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych

i Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorował prace związane z planowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniem warunków prawnych dla ich dalszego funkcjonowania, w tym w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Od stycznia 2021 r. jako Dyrektor ds. Regulacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej zajmuje się kwestiami regulacyjnymi związanymi z promowaniem rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.

Łukasz Górecki
Dyrektor
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Zdzisław Czucha
Doradca Miast
Związek Miast Polskich

Zdzisław Czucha -  

Doradca miast w Związku Miast Polskich. 

Inżynier budownictwa. Doradca energetyczny. Specjalizacja w zakresie efektywności energetycznej oraz transformacji energetycznej i zarządzania energią w miastach, gminach i powiatach.

Doświadczenie w zakresie samorządowej gospodarki komunalnej i prowadzeniu projektów na poziomie współpracy pomiędzy samorządami. Pełnił funkcję Burmistrza Miasta w latach 1994-2014. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej i studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (urbanistyka i gospodarka przestrzenna) oraz zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 

Małgorzata Zielińska
Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego
Bank DNB

Z bankowością związana od 1997 roku, z DNB Bank Polska od 2006 roku. Wcześniej pracowała w Banku Handlowym, Kredyt Banku oraz Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Posiada 18-letnie doświadczenie w obsłudze samorządów, w szczególności w emisjach obligacji komunalnych, przychodowych oraz finansowaniu spółek komunalnych. Uczestniczyła w organizacji pierwszej emisji Zielonych obligacji w Polsce dla spółki komunalnej oraz dla samorządu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość.

Aktualnie Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, jednostki odpowiedzialnej za realizację inwestycji kubaturowych i liniowych w imieniu Miasta st. Warszawy. Radca prawny, posiadający doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W ramach dotychczasowej pracy zdobył doświadczenie związane z organizacja obsługi pranej w grupach kapitałowych, obszarem compliance oraz organizacją wewnętrznych procesów operacyjnych.

Paweł Ryglewicz
Head of Regulation and Markets
EDP Renewables

Doktor prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM, Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu i College of Europe. Ekspert z dziedziny energetyki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa, polityki regulacyjnej, planowania strategii i negocjacji. Karierę rozpoczynał od pracy w międzynarodowej kancelarii prawnej w Brukseli (Belgia), specjalizującej się w międzynarodowym prawie handlowym. W latach 2018-2020 zarządzał zespołem ds. europejskiej polityki energetycznej w MSZ a następnie wydziałem polityki energetycznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  W 2020 r. dołączył do zespołu EDPR Polska, gdzie nadzoruje sprawy regulacyjne oraz rozwoju rynku OZE.

Przewodnicząca Europe Regional Network w World Green Building Council. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA na Coventry University.

Orędowniczka zrównoważonego rozwoju, który zawsze znajdował się w kręgu jej zainteresowań. Obszarami zrównoważonego budownictwa, które szczególnie zajmują Alicję są: budynki cyrkularne oraz proces dekarbonizacji budownictwa. Autorka licznych raportów i publikacji, uznanych w branży budownictwa i nieruchomości. Prelegentka

wielu konferencji i seminariów, organizowanych w kraju i za granicą.

Alicja Kuczera, CEO of Polish Green Building Council. Chair of Europe Regional Network at World Green Building Council. Graduate of the International Relations faculty at Warsaw University and Executive MBA at Coventry

University. Sustainability was always in the field of her interest. As the CEO of Polish Green Building Council, Alicja is especially interested in two areas of sustainability: circular buildings and the process of building and construction sector decarbonization. Author of numerous reports and publications on green building and speaker at various conferences and events organized in Poland and abroad.

dr Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii

doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Marcin Roszkowski
Instytut Jagielloński

Przedsiębiorca i prezes Instytut Jagiellońskiego, wydawca Biznesalert.pl. Absolwent SGH. Poprzednio także Dyrektor Komunikacji i Promocji NBP, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP oraz Rzecznik Muzeum Powstania Warszawskiego i Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego.

 

Entrepreneur and Jagiellonian Institute President. Warsaw School of Economics Alumni. Previously: Communication & Promotion Director at National Bank of Poland, Foreign Affairs Deputy Director at Chancellery of Polish President, Warsaw Rising Museum and Warsaw’s Mayors Spokesman . 

Justyna Glusman
Dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju
i zieleni w Urzędzie Miasta St. Warszawy

Pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie m.st. Warszawy. Odpowiada m.in. za program wymiany kotłów na paliwa stałe, zarządzanie terenami zieleni oraz politykę klimatyczną miasta. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics and Political Science, gdzie obroniła doktorat w dziedzinie polityki gospodarczej oraz ukończyła studia pomagisterskie MSc Executive in Cities. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz w sektorze prywatnym. Od 15 lat zajmuje się rozwojem regionalnym, programowaniem funduszy unijnych i realizacją inwestycji z udziałem finansowania unijnego.

Sustainable Development Head Coordinator at the Warsaw City Hall in the rank of Deputy Mayor. Key responsibilities include implementation of a comprehensive air quality improvement programme, preparation of climate adaptation and mitigation policies for the city of Warsaw as well as improvements in vegetation and metropolitan green space management and integration. Graduated from the Warsaw School of Economics with MA and the LSE, where she obtained a PhD in political economy of European integration and MSc Executive in Cities. Expert in public affairs, territorial self-governments, regional policy design and implementation, including mechanisms of EU funds’ distribution.

Wojciech Racięcki
Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Telekomunikacji. Przez lata realizował liczne projekty w branży telco, a od kilku lat również w zakresie ochronypowietrza. Kierował Pionem Sieci Edukacyjnych w Państwowym Instytucie

Badawczym NASK, rozwijając Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) i Edukacyjną Sieć Antysmogową (ESA). Obecnie dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Robert Kasprzak
Członek Zarządu
BOŚ Banku

Robert Kasprzak pełni nadzór nad obszarem biznesowym.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Karierę zawodową rozpoczął w Banku Handlowym, gdzie zarządzał portfelem inwestycyjnym w walutach wymienialnych, następnie z ramienia Credit Suisse First Boston London współpracował z bankami w obrocie wtórnym na rynku euroobligacji i obligacji Brady’ego. Kolejne doświadczenie zdobywał w Banku BPH i Citibanku Handlowym jako Dyrektor w obszarze Skarbu nadzorujący zespół sprzedaży obsługujący instytucje finansowe i innych inwestorów instytucjonalnych.

W latach 2007 – 2008 w Societe Generale Londyn (biuro w Warszawie) pełnił funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za sprzedaż produktów inwestycyjnych i zabezpieczających ryzyko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz za sprzedaż strukturyzowanych produktów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych do instytucji finansowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

W latach 2008–2012 jako z-ca Dyrektora Departamentu Research&Development oraz Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Union Investment TFI odpowiadał za rozwój produktów dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucji finansowych (firmy ubezpieczeniowe). W latach 2012–2013 w Opera TFI Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, a od 2013 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego najpierw Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, a następnie Dyrektor Zarządzający w Pionie Zarządzania Produktami odpowiedzialny m. in. za finansowanie strukturalne, bankowość transakcyjną, gwarancje i poręczenia oraz rozwój produktów kredytowych.

Jacek Łukaszewski
Prezes Zarządu
Schneider Electric

Prezes Klastra w Schneider Electric od 2017 r. Odpowiada za działalność operacyjną w Polsce, Czechach, Słowacji oraz Ukrainie. 

W branży elektrotechnicznej od 1994 r. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w sektorze systemów automatyki oraz rozwiązań dystrybucji energii. W strukturach Schneider Electric od 2002 roku. Był odpowiedzialny m.in. za cały dział automatyki budynków w ponad 20 państwach regionu Europy Środkowej, krajach bałtyckich i WNP oraz Izraelu. Od 2012 do 2017 r. zajmował stanowisko prezesa Schneider Electric Polska. 

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej oraz programu MBA prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z University of Illinois.

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu
Columbus Energy

Założyciel i prezes Columbus Energy - największej polskiej firmy w sektorze nowoczesnej energetyki i OZE. Absolwent elektrotechniki na AGH w Krakowie, uzyskał również dyplom MBA na Politechnice Krakowskiej. Doświadczenie menedżerskie zdobywał pracując m.in. dla Heidelbergu Technology Centre w Heidelbergu, Air BP w Londynie czy MARS Polska. 

Przedsiębiorcą jest od 2009 r.  Od początku skupiał się na efektywności energetycznej i OZE, stawiając w swoich start-upach na innowacje. W ciągu 7 lat działalności Columbus Energy przeprowadził rozwój i transformację spółki notowanej na NewConnect, którą obecnie inwestorzy wyceniają w miliardach złotych, osiągając spektakularny sukces biznesowy. Za pośrednictwem Columbus Dawid Zieliński inwestuje w innowacyjne start-upy, m.in. w Saule Technologies – polską firmę rozwijającą technologię perowskitowych ogniw słonecznych. Jest także członkiem Rad Nadzorczych Saule S.A. i Saly S.A.

Ceniony ekspert w branży nowoczesnej energetyki, członek Rady Programowej OZE Power oraz Rady Eksperckiej TOGETAIR, zwycięzca prestiżowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2020 w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność, laureat Godła „Teraz Polska”, znalazł się na liście 200 osób, które kreują polską gospodarkę (wg rankingu RMF FM, Money.pl i 300Gospodarka). 

Charyzmatyczny przywódca i wizjoner, miłośnik nieszablonowych rozwiązań oraz wspinaczki wysokogórskiej. Żyje w zgodzie z wartościami, które stanowią też DNA Columbus: tempo, talent, troska, technologia. Jego wizją, którą realizuje m.in. poprzez Fundację Carbon Footprint, jest neutralizacja śladu węglowego. 

ZAKRES MERYTORYCZNY KONGRESU

Miasto neutralne klimatycznie
 • Zarządzanie strategiczne na rzecz neutralności klimatycznej,

 • Zerowy ślad węglowy miast,

 • Gospodarowanie odpadami użytkowników domowych, komercyjnych i przemysłowych,

 • Rozwiązania smart city, efektywność energetyczna budynków, edukacja ekologiczna lokalnej społeczności,

 • Wspieranie rozwoju OZE, mix energetyczny miast

 • Miasto inteligentne klimatyczne

Odpowiedzialność korporacyjna
ESG dla jst
 • Trendy i wyzwania dla sektora publicznego

 • Zmniejszenie emisyjności przemysłu i biznesu,

 • Zielona transformacja w firmie,

 • Produkcja oparta na gospodarce cyrkularnej, obiegu zamkniętym, recyklingu,

 • Znaczenie ESG dla przedsiębiorstwa,

 • Zwiększenie efektywności energetycznej firmy,

 • Technologie niskoemisyjne, zielone technologie w firmie

 • Zerowy ślad węglowy,

 • Zbiorowa odpowiedzialność środowiskowa,

Budownictwo ekologiczne
 • Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej,

 • Jak projektować i budować budynki zeroeneregtyczne i zeroemisyjne, 

 • Oczyszczalnie i kanalizacja,

 • Utylizacja odpadów,

 • Produkcja energii elektrycznej skupiona na źródłach rozproszonych,

 • Innowacyjne technologie,

 • Rozwiązania smart city, proekologiczna modernizacja budynków,

Zrównoważone finansowanie
 • Finansowanie inwestycji ekologicznych, środowiskowych, klimatycznych,

 • Rozwój bioróżnorodności i zazielenienie miast,

 • Ubezpieczenie inwestycji,

 • Źródła finansowania inwestycji,

 • Bankowalność projektów solarnych

 • zielone obligacje

 • Partnerstwo Publiczno- Prywatne

 • Crowdfunding w finansowaniu działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego

KONKURS NA
LIDERÓW
TRANSFORMACJI
ENERGETYCZNEJ

Partnerzy Kongresu zostają członkami Kapituły Konkursu. 

Szczegóły opublikujemy wkrótce. 

Uroczysta Gala wraz z kolacja i koncertem odbędzie się w czerwcu

w hotelu NYX

od godz. 20:00 do 24:00

Energia odnawialna
 

AKTUALNOŚCI