KONKURS NA
LIDERÓW
TRANSFORMACJI
ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy do udziału w konkursie o tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za 2023 rok. Konkurs rozpocznie się 30 czerwca 2022 r. Rozdanie nagród odbędzie się w Warszawie w hotelu NYX 17 marca 2023 r.

Obecnie brak nadchodzących wydarzeń
Panele słoneczne
 

PROJEKTY ZGŁOSZONE
DO KONKURSU 

AMS

Przystanek Komunikacji Miejskiej (PKM) - Budowa 1580 wiat przystankowych dla m. st. Warszawy z zastosowaniem energooszczędnej technologii LED

Obecnie na EKO Ofertę AMS składa się: system EKO wiat przystankowych z zielonymi dachami, sieć EKO słupów solarnych, EKO Busbacki oraz zestaw proekologicznych rozwiązań EKO Backlight. Wraz z każdym nośnikiem EKO Premium Citylight wykorzystanym w kampanii, AMS w imieniu reklamodawcy posadzi drzewo.

EKO Premium Citylight to nośnik reklamowy umieszczony w wiacie przystankowej wyposażonej w zielony dach, który ogranicza stężenie CO2 w powietrzu. Nośniki wyposażone są w energooszczędne oświetlenie LED, a ekwiwalent energii zużytej do oświetlenia wiat pochodzi z OZE, zgodnie z certyfikatem EKO Premium Tauron.

AMS posiada w największych miastach Polski kilkadziesiąt EKO wiat przystankowych m.in.: w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie i Lublinie.

Screenshot 2022-06-21 at 16.16.48.png

Viessmann

Działania CSR i powołanie fundacji Viessmann

Firma angażuje się w projekty edukacyjne, aktywnie uczestniczy w wszelkich działaniach związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza. Powołała też do życia fundację „Świadomi Klimatu”, której misją jest budowanie świadomości ekologicznej oraz zapobieganie tzw. niskiej emisji.

Spotkanie biznesowe w kawiarni

Euros Energy

Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE

Demonstrator Technologii (prototypowa instalacja ) na terenie Lidzbarka Warmińskiego.

grafika_cieplownia.png

BaltCap Mielno

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno

W ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno” została przeprowadzona modernizacja energetyczna następujących obiektów gminnych:

 

    budynku Szkoły Podstawowej w Mielnie (wraz z gimnazjum i halą sportową),

    budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie,

    budynku Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie,

    budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

 

Modernizacja energetyczna to oszczędności w rachunkach za prąd i gaz, czysta energii z instalacji fotowoltaicznych, ale także poprawa estetyki: nowe elewacje, dachy, okna, drzwi, itp. Była to także okazja do przeprowadzenia koniecznych przebudów i remontów - te koszty nie wchodziły w zakres dofinansowania, ale zostały objęte jedną gwarancją jakości. Wartość wszystkich robót w ramach projektu to około 12 mln zł.

 

Projekt ten był wyjątkowy, także pod innym względem. Jest to pierwszy w Zachodniopomorskiem projekt hybrydowy, czyli realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) z udziałem funduszy UE.  Dzięki przyjęciu modelu PPP można było w ogóle myśleć o podjęciu tak wielkiego i złożonego zadania - inwestycja o wartości kilkunastu milionów złotych została przeprowadzona w stosunkowo krótkim czasie 2 lat, a jednocześnie nie była realizowana kosztem innych planowanych przedsięwzięć.

Panele słoneczne w górach

TradeMark Energy

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w starym budownictwie bez zmian instalacji grzewczej, z wykorzystaniem innowacyjnych powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

Zastosowanie nowoczesnych powietrznych pomp ciepła skraca nam czas realizacji takiego montażu. Dodatkowym atutem jest obniżenie finansowe wartości inwestycji którą ponosi inwestor, gdyż unikamy kosztownej wymiany istniejącej  instalacji grzejnikowej ,a jednocześnie zastosowane przez Nas rozwiązania nie zmniejszają efektywności energetycznej budynku lub wręcz go podniosą przy minimalnym nakładzie w ocieplenie np. stropu budynku lub stropu piwnicy.  Biorąc pod uwagę, że na rynku nieruchomości wciąż w znacznej większości przeważają budynki powstałe w starszej technologii, które przez lata użytkowania były jedynie modernizowane z różnym skutkiem, to proponowane przez Nas rozwiązanie z zastosowanie powietrznej pompy ciepła do ogrzewania tych budynków , pozwala na znaczne obniżenie koszów użytkowania z jednoczesną dbałością o środowisko. 

Obsługa pompy ciepła

Miasto Węgrów

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

Kluczowym problemem, jaki został sformułowany na podstawie przeprowadzonej analizy zasobów Miasta Węgrów w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej był niewystarczający poziom termomodernizacji części budynków użyteczności publicznej.

Standard energetyczny budynków, wchodzących w zakres rzeczowy inwestycji był zły, cechowała je przede wszystkim niska izolacyjność cieplna ścian, dachów, okien i drzwi, niska sprawność źródeł ciepła, niesprawne ogrzewanie, praca grzejników na obniżonych parametrach, ograniczających konwekcję cieplną, nawilżacze i jonizatory powietrza,

Najważniejszy problem stanowiło odprowadzenie zużytego i zanieczyszczonego powietrza, spalin, dwutlenku węgla z pomieszczeń codziennego przebywania ludzi.

Realizacja naszego projektu w istotny sposób wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zużycia paliw i energii, co z kolei ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska poprzez zatrzymania procesu zubożenia surowców naturalnych wykorzystywanych do wytworzenia energii.

Ogród w Sydney
Więcej

Schneider Electric

Znaczenie Mikrosieci w transformacji energetycznej Zakładów Komunikacji Miejskiej

 

Stosowanie systemów zarządzania energią przy budowie mikrosieci jest kluczem aby wpływać na optymalizację pracy jednostek wytwórczych i stabilność struktury sieci. Możemy wymienić trzy główne zalety budowania mikrosieci: utrzymanie zasilania w zakładzie podczas przerw w zasilaniu, przechowywanie energii elektrycznej/cieplnej i sprzedaż jej z powrotem do sieci podczas szczytowego zapotrzebowania -  co w większym zakresie pomaga redukować koszty pobieranej z sieci energii. Mikrosieć integruje odnawialne źródła energii oraz magazyny energii i optymalizuje ich stosowanie z punktu widzenia generowania do sieci zielonej energii bez udziału śladu węglowego CO2.

Turbiny Zielonej Energii

ESP SA

Wiata parkingowa fotowoltaiczna

Projekt ma zastosowanie zarówno dla klientów indywidualnych, instytucji publicznych. Innowacyjny drugi dach : zapewniający 100% szczelność rozwiązania, poprawia estetykę, ukrywa instalację eklektyczn

Screenshot 2022-06-06 at 01.20.27.png

ECN, ENERGOTECHNIKA, Instytut Certyfikacji Emisji Budynków, Biogas East

Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym

Demonstrator Technologii na terenie Sokołowa Podlaskiego

Naprawa słupa mocy
Więcej

Polenergia Fotowoltaika

Polenergia 360 idealne rozwiązanie dla domu i biznesu.

Polenergia 360 to gwarantowana cena prądu na lata. To w 100% odnawialne źródła energii.

Polenergia 360 to kompleksowy pakiet rozwiązań oparty na energii w 100% pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w standardzie Energia 2051. Daje on wszystkim klientom Polenergii pełną gwarancję zakupu czystej, odnawialnej, zielonej i zeroemisyjnej energii, zgodnej z wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu.

Polenergia 360 to oferta dedykowana klientom, dla których z jednej strony ważne jest zabezpieczenie przed potencjalnymi podwyżkami, a z drugiej strony istotna jest pełna elastyczność i swoboda w podejmowaniu decyzji oraz łatwość dokonywania zmian.

Gwarantujemy fotowoltaikę z pakietem wygodnych rozwiązań oraz co najważniejsze - z bilansowaniem 2.0. Oznacza to niezmienność cen za energię pobraną z sieci na najbliższe 8 lat. Dajemy także gwarancję ceny za energię wprowadzoną do sieci do 30.06.2024, czyli do czasu zmiany przepisów. Dzięki temu zwrot z inwestycji w instalację PV o mocy ok. 4,5 kWp to ok. 7-8 lat, uwzględniając autokonsumpcję na poziomie 20% i ulgę termomodernizacyjną.

żarnik żarówki

LASY PAŃSTWOWE

LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ - transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych

Lasy Państwowe realizują szereg projektów. „Las Energii” – projekt będący kombinacją różnorodnych, często innowacyjnych działań, zainicjowany w 2017 r. pn. „Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP”. Od 2021 r. jego formuła uległa przedefiniowaniu i rozszerzeniu, obecnie zakłada on m.in.: • Produkcję i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzącej z fotowoltaiki. W ramach tego poddziałania planowana jest współpraca z klastrami energetycznymi oraz producentami energii, polegająca na dzierżawie gruntów niezalesionych w celu budowy na nich instalacji OZE. • Rozwój elektromobilności poprzez konsekwentną wymianę floty pojazdów użytkowanych przez Lasy Państwowe na pojazdy elektryczne i wodorowe w formie zakupu nowych oraz ekokonwersji. • Budowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i na paliwa alternatywne (w tym stacji publicznych, ogólnodostępnych). • Wdrażanie inwestycji pilotażowych – innowacji technologicznych – np. z zakresu budowy wodorowych magazynów energii. • Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod zarządzania energią w organizacji – np. grupowych zakupów nośników energii. 2. „Modernizacja energetyczna budynków PGL LP” – jest kontynuacją projektu termomodernizacji obiektów Lasów Państwowych, realizowanego w latach 2017-2021 i ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków zarządzanych przez Lasy Państwowe na terenie całej Polski. Rezultatem przeprowadzonych prac będzie znaczące zredukowanie zapotrzebowania na energię w budynkach oraz zwiększenie wykorzystania energii produkowanej we własnych instalacjach z OZE. Obejmuje m.in. działania takie jak: • zastosowanie instalacji OZE oraz magazynów energii (w tym wodorowych) w celu zapewnienia obiektom samowystarczalności energetycznej, • zastosowanie rekuperacji z odzyskaniem ciepła, • zastosowanie systemów kontroli wykorzystania i zarządzania energią w budynkach, • poprawę parametrów związanych z przenikalnością cieplną przegród zewnętrznych budynków, • wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację systemów grzewczych i źródeł ciepła wraz z systemami dystrybucji cieplnej, • dostosowanie obiektów do wymogów uchwał antysmogowych (wymiana „kopciuchów”), a także usuwanie niebezpiecznych dla człowieka i środowiska konstrukcji azbestowych, • współpracę badawczo-rozwojową z podmiotami zewnętrznymi w zakresie innowacji z obszaru projektu w 5 wybranych lokalizacjach, które następnie będą adaptowane w innych budynkach zarządzanych przez LasyPaństwowe. 

spokojny las

BGK

Finansowanie inwestycji budowy 49 elektrowni fotowoltaicznych oraz inteligentnej sieci do dystrybucji energii z tych elektrowni.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy kredytowe z OZE Holding Sp. z o.o. SKA i Gepol Dystrybucja Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy 49 elektrowni fotowoltaicznych oraz inteligentnej sieci do dystrybucji energii z tych elektrowni.

 

Jest to największe finansowanie udzielone dotychczas przez BGK na sfinansowanie projektu fotowoltaicznego.

 

Inwestycja ta w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej stanowi pionierskie w skali kraju rozwiązanie w zakresie podziału projektu na produkcję i dystrybucję energii elektrycznej poprzez dedykowaną inteligentną sieć dystrybucyjną, stąd też realizowana jest przez dwa podmioty – spółkę dystrybucyjną oraz działające w ramach holdingu spółki produkcyjne.

 

Z uwagi na swoją innowacyjność, projekt w części dotyczącej inteligentnej sieci dystrybucyjnej, znalazł się na Liście Projektów Strategicznych Ministra Energii i objęty został dotacją ze środków UE.

 

Energia wyprodukowana przez farmy fotowoltaiczne współfinansowane przez Bank pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną dla ok. 25.000 gospodarstw domowych. Pozwoli również na uniknięcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie ok. 40.000 ton rocznie.

 

Łączne finansowanie udzielone na projekt wyniosło 170,7 mln PLN.

Panele słoneczne w górach
Więcej

Veolia

HUBGRADE

Veolia Energia Warszawa zbudowała Hubgrade - centrum  zarządzania energią cieplną w  budynku. Służy ono do monitorowania i inteligentnego zarządzania zużyciem ciepła w obiekcie. Dzięki wykorzystaniu zgromadzonych danych bieżących oraz archiwalnych, Hubgrade pozwala na redukcję zużycia energii oraz optymalizację jej wykorzystania w zależności od realnych potrzeb odbiorcy.  Zapewnia utrzymanie komfortu cieplnego w budynku niezależnie od pogody.

budynek z zewnątrz

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Niskoemisyjne kopalnie odkrywkowe oparte na wodorze

Celem innowacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych (ŚKSM) jest utworzenie ekosystemu bazującego na instalacji do produkcji wodoru na terenie kopalni. W czasie eksploracji złóż pozyskiwane są ogromne ilości wody kopalnianej, które znajdują zastosowanie w procesach produkcyjnych, ale także mogą być wykorzystane jako surowiec niezbędny do procesu elektrolizy. Cała instalacja będzie zintegrowana ze stacją pozyskiwania i uzdatniania wody kopalnianej, potencjalnym magazynem nadwyżek energii oraz stacją tankowania pojazdów. 

Wodór będzie stosowany jako magazyn energii i paliwo alternatywne w transporcie. 

Panele słoneczne w górach

Euros Energy

DARMOmodernizacja, czyli innowacyjne podejście do termomodernizacji budynków budynków  wielorodzinnych

Sercem technologicznym projektu jest nowe źródło ciepła i chłodu, czyli szybka w instalacji kontenerowa maszynownia wydajnych pomp ciepła produkująca ciepło, ciepłą wodę użytkową oraz chłód dla klimatyzacji. Pompy ciepła współpracującą z niewidocznym, gruntowym magazynem ciepła zainstalowanym pod ziemią obok budynku. Innowacyjne zestawienie współpracy pomp ciepła wraz z gruntowym magazynem ciepła, buforem oraz autorskimi algorytmami doboru i sterowania pozwalają na maksymalną autokonsumpcję energii elektrycznej produkowanej w lokalnie ogniwach fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu budynku. W efekcie ponad 80% energii w bilansie pochodzi ze źródeł odnawialnych OZE. 

 

Efektywność energetyczną oraz komfort mieszkańców zwiększa nowa instalacja odbiorcza, czyli zastąpienie starych grzejników wysokotemperaturowych nowymi, płaskimi klimakonwektorami ściennymi. W efekcie pompy ciepła mają idealne parametry tak do ogrzewania jak i do chłodzenia mieszkań. 

grafika_darmomodernizacja.png
Więcej

Gmina Widawa

Za długotrwałą realizację projektów efektywnych energetycznie budynków

Przedszkole w Widawie - oddane do użytku w 2018 roku, ok 1000 m² powierzchni użytkowej, energooszczędne, z zamontowanymi pompami ciepła, instalacją solarną z automatyką oraz panelami fotowoltaicznymi. 

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Chociwiu - nowoczesna sala sportowa w standardzie pasywnym o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania i wentylacji. 

Panele słoneczne w górach

Go4Energy

System komputerowy do zarządzania budynkiem zrównoważonym

Usługa BMSCare bazuje na zintegrowanej platformie zarządzania informacją o funkcjonowaniu budynku zrównoważonego dając praktyczne narzędzie do zbierania, przetwarzania i zarządzania danymi o funkcjonowaniu budynków. Na podstawie zweryfikowanych rzeczywistych danych możliwa staje się optymalizacja pracy systemów budynkowych, która opiera się zarówno na inżynierskich metodach weryfikacji jak i systemach sztucznej inteligencji. 

zielone budynki

E.ON Foton 

AIR Pompa ciepła powietrze-woda CO + CWU

Polska myśl techniczna - projekt pompy powstał przy współudziale naukowców z Politechniki Warszawskiej i PAN

Markowe komponenty

Brak komory spalania - nie ma zagrożenia emisji gazów i czadu oraz bezpieczeństwo energetyczne

Stały monitoring i możliwość zdalnego serwisowania urządzeń

Dostarczanie kompleksowego systemu rozwiązań bez konieczności posiłkowania się innymi dostawcami komponentów

Wsparcie audytora (technika) na etapie przedmontażowym

Naprawa słupa mocy
Więcej
konkurs 2.png

Gala rozdania nagród 28 czerwca w hotelu Courtyard by Marriott Katowice przy World Urban Forum 11 
Udział wyłącznie dla osób znajdujących się na liście gości.

PATRONI I PARTNERZY
KONGRESU

logo-ce-horizontal-pl-quadri-hr.png
MK_logo_CMYK.jpg
boś.png
Logo_Budimex.png
EDPrenew_M_p_black_cmyk.jpg
european-investment-bank-eib-vector-logo.png
nfosigw.png
herb_podpis_po_prawej_stronie_herbu.png
LP_logo_PL_A1.jpg
honor_patr_pol_outl.png
kape.png
ios-pib.jpg
ncbr_logo.jpg
GDOS_logo_pion_jpg_1_proxy_1_news_image_big_gallery.jpg
Lewiatan_podst.jpg
logo_color2.jpg
xcsm_Logo_Stanowisko_b8916db9ab.jpg.pagespeed.ic.UIDhKYcREe.jpg
77.jpg
BCC_1000x1000-647x0-c-center.jpg

Słuchaj paneli
i wywiadów na kanale
Polska Neutralna Klimatycznie

podcast klimat.png

WIEDZA

Wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami sektora naukowego, prywatnego i publicznego

PRELEGENCI

Wystąpienia ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w swoich dziedzinach

ONLINE

Dostępny wszędzie, online, bez konieczności wychodzenia z domu
Widok z zakrzywionej rzeki

Opis w przygotowani 

W kwietniu 2021 r. Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie co do europejskiego prawa klimatycznego, które z osiągnięcia celu redukcyjnego na 2030 r. czyni wymóg prawny. Porozumienie zostało zatwierdzone przez unijnych ministrów w czerwcu 2021 r.

 

Globalne ocieplenie, które nazywamy ogólnie zmianą klimatu, ma wpływ na każdy aspekt naszego życia. Dodatkowo degradacja środowiska stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Nieracjonalna gospodarska surowcami oraz nieodpowiedzialna działalność przedsiębiorstw, a także nadmierny konsumpcjonizm doprowadziły do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym.

DLACZEGO KONGRES KLIMATYCZNY?

Polski Kongres Klimatyczny jest dedykowany przede wszystkim praktykom: samorządom oraz firmom realizującym inwestycje publiczne. Jest też spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

 

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

 

Podczas konferencji przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i  samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Wydarzenie skierowane jest do: sektora publicznego, jednostek samorządowych, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, inżynieryjne, produktowe, komponenty, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Konferencja Polski Kongres Klimatyczny o finansowaniu inwestycji klimatycznych i działaniach zmierzających do neutralności klimatycznej. PolskiKongresKlimatyczny to środowisko i klimat w kontekście inwestycji i narzędzi finansowych. Poland. Gala Rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej na World Urban Forum 

PATRONI MEDIALNI

Screenshot 2021-02-19 at 10.10.35.png
nowelogobj2222222-1-1.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.09.35.png
logo_bez tła.png
energetyka-24.jpg
logo teraz środowisko.jpg
InzBud_logo_czarne.jpg
3.5.png
Wspólnota winieta Czerwona z tekstem.jpg
Screenshot 2021-05-20 at 11.20.03.png
3.6.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.34.png
kierunek_zbiorcze_2019_energetyka.jpg
logo_newx2.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.17.png
polskatimes.png
logotyp chronmy klimat.jpg
logo-swiatoze.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.08.55.png
ecieplo-logo-v3 (1).png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.01.png
 

ZAKRES MERYTORYCZNY KONGRESU

Miasto neutralne klimatycznie
 • Zarządzanie strategiczne na rzecz neutralności klimatycznej,

 • Zerowy ślad węglowy miast,

 • Gospodarowanie odpadami użytkowników domowych, komercyjnych i przemysłowych,

 • Rozwiązania smart city, efektywność energetyczna budynków, edukacja ekologiczna lokalnej społeczności,

 • Wspieranie rozwoju OZE, mix energetyczny miast

 • Miasto inteligentne klimatyczne

Odpowiedzialność korporacyjna
ESG dla jst
 • Trendy i wyzwania dla sektora publicznego

 • Zmniejszenie emisyjności przemysłu i biznesu,

 • Zielona transformacja w firmie,

 • Produkcja oparta na gospodarce cyrkularnej, obiegu zamkniętym, recyklingu,

 • Znaczenie ESG dla przedsiębiorstwa,

 • Zwiększenie efektywności energetycznej firmy,

 • Technologie niskoemisyjne, zielone technologie w firmie

 • Zerowy ślad węglowy,

 • Zbiorowa odpowiedzialność środowiskowa,

Budownictwo ekologiczne
 • Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej,

 • Jak projektować i budować budynki zeroeneregtyczne i zeroemisyjne, 

 • Oczyszczalnie i kanalizacja,

 • Utylizacja odpadów,

 • Produkcja energii elektrycznej skupiona na źródłach rozproszonych,

 • Innowacyjne technologie,

 • Rozwiązania smart city, proekologiczna modernizacja budynków,

Zrównoważone finansowanie
 • Finansowanie inwestycji ekologicznych, środowiskowych, klimatycznych,

 • Rozwój bioróżnorodności i zazielenienie miast,

 • Ubezpieczenie inwestycji,

 • Źródła finansowania inwestycji,

 • Bankowalność projektów solarnych

 • zielone obligacje

 • Partnerstwo Publiczno- Prywatne

 • Crowdfunding w finansowaniu działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego

 

AKTUALNOŚCI